Jan Vladislav

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1951   Ukrajina zpívá, Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1958   Strom pohádek z celého světa, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1961   Kouzelný slabikář, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1964   Výpravy bez konce, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1964   Navštívení krásy (Italská renesanční lyrika), ,
1964   Strom pohádek z celého světa, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1966   Mužický dekameron (Aneb veselé i truchlivé příběhy, povětšině milostné), Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1968   Král sedmi závojů (Italské pohádky), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1968   Třiatřicet stříbrných střech (Pohádky černého kocoura Tomáše Tumáše), Nakladatelství Blok, Brno (Brno-město)
1969   Der blaue Vogel, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1971   A kék madár, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1971   Modrý pták, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1971   O bílé Karolíně a černé Karolíně (Třináct pohádek pro děvčata), Svoboda, nakladatelství, Praha
2015   Kouzelný slabikář, Albatros, nakladatelství, a.s., Praha
Bibliophily
published, title (subtitle)
1998   Vítr ve stromech
Occassional Print
published, title (subtitle)
1992   O edici Kvart po letech