Jan Vladislav

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1994   Když dnes, přes dálku více než třicet let..., UB 12, , , 1994, 39-40
2005   Václav Havel v Umělecké besedě, Život, 1 (22), 1, 2005, 16-17
2009   Závěrem o pohádce včera a dnes, Proměny české pohádky, , , 2009, 168-175
2012   Obrysy společenské a kulturní situace v Protektotátě Čechy a Morava, Český historický román v období protektorátu, , , 2012, 5-23
Press News
published, title (subtitle)
2003   Příběh malíře, ilustrátora a knižního grafika Václava Bláhy