Jan Vladislav

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1964   Josef Šíma: Obrazy a kresby z let 1920-1963
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2017   Nomen omen: Michal Burget a Petr Fiala
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1951   Ukrajina zpívá, Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1951   Taras Ševčenko (Výbor z díla největšího básníka a buditele Ukrajiny), Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1952   Ruská lidová píseň na nových cestách, Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1953   Petr Veliký (kniha první), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1954   Petr Veliký (kniha druhá), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1955   Básnící Bílé Rusi (Výběr z běloruské sovětské poesie), Československý spisovatel, Praha
1955   Verše a písně (Výbor z díla), Československý spisovatel, Praha
1958   Jen tak, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1959   Sto květů, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1959   Fanta Giro krásná tvář, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1961   Cítění času, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1961   Stan Bolovan a jeho děti, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1962   Měsíce, květy, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1963   Ulice plná plášťů do deště, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1963   Hrabě Monte Cristo (Kniha první - 3.a 4. díl), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1963   Spodina, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1964   Navštívení krásy (Italská renesanční lyrika), ,
1966   Chuť skutečna, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1967   Magnetická pole, Československý spisovatel, Praha
1967   Jana, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1967   5 her a jedna aktovka, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1968   Král sedmi závojů (Italské pohádky), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1968   Lev, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1968   Petr První /I., Svoboda, nakladatelství, Praha
1968   Petr První/ II., Svoboda, nakladatelství, Praha
1968   Hrabě Monte Cristo (Kniha první, 1.-2. dil), Svoboda, nakladatelství, Praha
1968   Hrabě Monte Cristo (Kniha druhá, 3.- 4. díl), Svoboda, nakladatelství, Praha
1968   Hrabě Monte Cristo (Kniha třetí, 5. - 6. díl), Svoboda, nakladatelství, Praha
1969   Repertoár, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1969   Falstaffovo babí léto (Hru Jindřich IV., 1. a 2. díl, kterou napsal W. Shakespeare přeložil a volně upravil Jan Werich...), Svoboda, nakladatelství, Praha
1995   Jedenáct japonských tank, Nakladatelství Jota, Brno (Brno-město)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1952   Kozácké dumy, Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1954   Kniha o velkých ruských spisovatelích, Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1967   Postavit vejce po Kolumbovi (Poezie dvacátého století z celého světa), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1944   Sonet, Řád, 10, 7, 1944/08, 351-352
1944   Tři sonety, Řád, 10, 5, 1944/6/15, 231-232
1946   Svoboda a svobody, Kvart, 5, 1, 1946/12/15, 1-3
1946   Dopis, Kvart, 5, 1, 1946/12/15, 16-17
1946   Král kajícník, Kvart, 5, 1, 1946/12/15, 44-45
1947   Tři sonety, Život, 20, 9-10, 1947/12, 246-246
1957   O díle V. A. Favorského ((Úryvek z větší studie)), Výtvarné umění, 7, 1, 1957/03/30, 15-19
1957   Jak vlna za vlnou... (sonet č. 60), Výtvarné umění, 7, 1, 1957/03/30, 19-19
1957   These o neorealismu, Světová literatura, 2, 4, 1957/08, 1-7
1957   Ďábel mezi námi, Světová literatura, 2, 4, 1957/08, 9-20
1963   Velká válka soch, Světová literatura, 8, 5, 1963/09, 84-99
1965   Michelangelo: Podoba živé tváře (Recenze), Výtvarné umění, 15, 3, 1965/04/20, 134-135
1969   Podívaná světa, Světová literatura, 14, 4, 1969, 72-77
1969   Motýl z Dinardu, Světová literatura, 14, 5-6, 1969, 274-288
Bibliophily
published, title (subtitle)
1988   Prostor uvnitř
Periodical
published, title (subtitle)
1944/08   Řád (Revue pro kulturu a život)
1944/6/15   Řád (Revue pro kulturu a život)