Jan Vladislav

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
2009   Česká kniha pro děti a mládež 2008 / Czech Books for Children and Young People 2008 (Vzdálené v nás a blízkost v cizím / The Distant Within and the Near in the Distance), Ministerstvo kultury České republiky, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1957   Slovník českých spisovatelů beletristů 1945 - 1956, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1998   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 2, M-Ž), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (I. díl A-J), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1999   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (II. díl N-Ž), Nakladatelství Libri, Praha
2012   Slovník autorů literatury pro děti a mládež II. ( Čeští spisovatelé), Nakladatelství Libri, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1964   Obraz, který přežívá, Výtvarné umění, 14, 6-7, 1964/09/15, 324-330
1965   Michelangelo: Podoba živé tváře (Recenze), Výtvarné umění, 15, 3, 1965/04/20, 134-135
1968   Odeon udílel ceny, Večerní Praha, 14, 273, 1968/12/12, 2-2
1997   Proč jsem podepsal(a) Chartu 77? (Zápisy pro Bedřicha Placáka), Revolver Revue, , 35, 1997/09, 233-248
2010/12   Nesehnutý (O Janu Vladislavovi), Pandora / Česko-francouzské přecházení, , 21, 2010/12, 83-85
2012   Vladislav Jan (15.1.1923 Hlohovec - 3.3.2009 Praha), Slovník autorů literatury pro děti a mládež II., , , 2012, 435-437
2013   Deník - nedeník muže, který nepodlehl moci, Magazín Víkend, , , 2013/02/02, 26-26
published, title (subtitle)
  Jan Vladislav (cs.wikipedia.org)
Bibliographical Catalogue
published, title (subtitle)
1994   Česká nezávislá literatura v ohlasech (Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990)
Program
published, title (subtitle)
2005   Institut Français de Prague (11 + 12 2005 Program (ME))
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze)