Jacques Ozanam

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2007   Perspectiva artificialis: knihy o perspektivě a grafické listy ze zámeckých sbírek, Památková péče na Moravě, , 13, 2007, 143-146