Adolf Heyduk

* 6. 6. 1835, Rychmburk (Chrudim), Česká republika (Czech Republic)
† 6. 2. 1923, Písek (Písek), Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, Poet

 

nationality: Czech
sex: Male

NK AUT: jk01040997

Adolf Heyduk

Jan Vilímek: Adolf Heyduk
Max Švabinský: Adolf Heyduk, 1961, kresba křídou
 

Adolf Heyduk

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1850 - 1853   Reálka, Praha
1854 - ????   České vysoké učení technické, Praha
1854 - 1855   Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město)

Adolf Heyduk

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Poděbrady (Nymburk), Poděbrady (Nymburk), lázně
1857 - 1860   česká reálka, Praha
1860 - 1923   Písek (Písek), Písek (Písek), Do Písku se dostal ve svých 25 letech, kde počal působit jako učitel kreslení a krasopisu na právě zřízené reálce. K jihočeským Aténám okamžitě přilnul celým svým srdcem - jeho citlivou duši si zcela získala krásná příroda města položeného v moři lesů. Jako známý básník, výborný tanečník a skvělý společník zdomácněl brzy ve zdejších měšťanských salonech a po letech v Písku strávených si k oltáři odvedl svou žačku, dceru zdejšího restauratéra Reinera - Emilii, dívku mladší o 25 let. V manželství prožil dvě rodinné tragédie, když mu postupně zemřely obě malé dcerušky. Smrt první z nich, Jarmilky, inspirovala jejího kmotra Jana Nerudu k napsání Balady dětské. Smrt druhé, čtyřleté Lidušky, se pak silně odrazila v dalším Heydukově díle. To je velmi rozsáhlé. Čítá na šedesát samostatných sbírek básní, další tisíce veršů nacházíme v dobových novinách, časopisech, sbornících, almanaších a dalších tiskovinách, případně v rukopise v jeho rozsáhlé pozůstalosti. Uveďme alespoň cyklus básní Cikánské melodie, inspirovaný touláním mladého romantika po Slovensku, či sbírku Cimbál a husle, která vyšla v době zvýšeného maďarizačního útlaku vůči Slovákům a značně zapůsobila na světové veřejné mínění.V roce 1900 si nechal Heyduk vystavět vlastní dům podle návrhu architekta Jana Kouly. Průčelí je vyzdobeno sgrafity Labutě a Pegasa - symboly básnictví. Část Heydukova bytu, v němž básníkovi k 85. narozeninám osobně blahopřál v roce 1920 prezident T. G. Masaryk, se díky odkazu zachovala a je v péči Prácheňského muzea. Slavík pootavský, jak byl Heyduk současníky nazýván, zemřel v Písku 6. února 1923. Je pochován na vyšehradském hřbitově v Praze. zdroj - www.mesto-pisek.cz
1860 - ????   vyšší reálka, Písek (Písek), profesor stavitelství a kreslení

Adolf Heyduk

from - to   group, *creation, notes
1890 - ????   Česká akademie věd a umění, *

Adolf Heyduk

dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1982/03/24 - 1982/04/12   Písemné dokumenty českých spisovatelů a básníků, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2020/11/16 - 2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha

Adolf Heyduk

album
  published   title (subtitle), publisher, city
  1919   České album I. Spisovatelé, Česká grafická Unie, a.s., Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století (Sborník příspěvků z 29. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 26.- 28. února 2009), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1932   Literární atlas československý, Nakladatelství J. Otto, Praha
  1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
  1971   Čeští spisovatelé 19. století (Studijní příručka), Československý spisovatel, Praha
  1982   Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století (Slovníková příručka), Československý spisovatel, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Rukopisy českých básníků a spisovatelů
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1974   Portréty a problémy (Literárněhistorické interpretace), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1997   Kalendárium kulturních osobností Šumavy a Chodska, Nakladatelství MMM, Praha
  2002   Osobnosti Chrudimska (500 osobností chrudimského okresu), Okresní muzeum, Chrudim (Chrudim)
  2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2010   Písecké solitéry (Architektura 19. a 20. století v metropoli Prácheňska), Collegium Artium o.s., Písek (Písek)
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
nakladatelský prospekt
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Slunovrat (Československý spisovatel), Československý spisovatel, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Literární Písek, Písecká čítanka 1, 108-113
  1981   Jak mi Heyduk a Sedláček "seděli", Písecká čítanka 2, 143-146
  1981   Moje setkání s Adolfem Heydukem, Písecká čítanka 2, 187-192
  1993   Adolf Heyduk (6.6.1835 Rychmburk u Hlinska-6.2.1923 Písek), Lexikon české literatury 2/I H-J, 167-171
  2000   Adolf Heyduk (1835 - 1923), Sto tváří, 70-73
  2001   Adolf Heyduk, Naše dvě otázky a rukopisný boj, Zpráva o činnosti za rok 2000, 45-47
  2008   Heydukův památník po rekonstrukci opět otevřen, Prácheňské muzeum v Písku v roce 2007, 81-85
  2011   Pomník Adolfa Heyduka (k 75. výročí odhalení), Prácheňské muzeum v Písku v roce 2010, 79-83
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově), Správa národní kulturní památky Vyšehrad, Praha
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Adolf Heyduk (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
  ????   Heyduk Adolf (ctenizpisku.cz), ctenizpisku.cz

Adolf Heyduk

bibliofilie
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   O třeboňském rybolovu, Krajské nakladatelství v Českých Budějovicích, České Budějovice (České Budějovice)

Adolf Heyduk

almanach
  published   title (subtitle), publisher, city
  1909   Máj (Jarní almanach na rok 1858), Spolek českých spisovatelů beletristů Máj, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Ladění slov, Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
  1973   Duhové mosty (Výbor ze světové poezie XIX. století), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1973   Chvály jižních Čech, Růže, České Budějovice (České Budějovice)
  1980   Duhové mosty (Výbor ze světové poezie XIX. století), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1980   Písecká čítanka 1, Okresní knihovna, Písek (Písek)
kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1949   Svatováclavský kalendář pro katolické čtenáře na rok 1950 (Rok milostivého léta), Česká katolická charita, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1928   Mučedník kostnický (Proslovy, recitace, scéna, zpěvy atd. ke školním a lidovým oslavám památky Husovy), Rudolf Svačina, Kvíčovice (Domažlice)
  1941   Sestry v kráse (Výbor z nejlepších českých básní lyrických), Karel Voleský, Praha
  1946   Paměti českých spisovatelů z dětství, Nakladatelství J. Otto, Praha
  1971   Vějíř naší prababičky (Výbor poezie z let 1858-1869), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1984   Živý pramen (Výbor z české a slovenské lidové poezie), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  2012   Hrábky drápky odpadky, Albatros, nakladatelství, a.s., Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1949   Naše pole, Svatováclavský kalendář pro katolické čtenáře na rok 1950, 128
  1980   První doba mého pobytu v Písku, Písecká čítanka 1, 114-115

Adolf Heyduk

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1948   Dobrá tradice, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 403-404
  1998   Expozice Kulturní tradice Písecka, Zpráva o činnosti za rok 1997, 61-71