Vladimír Novák

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1983   Říkáte, abych věřil?, Československý spisovatel, Praha
1987   Jak si vosa staví hnízdo, Pohled do slunce, Československý spisovatel, Praha
1989   Přestupný duben, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1990   Velká zrcadla, Československý spisovatel, Praha
1999   Dvorek s mimořádnou akcí trvající patnáct sekund / The Backyard with an Exceptional Action lasting fifteen seconds only, Techo a.s., Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1987   Zelené peří (Almanach mladé české poezie), Mladá fronta, nakladatelství, Praha