Felix Rozen

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1984   Odpovědi, ,
1984   Odpovědi (Památce Jiřího Padrty), Index e.V., Společnost pro československou literaturu v zahraničí / Fördergemeinschaft tschechoslowakischer Literatur ausserhalb der Tschechoslowakei e.V. , Kolín nad Rýnem (Köln)