Diana Uramová

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava) , Stankoci Stanislav