Elena Dzurillová

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1978   Prvá zastávka, Ako láska, Múr, Slovenský spisovateľ, Bratislava (Bratislava)