Vladimír Novák

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
(2011)   Vladimír Novák
1981   Vladimír Novák: Obrazy a kresby
1983   Vladimír Novák
1986   Vladimír Novák: Kresby
1986   Vladimír Novák
1987   Vladimír Novák: Obrazy
1994   Vladimír Novák: Rané obrazy a kresby
1994   Vladimír Novák: Zjevení Svaténo Jana
1994   Vladimír Novák
1999   Vladimír Novák: Muž ve větru / Man in the Wind
2001   Vladimír Novák: Krásné dny (Obrazy 1967/1980)
2003   Česká kresba 15 (Vladimír Novák)
2005   Vladimír Novák: Bloudění (Práce na papíře)
2007   Vladimír Novák: Prostory a krajina
2009   Vladimír Novák: Blšany, Louny (Obrazy 2003-2009)
2012   Vladimír Novák: Za horizontem
2012   Vladimír Novák
nedat. (2011?)   Vladimír Novák: Magma. Světlo poutníka (Obrazová zpráva o výstavě v Galerii výtvarného umění v Mostě)
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1973   Práce posluchačů Akademie výtvarných umění v Praze
1973   Jitka Walterová, Pavel Sivko, Vladimír Novák (Kresby, grafika, ilustrace)
1976   Umění mladých (Přehlídka současného českého výtvarného umění mladých k 30. výročí založení Mezinárodního svazu studenstva)
1977   Vladimír Novák: Obrazy, kresby, Jiří Kašpar: Plastiky
1978   Konfrontace
1979   Die Jundgen aus der Tschechoslowakei
1979   Tschechische Graphik der siebziger Jahre
1980   Kresby
1980   Člověk (Prostor člověka)
1981   Obrazy (Bláha, Novák, Ouhel, Pavlík, Rittstein, Sozanský)
1981   Kresba / grafika (Hvězda 1981 / Hájenka)
1981   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 80
1981   Táborské setkání
1981   I. a II. salon mikrofóra 1980/1981
1981   Bienále ilustrácií Bratislava 1981
1982   Jiří Beránek, Václav Bláha, Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Petr Pavlík: Obrazy, sochy, kresby
1982   Kurt Gebauer, Vladimír Novák: Plastiky, obrazy, kresby
1983   Prostor, architektura, výtvarné umění
1983   Obrazy a sochy
1983   Nové kresby ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (1973-1983)
1983   Salon grafiky, kreseb a keramiky
1983   Tjekkisk Kunst i Danmark
1984   Současná krajina
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1985   Jiří Beránek: Sochy, Vladimír Novák: Obrazy
1985   Výběr z přírůstků 1975-1985 (malba)
1986   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (III. diel) (Katalóg diel)
1987   Čeští ilustrátoři ruské a sovětské knihy (Výstava k 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978
1988   12/15 Pozdě, ale přece
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1988   Prešparty '88 (Stretnutie československých výtvarníkov)
1988   Nejhezčí dětem (Přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1987)
1989   Střední věk
1989   Paris - Prag Lithographie 1989
1989   Střední věk / Középnemzedék
1990   Nová skupina
1990   Inoffiziell (Kunst der ČSSR 1968 69)
1990   Člověk v obraze (Výběr ze současného figurativního malířství)
1990   Současná česká kresba
1990   Czech Art in the Velvet Revolution
1990   90 autorů v roce ´90 (Nové cesty kresby a grafiky)
1991   Šedá cihla 78/1991
1991   ...a po deseti letech
1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1991   Tšekkiläistä nykytaidetta
1991   12/15 Český globus
1991   Vent D'est: Quatre expressions de la peinture Tcheque
1991   Figur im Dialog
1992   Minisalon
1992   Přírůstky českého umění 20.století z let 1989-1992 (Obrazy, plastiky, objekty, architektura)
1992   Středoevropská galerie a nakladatelství /Galerie und Verlag Mitteleuropa / Central Europe Gallery and Publishing house
1992   České výtvarné umění 1960-1990 / Czech Visual Art 1960-1990 (Středočeská galerie v Praze, Muzeum moderního umění / The Mid-Bohemian Gallery, Museum of Modern Art)
1992   Česká a slovenská kresba (1989 - 1992)
1992   Středoevropská galerie a nakladatelství /Galerie und Verlag Mitteleuropa / Central Europe Gallery and Publishing house (angličtina)
1992   Befreite Kunst im Prager Winter 1992
1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry)
1993   Malet i Prag
1993   Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93
1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií)
1994   Mánes Mánesu
1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry)
1995   Kresba nebo obraz?
1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
1996   Zpřítomnění (Přírůstky galerie z let 1987-1996)
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985)
1996   Bienále malby, grafiky a plastiky Písek ´96 (I. ročník přehlídky současného českého výtvarného umění)
1996   Entre l´angoisse et le rire (Artists tcheques et français contemporains)
1996   Špét, ábr doch (Pozdě, ale přece)
1996   Osudová zalíbení (Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996)
1996   Současné české umění ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze
1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry)
1998   Čeští výtvarníci k 650.výročí Univerzity Karlovy (Katalog výstavy děl českých výtvarných umělců darovaných Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení)
1999   6 + 1 (Work by six Czech artists - Jiří Beránek, Václav Bláha, Jiří Načeradský, Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Jiří Sopko - and Pavel Kraus, a New York artist of Czech origin.)
1999   Eros 2 v evropské grafice v průběhu staletí
1999   Pocta Františku Antonínu hraběti Šporkovi významnému mecenáši barokní kultury v Čechách
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2000   alfa 2000 omega
2001   Projekt Továrna The Factory Project
2001   ...o lidech... / About People... (Několik pohledů na sopučasné české výtvarné umění / Several views of contemporary Czech art)
2001   Možnosti proměny I (České umění 1970-2000 ze sbírek Českého muzea umění v Praze)
2002   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting
2002   Jubilanti S.V.U. Mánes 2002
2002   Europe Art Languages (Identita Europa: linguaggi e artisti a confronto)
2003   Svět jako struktura, struktura jako obraz / World as Structure, Structure as Image
2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair)
2004   Art Prague (3. veletrh současného umění / 3th International Contemporary Art Fair)
2004   Sbírka / Collection Audabiac I.
2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
2005   Exprese / Expressiveness
2005   Pražské ateliéry
2006   Art Prague (5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair)
2006   His Master´s Freud (150. výročí narození Sigmunda Freuda / 150th anniversary of Sigmund Freud's birth)
2007   Typický obraz
2007   Hory skály kameny / Mountains Cliffs Rocks
2007   České umění XX. století: 1970-2007
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2008   Petratur Vojtěch (instalatér, montér, sběratel, galerista, kurátor)
2009   Galerie umění Karlovy Vary, ...ze sbírky II: Člověk ve XX. století / Gallery of Art Karlovy Vary, ...from the Collection II: Humanity in the XXth Century
2011   Galerie Dion 2009-2010 (Obrazová ročenka vystavujících umělců 2009-2010)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2014   50 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / 50 Artworks from the Collections of the Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem
2014   50 (Galerie Klatovy / Klenová)
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2016   Postava k otvírání / The figure examined
nedatováno   Práce na papíře (Máte zájem o koupi některého z těchto nabízených děl?)
nedatováno   Ilustrátoři Edice 13
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1978   Mladí čeští malíři, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1980   Mladá grafika, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Mladá kresba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Ilustrace, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1984   Zeichnungen junger künstler, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
1999   Eros v evropské grafice v průběhu staletí, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1999   Eros in European Graphic Art through the Centuries, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists ), Art CZ, Praha
2007   Cvičení z estetiky, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2017   Vladimír Novák 1967-2017, ADR s.r.o., Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1985   78/1985, Jazzová sekce, Praha
1986   Opatov 1986, Kulturní středisko Opatov, Praha
1986   Ilustrace v české a slovenské dětské knize, Společnost přátel knihy pro mládež, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2002 (X. Nov - Pat), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1978   Vladimír Novák, , , , , 34-35
1978   Otazník za jednou výstavou (Kronika), , , , , -
1981   Výstava absolventů AVU z let 1973-1974, , , , , 0-0
1984   Vladimír Novák, , , , , 26-27
1984   Vladimír Novák, , , , , 68-69
1988   Názorová pluralita umění dnešní éry postmodernismu..., , , , , 0-0
1988   12,15 aneb Pozdě, ale přece, , , , , 8-8
1988   Čtvrt na jednu v Kolodějích, , , , , 5-5
1988   Obraz našeho světa (Nad výstavou Volného seskupení výtvarníků v Kolodějích), , , , , 0-0
1988   Naše vernisáž (Pod poněkud záhadným názvem...), , , , , -
1990   Podoby současného figurálního malířství, , , , , 0-0
1990   Kreslení 12/15, , , , , 0-0
1991   ...a po deseti letech, , , , , 4-5
1991   A po deseti letech, , , , , 1-1
1991   12.15 a čas poté, , , , , 1-1
1991   Český glóbus, , , , , 1-4
1991   Šedá cihla (Šedá cihla 78/1991), , , , , 8-8
1991   Výstava ´...a po deseti letech´je založena na konfrontaci..., , , , , 3-7
1991   12/15 v Národní galerii, , , , , 15-15
1991   Globus se otáčí (Ještě jednou Dvanáct patnáct), , , , , 0-0
1991   12/15 aneb Český glóbus, , , , , 0-0
1992   Výstava 30 výtvarníků v Lidovém domě, , , , , 2-2
1993   Zpráva z Martigny, , , , , 16-16
1994   U zdymadla - Volné seskupení 12/15 (Jste členem Volného seskupení 12/15. Jaký význam pro vás členství dosud mělo a co pro vás znamená dnes?), , , , , 1-4
1994   V českém uměleckém prostředí..., , , , , 0-0
1994   U zdymadla, , , , , 11-11
1994   Patnáct minut po dvanácté u zdymadla, , , , , -
1994   The Bechyně International Ceramics Symposium 1994 / Das Internationale Keramiksymposium Bechyně 1994, , , , , 26-28
1994   Sochař Jiří Beránek (1945) a malíř Vladimír Novák (1947)..., , , , , 11-
1996   Na tělo (Praha, Galerie Behémót, 10. 12. 1996 - 10. 1. 1997), , , , , 1-1
1997   Vladimír Novák, , , , , 33-33
1999   6 + 1 (Saratoga Springs, Schick Gallery, Univerzita Skidmore College, 15. 7. - 26. 9.), , , , , 9-9
2000   Dialog se světem se rozvíjí jako odezva..., , , , , 8-13
2003   O strukturách vizuálního myšlení, , , , , 16-
2003   Zlínské sbírky (Nová stálá expozice Krajské galerie výtvarného umění), , , , , 83-84
2005   Slovo exprese, které pochází z latinského exprimo,..., , , , , 5-12
2005   In its broadest form, the word expressiveness,..., , , , , 13-21
2005   Vladimír Novák (1947), , , , , 188-193
2005   Vladimír Novák, , , , , 471-472
2006   Kresba jako vzlet balónem (Vladimír Novák (1947)), , , , , 38-41
2006   Sbírání jen tak pro radost, , , , , 6-13
2007   Individuální mytologie: Vladimír Novák (Pohanské slavnosti v katedrále), , , , , 91-106
2007   Jedno z druhého, druhé z prvního (Vladimír Novák), , , , , 12-17
2011   Malé formáty (7.9.-23.10.2009), , , , , 2-
2016   Nová Gema, , , , , 92-
WWW
published, title (subtitle)
  12:15, Pozdě, ale přece (artlist.cz)
  Vladimír Novák (cs.wikipedia.org)
  Vladimír Novák (artlist.cz)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1983   Vladimír Novák: Obrazy a kresby
1992   Vladimír Novák: Obrazy, kresby, kvaše / Pictures, drawings, gouaches
2002   Vladimír Novák: Il paradiso: Kresby / Drawings
2002   Vladimír Novák: Obrazy
2003   Česká kresba 15 (Vladimír Novák)
2005   Vladimír Novák: Doppioluogo
2005   Vladimír Novák: Bloudění (Práce na papíře)
2005   Vladimír Novák: Quasiretro
2009   Vladimír Novák: Blšany
2011   Vladimír Novák: Magma, světlo poutníka
2013   Vladimír Novák: Útěk z kříže
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1972   Michael Rittstein, Václav Bláha, Vladimír Novák
1980   Kresby
1980   Člověk Prostor člověka
1981   Táborské setkání
1981   Absolventi AVU z let 1973-1974 (Bláha, Novák, Ouhel, Pavlík, Rittstein, Sozanský)
1981   Kresba - grafika
1982   Kurt Gebauer, Vladimír Novák: Plastiky, obrazy, kresby
1983   Prostor, architektura, výtvarné umění
1983   Obrazy a sochy
1988   Jeden starší - jeden mladší
1988   Kunst und Mode aus Prag
1988   Forum 1988 (Možnosti umění v prostoru)
1988   12/15 Pozdě, ale přece (Vás zveme na první výstavu volného seskupení 12/15)
1988   Prešparty '88
1989   Střední věk
1990   Volné seskupení 12/15: Kreslení
1990   Nová skupina (Opava)
1990   Inoffiziel - Kunst de CSSR 68-89, Fotografien von Jaroslav Kreičí, Kunst und Revolution
1991   12/15 Český globus
1991   Šedá cihla 78/1991
1991   ... a po deseti letech
1991   Spirit of time, spirit of place & Czech works on paper
1992   Situation Pragoise
1992   12/15 Pozdě, ale přece: Kresby
1993   Staré kresby - nové obrazy - jede nobjekt
1994   Jiří Beránek, Vladimír Novák
1994   12/15 (U zdymadla)
1994   12/15: Menší formáty
1995   Jiří Beránek, Vladimír Novák, Bořivoj Hořínek: Záznamy
1995   Jiří Beránek, Vladimír Novák: Kresby
1996   12/15 Špét, ábr doch
1996   Na tělo (Díla dvanácti českých malířů objektivem Alexandra Janovského)
1996   Bienále malby, grafiky a plastiky Písek ´96 (I. ročník přehlídky současného českého výtvarného umění)
1997   Na tělo
1998   Vánoční setkání při příležitosti koncertu a křtu 2. CD a výstavy obrazů
2000   Moderní česká kresba
2000   The Human Factor: Works on Paper (Exhibition of artists from the 12/15 Better Late Than Never Group)
2001   Projekt Továrna (The Factory Project)
2002   Současný akvarel (2002)
2003   Svět jako struktura struktura jako obraz / World as Structure Structure as Image
2003   Europe Art Languages
2003   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting
2003   Europe Art Language
2003   Současný akvarel
2005   Exprese / Expressiveness
2005   Pražské ateliéry
2006   Generace 70. let (obrazy, kresby, grafiky)
2006   His Master´s Freud
2006   Eros in Art
2007   Typický obraz
2007   Seskupení 5 + 5 (Obrazy, koláže, kresby, grafiky)
2008   Neovladatelná vášeň pro krásu (Výstava k 70. narozeninám Vojtěcha Petratura, instalatéra, montéra, sběratele, galeristy a kurátora)
2008   Skutečná klasika
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2009   Aperto!
2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account)
2016   12/15 Pozdě, ale přece
2018   Volné seskupení 12/15, pozdě, ale přece: Kresby
2018   12/15 dnes
published, title (subtitle)
1997   Smrt zajíce
Album
published, title (subtitle)
1982   Pocta Emilu Fillovi od českých a slovenských výtvarných umělců
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1992   Česká kresba (Galerie R)
1994   Soupis výtvarných děl aukce
1997   Umění na pomoc Moravě (Aukce současného výtvarného umění)
1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2003   I. aukce moderního umění
2003   2. aukce moderního umění
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2004   3. aukce moderního umění
2004   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností (Oboustranný aukční katalog)
2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art
2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2008   Aukce č. 2 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Moderní umění druhé poloviny 20. století
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008)
2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín
2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry)
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010)
2010   17. aukce
2010   18. aukce
2010   19. aukce
2011   21. aukce
2011   20. aukce
2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
2012   Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague)
2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry)
2012   Aukce výtvarného umění (7. října 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2013   Výtvarné umění: Dražební katalog II. (17. března 2013, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2013   Výtvarné umění
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2013   29. aukce
2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X.) (16. 2. 2014)
2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 3/2015: Moderní a současné umění
2015   Post-War & Contemporary Art (26. 11. 2015)
2016   Soukromá sbírka umění (Etcetera 1)
2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (30. 11. 2016)
2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (9. 6. 2016)
2016   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století)
2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019))
Postcard
published, title (subtitle)
1988   Vladimír Novák: Bez názvu, 1986 (kokmbinovaná technika na překližce, 122 x 183 cm)
1989   Vladimír Novák: Padání, 1988 (komb. technika, překližka, 183 x 244 cm)
1989   Vladimír Novák: V centru (Al čentro), 1985 (kvaš, papír, 180 x 130 cm)
1989   Vladimír Novák: Bum, 1982 (komb. technika, sololit, 88 x 63 cm)
1989   Vladimír Novák: Hlava, 1983 (komb. technika, papír, 100 x 70 cm)
2015   abART - z Čech do světa (Vladimír Novák: Postava, 1986)
Email
published, title (subtitle)
2007   Typický obraz
Information Leaflet / Information
published, title (subtitle)
2004   Galerie Bayer & Bayer
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2005   Exprese / Expressiveness
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2001   Louny (Obrazy města a Českého středohoří)
2001   Možnosti proměny I. (České výtvarné umění 1970 - 2000 ze sbírek ČMVU v Praze)
Drawing
published, title (subtitle)
2004 - 5   Kresba
2004 - 5   Kresba
2004 - 5   Kresba
2004 - 5   Kresba
2004 - 5   Kresba
2004 - 5   Kresba
2004 - 5   Kresba
2004 - 5   Kresba
Offer Catalogue
published, title (subtitle)
2009   Wine Food Market (Katalog italských vín a lahůdek 2009 / 2010, Italian wine and food catalogue 2009 / 2010)
Picture
published, title (subtitle)
1991   Období deš'tů
1991-2002   Naposled
1995   Dvojité místo
1995   V lese
1998   Východ slunce
2000   Zapomenutý prostor
2000   Červená země
2001   Tůň
2001   Chvíle nejistoty
2004   Konstrukce
2005   Prostor
Periodical
published, title (subtitle)
1997   Listy S.V.U. Mánes (O kresbě)
2002   Galerie Bayer & Bayer (Vladimír Novák; Obrazy)
Poster
published, title (subtitle)
1996   Kresba Mánesa
2002   Europe Art Languages
Work File
published, title (subtitle)
  Aukce 2005; česká
  Aukce 2004; česká
2007   Súčasné umenie, Woxart, 2007
Occassional Print
published, title (subtitle)
1992   Vladimír Novák
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
2008   Galerie umění Karlovy Vary / Gallery of Art Karlovy Vary (...ze sbírky / ...from the collection)
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
2003   Europe Art Languages (24.3.-12.4.2003)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
1988   Jeden starší - jeden mladší (12/15 Pozdě, ale přece)
1990   Volné seskupení 12/15 v obrazech (Pozdě, ale přece)
1994   12/15 U zdymadla
Press News
published, title (subtitle)
1990   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému
1995   Praha-Paříž 1996
1999   Vladimír Novák: Muž ve větru / Man in the Wind
2003   Česká kresba 15 (Vladimír Novák)
Flag
published, title (subtitle)
1988   Jeden starší - jeden mladší, Lidový dům Praha 9
1991   Český globus (Čtvrtá výstava Volného seskupení 12/15)
Assignment/Plan
published, title (subtitle)
2005   Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda)