Oldřich Koníček

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1923   Pražské umělecké výstavy v roce 1922, Věstník hlavního města Prahy, 30, 6, 1923/03/30, 65-67
1924/1925   Zprávy, Volné směry, 23 (1924–1925), , 1925, 100-
1983   Čeští malíři ve Francii, Výtvarná kultura, 7, 6, 1983, 20-26
1987   Počátek dvacátého století znamenal..., Krajináři Umělecké besedy, , , 1987, 0-0
2011   Rekordní Brožík, Art + Antiques, , 12 + 1, 2011/12/12, 25-25
Press News
published, title (subtitle)
2002   Nové přírůstky GFJ z let 1996-2001