Antonín Zápotocký

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1948   Předseda vlády Antonín Zápotocký o smyslu naší literatury, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 402-403
1953   Soudruh Klement Gottwald odešel od nás v době..., Výtvarné umění, 3, 2, 1953/06/30, 115-115
1954   Vzpomínky z mládí (Výňatek z románu "Bouřlivý rok 1905"), Výtvarná práce, 2, 26, 1954/12/17, 4-6
1957   Antonín Zápotocký o umění, Výtvarná práce, 5, 22, 1957/11/23, 2-