Jaroslav Róna

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1987   Jaroslav Róna: Kresby
1991   Aleš Najbrt: Od A
1991   Petr Jareš: Básník utrpení
1996   Jaroslav Róna
2017   Jaroslav Róna: 1997-2017
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1993   Jakub a anděl
1995   Dílna 95 (Mikulovské výtvarné sympozium, druhý ročník)
1997   Dílna 97 (Mikulovské výtvarné sympozium, čtvrtý ročník)
1998   Touha stát se Indiánem
2000   Pomník Franzi Kafkovi
2002   Typický obraz (Česká malba na počátku 21. století)
2003   Dílna 03 (Mikulovské výtvarné sympozium, desátý ročník)
2009   Kaifosz / Milkov: Vzlet
2010   Diplomanti AVU 2010
2015   Model
2018   Dale Chihuly, Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1999   Výtvarná skupina Tvrdohlaví (1987-1999), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2007   Mimoza (Jak David Vávra a Tomáš Vorel objevovali pantomimu), Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
2010   Róna, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2010   (Ne)očekávané náhody (Třicet rozhovorů o umění), Lidové noviny, nakladatelství, Praha
2016   Manuál monumentu, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2017   Jaroslav Róna (Architektura, publikace, scéna), Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1983   Jarda Róna (Profily), ŠUM, , 0, 1983/11, -
1983   VD na lovu. (Tragedie na prérii), ŠUM, , 0, 1983/11, 4-
1987   Je na čase říci něco o malířích..., Jaroslav Róna: Kresby, , , 1987, -
1988   Seznamte se: Jaroslav Róna, malíř a sochař, Mladý svět, , , 1988/04, -
1988   Bajka o malíři, Umění a řemesla, , 4, 1988, 78-
1989   Co se změnilo v roce 1988, Mladý svět, , , 1989, 0-0
1989   Tvrdohlaví (Bílá vrána ´88), Mladý svět, 31, 15 (1571), 1989/03/28, 7-12
1990   Vážený pane Knížáku, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 22, 1990/10/29, 2-2
1990   Co si myslí... (Eva Kantůrková spisovatelka, Antonín Máša scénárista a režisér, Jaroslav Róna malíř, Ivan Martin Jirous rocker), Scéna, , 13, 1990, -
1990   Amos (Šťastný vlak), Reflex, 1, 39, 1990/12, 30-35
1990/09/09   Hellere hjemløs hjemme end ude, Stiftstidende, , , 1990/09/09, -
1991   Malý nezbeda, Revolver Revue, , 17, 1991, 147-148
1991   Na Mars nedoletěli (Nám hrozila regionalita, mladým zase epigonství), Svobodné slovo, , , 1991/09/06, 0-0
1991   Rozhovor s Jaroslavem Rónou (Rozmlouvají Ludvík Hlaváček a Karel Srp), Výtvarné umění, , 6, 1991, 38-47
1991   Aleš Najbrt od A, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 10, 1991/05/16, 8-8
1991   Básník utrpení, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 14, 1991/07/11, 5-5
1991   Výtvarník Jaroslav Róna: V mých obrazech je i humor, periodikum, , , 1991, -
1991   Hrb s pitnou vodou, Reflex, 2, 40, 1991/09/30, 30-34
1991   Jestliže kaligrafický znak, jímž se Aleš Najbrt zabýval..., Aleš Najbrt: Od A, , , 1991, -
1991   Jaroslav Róna a Tomáš Vorel (Malý nezbeda), Scéna, , 6, 1991/03/15, -15
1992   Výsledek pozorování malíře Petra Nikla (Pozorování provedl malíř Jaroslav Róna), Výtvarné umění, , 3, 1992, 52-58
1992   A jde se na raut! / Let's go to raut! (Hrabě Adolfín z Hotentotu stál před... / Count Adolfín de Hotentot stood before...), Raut, , , 1992/06, 2-
1992   Mám rád divočinu! / I like wilds!, Raut, , , 1992/06, 21-21
1992   Proměna / The Metamorphosis, Raut, , , 1992/06, 23-
1993   Chraňte spánek malým dětem / Guard small chidren´s sleep, Jakub a anděl, , , 1993, 64-66
1993   Mnohostranný soukromý talent Jaroslava Róny, Lidové noviny, , , 1993/09/27, 6-6
1994   Ani větší, ani menší / Not Bigger, Not Smaller (Redaktoři Rautu odpovídají na otázku, zda změnit jeho formát / The Editors of Raut Respond to the Question: Should Raut Change its Format?), Raut, , , 1994/7, 75-
1995   Hádanka / The riddle, Raut, , , 1995/11, 99-
1995   Kdo není šamanem není umělcem, Vokno, , 30, 1995, 36-43
1995   Často se považuji za prastarého člověka, Denní telegraf, 4, 6, 1995, 11-11
1995   Šest otázek pro šest absolventů (Multirozhovor redakce U+Ř), Umění a řemesla, 37, 2, 1995, 49-66
1996   Veletržní palác. Anketa revue Labyrint (Jak hodnotíte stálou sbírku moderního českého umění ve Veletržním paláci?), Labyrint revue, , 2, 1996, 6-7
1996   Jaroslav Róna - O nesmyslnosti umění (Diskuse - texty umělců), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 13, 1996/06/20, 3-3
1996   Jaroslav Róna (Galerie Labyrint), Labyrint revue, , 1, 1996, 27-30
1996   Umění posuzuju ryze subjektivně (Musím říct, že jsem sám sebou často šokován, říká Jaroslav Róna), Lidové noviny, 9, 58, 1996/03/09, 13-13
1996   O nesmyslnosti umění, Jaroslav Róna, , , 1996, -
1996   Jak se daří českému umění šest let po listopadu, Umění a řemesla, 38, 1, 1996, 2-5
1997   Proboha, proč je to tak romantické?, Galerie Bayer & Bayer, 1, 1, 1997/02/07, -
1997   Chcete být malířem? Tak jím budete!, Top Víkend magazín, , , 1997, 10-11
1997   Sebevědomý, Reflex, 8, 48, 1997/11/27, 52-54
1997   Návštěva u... akad. malíře Jaroslava Róny, Radniční noviny Prahy 3, , 10, 1997, -
1998   Proč je třeba zabývati se nádržemi, Galerie Bayer & Bayer, 2, 4 (12), 1998, 3-3
1998   Proč jsem maloval indiány, Touha stát se Indiánem, , , 1998, -
1999   Jaroslav Róna, Výtvarná skupina Tvrdohlaví, , , 1999, 59-64
1999   O založení skupiny, Výtvarná skupina Tvrdohlaví, , , 1999, 186-188
1999   Historky ze života skupiny, Výtvarná skupina Tvrdohlaví, , , 1999, 189-194
1999   S Jaroslavem Rónou hovoří Antonín Zelenka, Týdeník Rozhlas, , , 1999, 7-11
2000   Velký lov (Román), Labyrint revue, , 7 - 8, 2000, 204-207
2000   Proč jsem zvolil tuto symboliku?, Pomník Franzi Kafkovi, , , 2000, 52-53
2000   Vítězný sochař: Jsem v Indii, omluvte mě, Mladá fronta Dnes, , , 2000/10/30, 2-
2000   Velký lov (Román), Labyrint revue, , 7 - 8, 2000, 204-207
2001   Proboha, proč je to tak romantické?, Rozhovory, , , 2001, 79-81
2001   Sebevědomý, Picasso byl monstrum, , , 2001, 136-145
2002   Ostrovy tajemných mýtů, Ceramics Art, , 4, 2002, 4-7
2002   Anketa, Galerie Bayer & Bayer, , , 2002, 3-
2002   "Jsem šťastný, když objevím vazbu na Prahu u lidí, kterých si vážím," (říká Jaroslav Róna, pražský patriot, sochař, malíř, ale především člověk se smyslem pro originální humor ), Listy hlavního města Prahy, 2, 8, 2002, 1-3
2003   Islands of Mysterious Myths, Ceramics & Glass, , 4, 2003, 7-9
2003   Film režiséra Pedra Almódovara... (Dostalo mě!), Instinkt, 2, 2, 2003/01/09, 62-62
2003   Moc z kultury jsem toho... (Pražský chodec), Instinkt, 2, 5, 2003/01/30, 57-57
2003   Pasolini, Mussolini a 120 dní Sodomy (Pražský chodec), Instinkt, 2, 13, 2003/03/27, 57-57
2003   Nač vršit odpad v luxusních galeriích (Pražský chodec), Instinkt, 2, 9, 2003/02/27, 63-63
2003   Libor Lípa - "Taneční kopec", Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16, 4, 2003/02/20, 4-4
2003   Úprk od hokejového šílenství (Pražský chodec), Instinkt, 2, 21, 2003/05/22, 61-61
2003   V Boha věřím, když mi teče do bot, Lidové noviny, , , 2003/08/21, 21-21
2003   Interview (Umění & starožitnosti), Time IN Praha, , , 2003/12, 76-77
2003   Kdyby Jeruzalém nebyl z kamene..., Maskil, 3, , 2003/10, -
2003   Jaroslav Róna, Instinkt, 2, 43, 2003/10/23, -
2003   Vídeň je Vídeň, to máte marné... (Pražský chodec), Instinkt, 2, 38, 2003/09/18, -
2003   Metropolis versus Matrix (Pražský chodec), Instinkt, 2, 48, 2003/11/27, 54-54
2003   Lezie to zo mňa naliehavo a stále, Tv Oko, , , 2003, 5-8
2003   Bronzová Saddámova hlava (Pražský chodec), Instinkt, 2, 17, 2003/04/24, 63-63
2003   Vymítání démona (Pražský chodec), Instinkt, 2, 26, 2003/06/26, 57-57
2003   Magický Mikulov (Pražský chodec), Instinkt, 2, 34, 2003/08/21, 61-61
2003   Příznačná krása fotek z Číny (Pražský chodec), Instinkt, 2, 44, 2003/10/30, 57-57
2004   Jaroslav Róna (O Kafkovi a smutku veselého světa), Hospodářské noviny, , 19, 2004/05/07, 10-13
2004   Rozhovor s... Jaroslavem Rónou, malířem a sochařem, Radniční noviny Prahy 3, , 7-8, 2004, 11-11
2005   Jaroslav Róna (Temné odstíny velkých symbolů), Revue art, , 3, 2005/3, 12-21
2005   Ach, tedy jak to se mnou bylo..., České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 285-
2005   Co děláš, když neděláš?, Revue art, , 2, 2005/2, 12-13
2007   Jak jsou na tom galerie? (Anketa), Revue Art, , 2, 2007, 4-9
2007   Róna: Dámy a pánové, možná jen málokdo z vás... (3. Letní kafkovské soaré), Maskil, 6, 10-11, 2007/07, 10-11
2007   Praha je příliš malá pro nové sochy (Vadí mi podivné plastiky na sídlištích. Co nejvíce by jich mělo zmizet, aby se uvolnilo místo, říká sochař Jaroslav Róna ), Mladá fronta Dnes, , , 2007/10/11, -
2007   Jak jsou na tom ceny?, Revue Art, , 1, 2007/1, 2-7
2007   Jak je na tom umění?, Revue Art, , 3, 2007/3, 4-11
2008   Róna, Milkov, Lhotský aneb tvrdohlavá buňka z Umprumky, Time IN, , , 2008/10/01, -
2008   Ateliéry 2008/XV. (Jaroslav Róna), Revolver Revue, , 72, 2008/09, 152-159
2009   Vnitřní a vnější krajiny Jaroslava Róny (Sny malíře, sochaře, cestovatele, amatérského herce a literáta), Náš region, , , 2009/04/23, 1-7
2009   Věřím v člověka, je to odolný parazit, Lidové noviny, , , 2009/04/18, 13-14
2009   Kdo, nebo co je Jaroslav Róna?, www.rona-jaroslav.cz, , , , -
2010   Temné odstíny velkých symbolů (Jaroslav Róna), (Ne)očekávané náhody, , , 2010, 94-107
2011   Hmotnější než hmota (Rozhovor s Jaroslavem Rónou), Art + Antiques, , 2, 2011/02/08, 22-31
nedatováno   Ten nejlepší ze všech možných Rónových světů, Pátek Lidových novin, , , nedatováno, 4-5
nedatováno   Rozhovor s Jaroslavem Rónou, Instinkt, , , nedatováno, -
nedatováno   Jaroslav Róna, , , , , -
nedatováno   Výsledek musí fungovat (Rozhovor s autorem Ceny Komerční banky Jaroslavem Rónou), periodikum, , , nedatováno, 25-25
nedatováno   Jaroslav Róna: Cena Komerční banky byla extrémně náročná práce, , , , , -
nedatováno   Sochař slouží prostoru (Jde jenom o to, naplnit se životem a naplnit život. Sochy jsou pevné body v čase a vesmíru), Květy, , , nedatováno, 27-27
nedatováno   Batoh je čím dál těžší (15 otázek pro výtvarníka Jaroslava Rónu), periodikum, , , nedatováno, -
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2004   Petr Jareš (Art color music / digital paint / fantastic colors)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
Letter
published, title (subtitle)
  Vážená paní ředitelko....
1998/04/13   Vážení spoluobčané...
1999/10/27   Vážená paní doktorko!...
2003/02/22   Vážená paní doktorko!
2003/08/16   Vážení mikulovští přátelé...
2004/06/21   Dopis docentu Henrichovi a předsedkyni Dvořákové
Email
published, title (subtitle)
2005/11/10   Dotaz k soše
Periodical
published, title (subtitle)
1996   Labyrint revue
2003/08/21   Instinkt
2003/10/30   Instinkt
2008/09   Revolver Revue (Časopis pro literaturu a výtvarné umění)
Appraisal of Dissertation
published, title (subtitle)
2000/06/02   Oponentský text k práci diplomové, jak k textu, tak k realizaci diplomanta Michala Cimaly
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
1997/03/08   Gramy '96
Manuscript
published, title (subtitle)
  Největší problém je jak věc udělat...
1989/09/24   Vážený pane Knížáku
1998/11/02   Co pro mne znamenala skupina Tvrdohlaví
1998/11/21   Jak to se mnou celé bylo
1999/03/03   Text ke kresbám do Revolver Revue
2000/04/27   Proč jsem volil tuto symboliku?
2001/03/05   Vážení přátelé. Když ďábel uviděl...
2003/06/05   text k výstavě Tvrdohlavých
2007   Sluníčko zapadá za doly černý (Tvrdohlaví po 20ti)
2007/06/05   Projev na Letní kafkovské soirée
nedatováno   Vážení přátelé...
nedatováno   Kdyby tak byl člověk Indián...
Text
published, title (subtitle)
  Text k Pomníku II. odboje
  Instinkt´ článek č. 9
1997   Motiv anděla s hudebním nástrojem byl zvolen pro cenu Gramy z těchto důvodů
2002   Jaroslav Róna (Vážení přátelé...)
2003/01/20   Socialistický realismus a František Tichý
2003/09/09   Projev u příležitosti výstavy Tvrdohlavých v Příbrami, v galerii Fr. Drtikola
nedatováno   Několik poznámek ke Kafkovi
nedatováno   Jsem šťastný, když objevím vazbu na Prahu u lidí, kterých si vážím