cs.wikipedia.org

Oldřich Koníček

* 12. 10. 1886, Kutná Hora (Kutná Hora), Česká republika (Czech Republic)
† 17. 7. 1932, Žehuň (Kolín), Česká republika (Czech Republic)
painter

 

sex: Male

NK AUT: jn19981001649

Oldřich Koníček

Oldřich Koníček se narodil do dobře situované rodiny kutnohorského právníka Františka Koníčka a jeho ženy Marie. Vzdělání získal na reálném gymnáziu v Kutné Hoře a na kladenské reálce. V Kladně ho značně ovlivnil pokrokový učitel kreslení Alois Bouda a Koníček se rozhodl pro uměleckou dráhu. V roce 1907 nastoupil na Akademii výtvarných umění v Praze (prof. V. Bukovac) a už v roce 1908 představil některá svá raná díla v impresionistickém pastózním stylu na výstavě Krasoumné jednoty v Rudolfinu. V roce 1912 završuje studim na AVU v Praze v krajinářské speciálce u prof. R. Ottenfelda.
Raná, překvapivě vyzrálá, tvorba je ovlivněna impresionismem a neoimpresionismem, např. Koupání hochů (asi 1904), Jabloně v květu (1908) a Ve Stromovce (1908). V roce 1909 se krátce stává členem Umělecké besedy, avšak již v roce 1910 přestupuje do S.V.U. Mánes. Zlomovým obdobím byl rok 1911, kdy Oldřich Koníček poprvé navštívil Paříž. Jeho tvorba se postupně zcela proměnila. Studoval zejména díla P. Cezanna, A. Deraina, H. Matisse a O. Friesze. Nový přístup jak k figurálním kompozicím, tak i ke krajině je možno pozorovat na obrazech Francouzské vinice (1912), Koupání (1912), Velké bílé zátiší (1913), Velká Danae (1914) a Vyhlídka z mé kanceláře (1916). Vystavuje opakovaně v Paříži a stává se členem Union Internationale des Beaux Arts et des Lettres v roce 1913. Období první světové války prožil Oldřich Koníček na srbské frontě jako důstojník rakousko-uherské armády. Po návratu do vlasti byl vyslán nově vzniklým Ministerstvem národní obrany do Itálie malovat významná bojiště československých legionářů. Společně s malíři Angelo Zeyerem a Ladislavem Šímou zde strávil dva měsíce a přivezl z cesty čtyřicet jedna pláten. Přestože výsledky této státní zakázky na různých bojištích I. sv. války byly uměleckou kritikou hodnoceny vesměs negativně, K. Teige hodnotí obrazy O. Koníčka a O. Nejedlého jako relativně nejlepší.
V roce 1920 se Oldřich Koníček oženil s Marií Eliášovou, v průběhu let se manželům narodil syn Oldřich a dcera Krasava. Ve dvacátých letech Oldřich Koníček hojně vystavoval v Praze, jinde v republice i v zahraničí (např. Bazilej, Bern, Curych, opakovaně Benátky, Řím, Vídeň, Lublaň, Bělehrad, Londýn, Bradford a Pittsburgh). V dobovém tisku se mu dostalo pochvalné pozornosti od takových jmen jako Josef Čapek a Jaromír Pečírka. V první polovině dvacátých let se Koníčkova tvorba přiklonila k neoklasicismu, inspiroval se obrazy renesančních a klasicistních malířů, např. Koupání (1923), Ležící akt – Po koupeli (1925) a Rybář s čeřenem (1925). V letech 1925, 1927 a 1929 Koníček opakovaně cestuje do Francie, kde se dostává do kontaktu s díly M. Vlamincka a M. Utrilla. Závěrečná etapa jeho díla je spojena s odklonem od významu linie, výraz obrazu je nesen harmonickou i expresivní barvou. Převažují krajinomalby a figurální malba, např. Most v Putimi (1928), Z Dobřichovic (1929), Rybářská vesnice (1929), Děvče s modrými korály (1930), Podzim na Závisti (1930), Sány u Poděbrad (1930) a Saint Tropéz I (1931). Důležitým zdrojem informací o díle Oldřicha Koníčka je diplomová práce Moniky Merdové, která obsahuje i autorský (číslovaný) soupis díla.
Oldřich Koníček zemřel na vrcholu svých tvůrčích sil (po srdečním záchvatu) ve svých 45 letech v Žehuni na Kolínsku. Pohřben byl v rodinné hrobce v Kutné Hoře za přítomnosti členů S. V. U. Mánes, jehož byl dlouholetým členem.
cs.wikipedia.org, 13.2.2021

Oldřich Koníček

cs.wikipedia.org
 

Oldřich Koníček

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - 1907   Gymnázium, Kladno (Kladno)
1907 - 1912   Akademie výtvarných umění, Praha, Ottenfeld Rudolf Otto von, *1856

Oldřich Koníček

from - to   institution, city, notes
1912 - 1913   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris), studijní pobyt, tvůrčí působení
1919 - ????   Itálie, maloval bojiště z 1. světové války pro Památník osvobození

Oldřich Koníček

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Kruh výtvarných umělců, *1912
???? - ????   osobnosti (Středočeský kraj), *
1912 - 1932   Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), *1887

Oldřich Koníček

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1922/10 - 1922/11   Oldřich Koníček: Soubor prací z let 1920-1922, Mánes, Praha
1925/11   Oldřich Koníček: Soubor prací z let 1924-1925, Mánes, Praha
1928/03   Oldřich Koníček: Soubor prací z let 1926-1927, Mánes, Praha
1930/09/03 - 1930/09/23   Oldřich Koníček: Výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1932/10/04 - 1932/10/23   Posmrtná výstava díla Oldřicha Koníčka, Mánes, Praha
1937/04   60 olejů a akvarelů Oldřicha Koníčka (1886-1932) k 5. výročí jeho úmrtí, Galerie Hugo Feigl, Praha
1940/05   Oldřich Koníček: Obrazy a kresby z pozůstalosti, Kronského galerie, Praha
1942/04/30 - 1942/05/31   Oldřich Koníček: Obrazy a grafiky, Salon Výtvarné dílo, Praha
1973/06/10 - 1973/07/15   Oldřich Koníček: Obrazy, kresby, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1976/01 - 1976/02   Oldřich Koníček: Výběr z díla, Galerie U Řečických, Praha
1990/06 - 1990/07   Oldřich Koníček: Z italských bojišť, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1997/03/08   8. aukce - Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol., Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1998/01/24   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting), Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1999/12/04   25. aukce - Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika, Palác Žofín, Praha
2001/01/20   II. aukce výtvarného umění, Rudolfinum, Praha
2002/10/12   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2003/04/26   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2005/02/19   Aukce 1/2005 - Meissner - Neumann aukční dům s.r.o., Hotel Intercontinental, Praha
2005/04/30   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2005/12/03   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2005/12/04   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2006/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2007/03/31   Aukce 1/2007 (Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o.), Hotel Holiday Inn, Praha
2008/12/07   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2009/10/04   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (39. aukce), Palác Žofín, Praha
2010/02/21   Mistrovská díla starého a nového umění (40. aukce), Topičův salon (2007-), Praha
2010/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2011/05/15   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2011/11/19   České výtvarné umění, Kaiserštejnský palác, Praha
2012/03/18   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V), Topičův salon (2007-), Praha
2012/10/07   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI), Topičův salon (2007-), Praha
2013/10/13   Výtvarné umění: Aukce, Hotel Diplomat, Praha
2013/12/08   Výtvarné umění: Aukce, Hotel Diplomat, Praha
2014/05/20   Výtvarné umění: Aukce, Prague Marriott Hotel, Praha
2015/03/21   Výtvarné umění: Aukce, Prague Marriott Hotel, Praha
2015/05/31   Výtvarné umění: Aukce, Prague Marriott Hotel, Praha
2015/10/04 13:00   Klasická malba a krajina: Aukce, Obecní dům, Praha
2016/05/29   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2016/10/02   Výběr výtvarného umění: Aukce, Obecní dům, Praha
2017/03/09   Výběr výtvarného umění: Aukce, Obecní dům, Praha
2017/03/26   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII), Topičův salon (2007-), Praha
2017/11/30   Výtvarné umění, starožitnosti, design 14.–21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2019/06/06   Zahradní aukce, Arthouse Hejtmánek, Praha
2019/12/01   83. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1913/04/19 - 1913/06/15   43. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Pavilon Mánesa, Praha
1914/05 - 1914/06   46. výstava S.V.U. Mánes, Praha, Praha
1918/09 - 1918/10   49. výstava S.V.U. Mánes, Obecní dům, Praha
1920/04/15 - 1920/10/31   XII. Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia (La Biennale di Venezia 1920), Giardini di Castello, Benátky (Venezia)
1920/10/10 - 1920/11   Členská výstava S.V.U. Mánes, Mánes, Praha
1924/08 - 1924/09   Razstava češke moderne umetnosti - Društvo upodabljajočih umetnikov Mánes iz Prage, Jakopičev paviljon, Lublaň (Ljubljana)
1924/10 - 1924/11   LXXXI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, členská, Obecní dům, Praha
1924/12   Vánoční výstava Spolku Výtvarných umělců Mánes, Mánes, Praha
1925/10 - 1925/11   XCIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, členská, Obecní dům, Praha
1925/12/13 - 1926/01/10   Souborná výstava obrazů, plastik a prací architektonických členů Spolku výtvarných umělců Mánes, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
1926/04/01 - 1926/10/31   XV. Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia (La Biennale di Venezia 1926), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1926/09/11 - 1926/11/22   Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Obecní dům, Praha
1927/06/16 - 1927/07/06   130. výstava S.V.U. Mánes, Průmyslové museum pro Východní Čechy, Chrudim (Chrudim)
1928   Československé výtvarné umění 1918 - 1928, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1930/11 - 1930/12   Sto let českého umění 1830-1930, Mánes, Praha
1932/06 - 1932/07   Výstava uměleckých děl ze sbírek hlavního města Prahy, Obecní dům, Praha
1932/06/05 - 1932/07/10   I. výstava obrazů a plastik českých umělců ze soukromého majetku členů Kruhu přátel umění v Hradci Králové, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
1933/06/04 - 1933/06/18   Zátiší v současném českém malířství, Klub přátel umění, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
1937/05 - 1937/08   50 let Mánesa, Mánes, Praha
1938/02   Itálie v díle česko-slovenských výtvarných umělců, Pavilon Jednoty výtvarných umělců, Praha
1941/04   Výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1941/06/27 - 1941/09   Tvář české krajiny, Mánes, Praha
1942/03/23 - 1942/04/26   Opuštěná paleta, Topičův salon (1937-1949), Praha
1943/12/15 - 1943/12/31   Umění v bytovém interiéru, Topičův salon (1937-1949), Praha
1944/05/19 - 1944/06/01   Květiny a zátiší, Galerie V. Hořejš, Praha
1946/01/20 - 1946/02/10   Česká kresba, Vinšova vila, Litoměřice (Litoměřice)
1959/01/25 - 1959/03/31   České moderní malířství, Dům umění, Zlín (Zlín)
1971/10 - 1971/11   Umění dvacátých let, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1971/12 - 1972/02   Český plakát 1890-1914, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1973   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie: Díl II. Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy, Městská knihovna Praha, Praha
1977/06   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976, Dresdner Schloß, Drážďany (Dresden)
1977/07 - 1977/08   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976, Ausstellungshallen Suhl, Suhl
1978/02/24 - 1978/05/09   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1979/01   České malířství 19. a 20. století, Spojený závodní klub, Nové Město nad Metují (Náchod)
1979/02 - 1979/03   Nezapomenutelná generace, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1981/08 - 1981/10   České malířství 19. a 20. století ze sbírek OGVU Náchod, Městské muzeum v Jaroměři, Jaroměř (Náchod)
1982/11/23 - 1983/01/09   Čeští malíři ve Francii I, Dům umění, Zlín (Zlín)
1982/12/17 - 1983/03/06   Filla, Gutfreund, Kupka och tjeckisk kubism 1907-1927, Malmö Konsthall, Malmö
1983/05/17 - 1983/07/03   České moderní malířství (II): Dvacátá léta - ze sbírek Moravské galerie v Brně, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1985/02/19 - 1985/03/31   České umění 20. století z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1986/07 - 1986/08   Česká kresba ze sbírek Východočeské galerie, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1987/05/07 - 1987/07/12   S.V.U. Mánes: Výstava k 100. výročí založení, Mánes, Praha
1988/08 - 1988/10/23   Kladno a výtvarné umění, Kladno (Kladno), Kladno (Kladno)
1989/02/14 - 1989/03   Český neoklasicismus dvacátých let. Mezi klasickým řádem a selankou, Staroměstská radnice, Praha
1991/05/16 - 1991/06/30   Český kubismus: Architektura a design 1910-1925, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1991/12/17 - 1992/02/15   Cubismo checo: Arquitectura y diseño, 1910-1925, Museo Español de Arte Contemporáneo - MEAC, Madrid
1992/06/10 - 1992/08/02   Le cubisme tchèque: Architecture et design, 1910–1925 / Czech Cubism: Architecture and Design, 1910–1925, Canadian Centre for Architecture / Centre canadien d'architecture (CCA), Montreal (Québec)
1993/04/06 - 1993/07/25   Czech Cubism: Architecture and Design, 1910–1925, Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, New York City (New York)
1996/04/03 - 1996/06/28   Jaroslav Jareš, Oldřich Koníček, Josef Jan Šedivý, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1996/04/30 - 1996/09/08   V prostoru 20. století: České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
2002/04/11 - 2002/06/19   Nové přírůstky sbírek z let 1996-2001, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2003/07/02 - 2003/07/20   Sport v českém umění 20. století / Sports in the Czech Fine Arts of the 20th Century, Obecní dům, Praha
2007/05/17 - 2007/06/24   Česká krajinomalba 1850-1950, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2008/11/06 - 2009/02/08   Pole tvůrčí a válečná, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2011/03/10 - 2011/04/28   Přírůstky sbírek GFJ 1996-2010, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2011/06/08 - 2011/07/29   Mistři české krajinomalby, Galerie Diamant, Praha
2012/06/01 - 2012/07/29   S.V.U. Mánes 1900-1947: Podíl Spolku na formování české moderní kultury, Galerie Diamant, Praha
2013/04/04 - 2013/05/31   Metamorphoses. Proměny ženy ve výtvarném umění, Galerie Diamant, Praha
2014/04/04 - 2014/05/30   Dialogy v obrazech, Galerie Diamant, Praha
2014/04/25 - 2014/08/31   České umění ze sbírky GVUN (I. část - malba), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2014/06/12 - 2014/07/27   Cesty ke svobodě: Společnost, válka, umění 1914-1918, Galerie Diamant, Praha
2014/08/21 -   Cesty ke svobodě: Společnost, válka, umění 1914-1918, Galerie Kooperativy, Praha
2015/06/16 - 2015/11/15   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy, Galerie Kooperativy, Praha
2015/09/04 - 2015/11/01   Má vlast: Pocta české krajinomalbě, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2015/09/21 - 2015/10/04   Klasická malba a krajina: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2016/09/28 - 2017/01/08   V novém světě: Podmínky modernity 1917-1927, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2018/09/22 - 2018/11/11   Generál Pellé a čeští umělci ve Velké válce, Galerie Villa Pellé, Praha
2018/10/23 - 2019/03/29   Sto obrazů 1918–2018, Galerie Kooperativy, Praha
2018/11/17 - 2019/03/10   Křehké sny modernity: ČSR a Pardubice v zrcadle výtvarného umění 1918-1938, Dům U Jonáše - galerie, Pardubice (Pardubice)
2019/05/25 - 2019/07/07   Expresionismus a jeho vlivy v české malbě 1. poloviny 20. století, Galerie Kroupa, Litomyšl (Svitavy)
2019/06/28 - 2019/09/15   Obrazy Kooperativy, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
2019/10/22 - 2020/02/09   Dialogy, Galerie Kooperativy, Praha
2022/06/29 - 2022/09/25   Nazí. Přirozeně / Naked. Naturally, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2022/09/15 - 2023/01/29   Kruhy na vodě, Galerie Kooperativy, Praha
nedatováno   Výstava nových akvisicí českého oboru Moderní galerie, Moderní galerie, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1947   Sbírka moderního umění, Národní galerie v Praze, Praha
1974 -   České malířství XX. století, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1975/05 -   České výtvarné umění XX. století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1998/01/14 - 1998/01/16   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting) - předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1998/01/20 - 1998/01/23   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting) - předaukční výstava, 1. Art Consulting Brno - Praha, _
1998/01/24   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting) - předaukční výstava, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
2001/01/10 - 2001/01/19   Výstava dražených předmětů, Pictura, aukční síň a galerie, s.r.o., Praha 1
2005/02/16 - 2005/02/18   Aukce 1/2005 (Meissner - Neumann aukční dům s.r.o.) - výstava, Hotel Intercontinental, Praha
2005/04/23 - 2005/04/29   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2005/11/28 - 2005/12/02   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2006/04/16 - 2006/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2007/03/29 - 2007/03/31   Aukce 1/2007 (Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o.) - výstava, Hotel Holiday Inn, Praha
2008/12/01 - 2008/12/06   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2009/09/25 - 2009/10/03   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2010/02/15 - 2010/02/21   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2010/09/17 - 2010/09/24   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2011/11/17 - 2011/11/19   České výtvarné umění - přeaukční výstava, Kaiserštejnský palác, Praha
2012/03/09 - 2012/03/18   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2012/09/27 - 2012/10/07   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2013/10/07 - 2013/10/13   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha
2013/12/02 - 2013/12/08   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha
2014/05/12 - 2014/05/20   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2015/03/09 - 2015/03/20   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2015/05/18 - 2015/05/31   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2016/09/19 - 2016/10/01   Výběr výtvarného umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2017/03/06 - 2017/03/18   Výběr výtvarného umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2017/03/16 - 2017/03/26   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2017/11/16 - 2017/11/29   Výtvarné umění, starožitnosti, design 14.–21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2019/05/20 - 2019/06/05   Výtvarné umění, starožitnosti, design 16. - 21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2019/10/28 - 2019/11/30   Výstava aukčních děl (83. aukční den), Galerie Kodl, Praha

Oldřich Koníček

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1942   Opuštěná paleta (Sborník malířů, kteří odešli předčasně), František Topič, nakladatelství, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.), Aukční síň Vltavín, Praha
  1998   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2001   II. aukce výtvarného umění, Pictura, aukční síň a galerie, s.r.o., Praha 1
  2002   Výtvarné umění / Fine Art, Dorotheum, Praha 1
  2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín, Antikva Nova Kodl, Praha
  2005   Aukční katalog 1/2005, Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o., Praha
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2006   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2007   Aukční katalog 1/2007, Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o., Praha
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
  2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art, Galerie Arcimboldo, Praha
  2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V.) (18. 3. 2012), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI.) (7. 10. 2012), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha
  2013   Aukční katalog 6/2013: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha
  2014   Aukční katalog 2/2014: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2015   Aukční katalog 3/2015: Klasická malba a krajina, European Arts Investments, Praha 1
  2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění), European Arts Investments, Praha 1
  2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění), European Arts Investments, Praha 1
  2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Výtvarné umění, starožitnosti, design 14.–21. století z evropských sbírek (Večerní aukce), Arthouse Hejtmánek, Praha
  2019   83. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2019   Zahradní aukce, Arthouse Hejtmánek, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Příruční slovník naučný (II. díl, G-L), Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1998   Kladno v osobnostech, Státní vědecká knihovna, Kladno (Kladno)
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1922   Oldřich Koníček: Soubor prací z let 1920-1922, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1925   Oldřich Koníček: Soubor prací z let 1924-1925, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1928   Oldřich Koníček: Soubor prací z let 1926-1927, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1930   Oldřich Koníček: Výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
  1932   Posmrtná výstava díla Oldřicha Koníčka, Spolek výtvarných umělců Marold, Praha
  1937   60 olejů a akvarelů Oldřicha Koníčka (1886-1932) k 5. výročí jeho úmrtí, Galerie Hugo Feigl, Praha
  1940   Oldřich Koníček: Obrazy a kresby z pozůstalosti
  1942   Oldřich Koníček: Obrazy a grafiky (K 10. výročí umělcovy smrti), Salon Výtvarné dílo, Praha
  1976   Oldřich Koníček: Výběr z díla, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1913   XXXXIII. výstava S.V.U. Mánes, členská, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1914   46. výstava S.V.U. Mánes (členská), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1918   49. výstava S.V.U. Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1920   53. výstava S.V.U. Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1924   LXXXI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes - Členská, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1924   Razstava češke moderne umetnosti (Društvo upodabljajočih umetnikov Mánes iz Prage)
  1925   Katalog souborné výstavy obrazů, plastik a prací architektonických členů Spolku výtvarných umělců Mánes, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1925   XCIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes (Členská), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1926   Moderne galerie in Prag, Moderní galerie, Praha
  1926   Moderní galerie v Praze, Moderní galerie, Praha
  1926   Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1927   130. výstava S.V.U. Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1928   Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně
  1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1932   Katalog I. výstavy obrazů a plastik českých umělců ze soukromého majetku členů Kruhu přátel umění v Hradci Králové, Kruh přátel umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1932   Výstava uměleckých děl ze sbírek hlavního města Prahy
  1933   Výstava „Zátiší v současném českém malířství“, Klub přátel umění, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
  1937   Výstava „50 let Mánesa“ (Oslavy 50 let Mánesa II.), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1939   Italie v díle česko-slovenských umělců, Československo-italská liga, _
  1941   Tvář české krajiny, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1941   Výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1944   Květiny a zátiší / Blumen und Stilleben, Galerie V. Hořejš, Praha
  1946   Česká kresba, Galerie V. Hořejš, Praha
  1959   České moderní malířství, Krajská galerie výtvarného umění kraje Gottwaldov, Zlín (Zlín)
  1971   Český plakát 1890 1914, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1971   Umění dvacátých let, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1973   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie (Díl II. Generace Osmy, Tvrdošijných, Umělecké besedy), Národní galerie v Praze, Praha
  1975   České výtvarné umění XX. století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1977   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976 (aus den Sammlungen des Kunstgewerbemuseums in Prag), Zentrum für Kunstausstellungen der DDR, Lipsko (Leipzig)
  1978   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1979   Nezapomenutelná generace (Sociální tendence v českém výtvarném umění v období let 1913-1930 ze sbírek Národní galerie v Praze a Severočeské galerie v Litoměřicích), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1981   České malířství 19. a 20. století ze sbírek OGVU Náchod
  1982   Čeští malíři ve Francii I, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1982   Filla, Gutfreund, Kupka och Tjeckisk Kubism 1907-1927, Malmö Konsthall, Malmö
  1983   České moderní malířství II (Dvacátá léta ze sbírek Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1986   Česká kresba ze sbírek Východočeské galerie, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Kladno a výtvarné umění
  1989   Český neoklasicismus dvacátých let 2.část (Mezi klasickým řádem a selankou), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1991   Tschechischer Kubismus (Architektur und Design 1910-1925), Vitra Design Museum, Weil am Rhein
  1992   Czech Cubism (Architecture, Furniture, Decorative Arts, 1910-1925), Laurence King Publishing Ltd., Londýn (London)
  1996   Jaroslav Jareš, Oldřich Koníček, Josef Jan Šedivý, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
  1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2002   Nové přírůstky sbírek z let 1996-2001 (Adámek Alt st. Balabán Birchler-Suchánková Černický Diviš Franta Jenewein Klusáček Koníček Krčil Kunc Mainer Petrbok Placht Reynek Surůvka Šedivý Šmíd Špaňhel Trabura), Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
  2003   Sport v českém umění 20. století / Sports in the Czech Fine Arts of the 20th Century, Český olympijský výbor, Praha
  2007   Česká krajinomalba 1850-1950 (Reprezentativní výběr děl ze sbírek Kooperativy, pojišťovny, a.s.), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2008   Pole tvůrčí a válečná / Fields of Art and Battle (Výtvarné umění ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha / Fine art of the collection of the Military History Institute Prague), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2010   Obrazy ze sbírek Městského muzea a galerie Lomnice nad Popelkou, Město Lomnice nad Popelkou, Lomnice nad Popelkou (Semily)
  2011   Mistři české krajinomalby (Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2012   S.V.U. Mánes 1900-1947 (Podíl Spolku na formování české moderní kultury), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2013   Metamorphoses (Proměny ženy ve výtvarném umění: Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2014   Cesty ke svobodě (Společnost, válka, umění 1914-1918), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2014   Dialogy v obrazech (Vazby mezi výtvarnými scénami, Obrazy ze sbírky Karlštejnská a.s.), Karlštejnská a.s., Jinočany (Praha-západ)
  2015   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
  2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2018   Křehké sny modernity (ČSR a Pardubice v zrcadle výtvarného umění 1918-1938), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2019   Dialogy, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2019   Expresionismus a jeho vlivy v české malbě 1. poloviny 20. století / Expressionism and its influences in early 20th century Czech painting / Expressionismus und seine Einflüsse in der tschechischen Malerei der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Galerie Kroupa, Litomyšl (Svitavy)
  2022   Kruhy na vodě, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2022   Nazí. Přirozeně / Naked. Naturally, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  nedat.   Exposition de nouvelles acquisitions de la section Tchéque de la Galerie moderne
  nedat.   Výstava nových akvisicí českého oboru Moderní galerie
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1940   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
  1941   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
  1947   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
  1948   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
  1949   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
  1959   Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1967   Významné osobnosti uměleckého života ve Středočeském kraji, Krajské osvětové středisko Středočeského KNV, _
  1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1991   Poselství ulice (Z dějin plakátu a proměn doby), Comet, Praha
  2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
  2005   Čeští a slovenští umělci na Bienále v Benátkách 1920–1970, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
  2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2018   Sto obrazů 1918–2018, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
  2018   Tož to kupte! (TGM a sbírka umění pro Pražský hrad), Správa Pražského hradu, Praha
  2018   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  2019   Obrazy Kooperativy, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1922   Oldřich Koníček patří ke generaci..., Oldřich Koníček: Soubor prací z let 1920-1922
  1925   Koníčkova výstava, uspořádaná v síni "Mánesa"..., Oldřich Koníček: Soubor prací z let 1924-1925
  1928   Oldřich Koníček (Čtvrtá souborná výstava Oldřicha Koníčka...), Oldřich Koníček: Soubor prací z let 1926-1927
  1930   Obrazy Oldřicha Koníčka v Topičově Saloně v Praze, Lidové noviny, 38, 454
  1930   Soubor Oldřicha Koníčka, Národní listy, 70, 253
  1930   Výstava obrazů Oldřicha Koníčka v Topičově salonu, Právo lidu, 39, 217
  1932   Předmluva (Dílo malíře Oldřicha Janouška je ukončeno...), Posmrtná výstava díla Oldřicha Koníčka
  1942   Deset let uplyne 17. července..., Oldřich Koníček: Obrazy a grafiky
  1942   Oldřich Koníček (1886 - 1932), Opuštěná paleta, 60-61
  1942   Opuštěná paleta, 3 týdny v umění, 255-261
  1976   Návrat Oldřicha Koníčka, Oldřich Koníček: Výběr z díla
  1983   Sociální umění (Sociálně realistický proud českého proletářského umění), Výtvarná kultura, 21-29
  2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, 32-130
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1973   Oldřich Koníček: Obrazy, kresby, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
  neuveden(1990)   Oldřich Koníček: Z italských bojišť, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Jaroslav Jareš, Oldřich Koníček, Josef Jan Šedivý, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
  2014   České umění ze sbírky GVUN (I. část - malba), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2016   V novém světě / In a New World (Podmínky modernity 1917-1927 / Conditions of Modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2018   Generál Pellé a čeští umělci ve Velké válce, Galerie Villa Pellé, Praha
ročenka
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Ročenka 2019 (Výběr výtvarných děl z 82. a 83. aukce Galerie KODL), Galerie Kodl, Praha
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Sbírka moderního umění, Národní galerie v Praze, Praha
  1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Severočeské nakladatelství, Liberec (Liberec)
  1989   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (II. (období 1920–1950)), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
seznam osobností / členů
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1924   Vánoční výstava Spolku Výtvarných umělců Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Oldřich Koníček (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org

Oldřich Koníček

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1914   46. výstava S.V.U. Mánes (členská), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha

Oldřich Koníček

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1923   Pražské umělecké výstavy v roce 1922, Věstník hlavního města Prahy, 30, 6, 65-67
  1924/1925   Zprávy, Volné směry, 23, 100
  1983   Čeští malíři ve Francii, Výtvarná kultura, 20-26
  1987   Počátek dvacátého století znamenal..., Krajináři Umělecké besedy
  2011   Rekordní Brožík, Art + Antiques, 25-25
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Nové přírůstky GFJ z let 1996-2001, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)