František Daneš

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1948   Dobrá tradice, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 403-404