Květa Pacovská

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1961   Květa Grygarová: Grafika 1961
1971   Květa Pacovská
1977   Ilustrace Květy Pacovské (Pohádky pro všední dny a svátky)
1980   Květa Pacovská: Ilustrace
1983   Květa Pacovská
1983   Květa Pacovská: Ilustrace
1985   Květa Pacovská
1987   Květa Pacovská
1988   Jak se dělá krásná kniha a výstava
1991   Květa Pacovská: Plechy, papír, hry a řeči / Metal, Paper, Games and Talks
1998   Květa Pacovská: Šedesátá léta / 60's by Květa Pacovská
1999   Květa Pacovská: Meziprostor / Space in between
2001   Květa Pacovská
2004   Květa Pacovská: Vertikály / Verticals
2006   Květa Pacovská (Osobnosti českého grafického designu / Personality of czech graphic design)
2010   Květa Pacovská: Otázky prostoru / Questions of space
2011   Květa Pacovská: Časoprostor / Spacetime
2015   Květa Pacovská: Maximum contrast
2016   Květa Pacovská (Peinture, sculpture, livre d´art)
2019   Květa Pacovská: Utíkejte na konec / Run Till the End
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1957   Nová grafika členů a hostů Skupiny čs. umělců grafiků Hollar
1958   Nová grafika členů a hostů Skupiny československých umělců grafiků Hollar
1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958
1960   Hollar 1960 (Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar)
1961   1. pražský festival mladé grafiky
1962   Výstava hostů Hollara
1965   Objekt
1965   Grafika 65
1966   Jarní výstava 1966
1966   2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration)
1966   Československé nejkrásnější knihy 1965
1966   Výtvarné antiteze
1967   50 let SČUG Hollar
1967   Hosté Hollara 1967
1968   Klub konkrétistů
1968   Ilustrace
1968   Nejkrásnější knihy 1967 (Zpráva poroty)
1968   50 let SČUG Hollar
1968   SČUG Hollar k 50 letům republiky
1968   Klub konkrétistů
1968   Československé nejkrásnější knihy 1967
1969   2. pražský salón
1969   Grafis
1969   Klub konkretistů
1969   Zestien Tsjechische kunstenaars (Dertien grafici en drie keramisten)
1969   Artisti contemporanei di Praga (Pittura grafica scultura)
1969   Československé nejkrásnější knihy 1968
1970   Prager Künstler
1970   Výstava kreseb členů SČUG Hollar
1970   Sodobna českoslovaška umetnost
1970   Festival dell’Arte Cecoslovacca: 77 grafici
1970   IX Premi internacional dibuix Joan Miro
1971   SČUG Hollar Grafika - 71
1971   Werken van Tsjechoslowaakse Grafici 1960-1970
1971   SČUG Hollar: Výstava grafiky (Chrudim 1971)
1971   Komorní grafika 1970
1971   Výstava ze současné české ilustrace (1968 - 1970)
1972   V. bienále užité grafiky Brno 1972 (Mezinárodní výstava ilusrace a knižní grafiky)
1972   Výstava ze současné české ilustrace
1973   Česká grafika ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod
1975   Ilustrátorky dětských knih
1976   VII. Bienále užité grafiky Brno 1976 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1977   Současná ilustrace dětské literatury
1978   Eva Bednářová, Olga Čechová, Daisy Mrázková, Květa Pacovská: Grafika
1978   Eva Bednářová, Olga Čechová, Daisy Mrázková, Květa Pacovská: Ilustrace
1979   Výtvarní umělci dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte)
1979   Čeští ilustrátoři dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte)
1980   IX. bienále užité grafiky Brno 1980 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1980   Výstava českých a slovenských ilustrací pro malé děti
1981   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 80
1982   Československé nejkrásnější najkrajšie knihy ´81
1982   X. bienále užité grafiky Brno 1982 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu)
1983   Salon grafiky, kreseb a keramiky
1983   Wspołczesna sztuka czeska - kolekcia Janiny Ojrzyńskiej
1984   Grafické techniky I (Litografie)
1984   XI. Bienále užité grafiky Brno 1984 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1984   Wspólczesna sztuka czeska (Kolekcja Janiny Ojrzyńskiej)
1984   Výtvarné umění a hudba (výstava k Roku české hudby)
1984   Nejhezčí dětem 1983
1984   Sto let české dětské knihy (Vývoj a proměny její výtvarné podoby)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1986   XII. bienále užité grafiky Brno 1986 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu)
1986   Česká současná grafika a plastika ze sbírek OGVU Náchod
1987   Žáci Fillovy školy (Obrazy, grafika, plastiky)
1987   Ilustrace - děti - umělci (Užitá a volná tvorba ilustrátorů dětské knihy)
1987   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986)
1987   Obrázky ze Sluníčka (Výstava předních ilustrátorů k 20. výročí časopisu Sluníčko)
1987   Škola grafického umění (Z grafické sbírky Severomoravské galerie výtvarného umění v Ostravě)
1988   XIII. bienále užité grafiky Brno 1988
1988   Umění na známkách (Praga 1988)
1988   Nejhezčí dětem (Přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1987)
1989   Současná česká grafika
1989   Súčasná československá ilustrácia detskej knihy
1989   Neue Blätter aus der ČSSR
1989   Bienále ilustrácií Bratislava
1990   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990
1990   Současná česká kniha
1990   Image Imprimée de Tchécoslovaquie (Affiche, gravure, illustration)
1990   Přírůstky 1980 - 1990
1990   Diseňo gráfico de Checoslovaquía
1990   Contemporary Czechoslovak Posters
1990   XIV. bienále užité grafiky Brno 1990 / XIV Biennale of Graphic Design Brno 1990 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu / International Exhibition of Advertising Art and Poster)
1991   Europäische Dialoge 1991 (1. festival Des Europäischen Kulturklubs)
1992   Minisalon
1992   SČUG Hollar 1917 1992 (Současná grafika / Contemporary Graphic Art / Zeitgenössische Graphik)
1992   Book design in Prague 1960 - 1990 (Krásná kniha Praha 1960 - 1990)
1992   XV. Bienále užité grafiky Brno 1992 / Biennale of Graphic Design Brno 1992 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky / International Exhibition of Illustration and Editorial Art)
1992   Sztuka czeska i słowacka XX. w.
1993   Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93
1994   Collage (Jiří Kolář, Jaroslav Králík, Miloš Noll, Karel Vysušil, Květa Pacovská, Jaroslav Vožniak, Pavla Aubrechtová, Ivan Komárek)
1995   Poselství znaku / The Message of the Sign (Mezi písmem a obrazem / Between Letter and Image)
1995   Slovo v prostoru
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Akce, koncepty, události)
1996   Grafika (Ten personalities of the Czech graphic art of the Nineties / Diez personajes de la gráfica checa de los años noventa / Dix personnalités de la gravure tchèque des années quatre-vingt-dix )
1996   Message of the Sign - Between Letter and Image
1997   Česká koláž
1997   Fundacja Gerarda na rzecz sztuki współczesnej (Spirala 1, Spirala 2, Spirala 3)
1997   Czech Collage
1998   Jubilanti mánes 1998
1998   Labyrint - 2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98 / Labyrinth - 2nd International Triennial of Graphic Art Prague (Vize a interpretace mýtu v současné světové grafice / Vision and Interpretation of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking)
1998   Labyrint / Labyrinth Visions and Interpretations of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking (Czech Collection of the 2nd International Triennial of Graphic Art, Prague '98)
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
1999   Couleurs Forms Rythmes
2000   ... a poletíme dál...
2000   alfa 2000 omega
2001   Nejkrásnější české knihy konce 20. století
2001   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2001   Knihy Aulos
2001   Barevná socha
2002   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2004   Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance (České výtvarné umění 1956-1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc / A cseh képzőművészet 1956 és 1972 között az Olmützi Művészeti Múzeum gyűjteményeből / Czech Art between 1956 and 1972 from collections of the Olomouc Museum of Art)
2004   Art Prague (3. veletrh současného umění / 3th International Contemporary Art Fair)
2006   Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (Výběr ze sbírek: ilustrace, grafiky, kresby, obrazy, plastiky)
2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
2007   Pocta Václavu Hollarovi (Výstava k 400. výročí narození světoznámého českého grafika a k 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR)
2008   Lettrismus (Předchůdci a následovníci)
2008   The Vladimír Boudník Award (Thirteen Years 1995 - 2007)
2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita
2008   Fillovi žáci (Katalog k výstavě třiceti pěti výtvarných umělců)
2009   Listování / Turning pages (Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc / Modern book culture in the collections of the Olomouc Museum of Art)
2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887 - 2009) / Verein Bildender Künstler Manes (1887 - 2009) (Historie a současnost významného českého uměleckého spolku / Geschichte und Gegenwart des Tschechischen Kunstvereins)
2010   Die tschechische Collage - Sammlung der Pražská plynárenská
2010   Czech Collage - The Pražská plynárenská Collection
2010   Collage tchèque - Collection de la Pražská plynárenská
2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka
2012   25. Mezinárodní bienále grafického designu Brno 2012 / 25th International Biennial of Graphic Design Brno 2012
2012   Knihy Aulos
2013   Jubilanti Hollaru 2013
2017   Kniha prostor pro grafiku, grafika inspirace pro knihu
2017   ČS koncept 70. let / CS Conceptual Art of the 70s
nedatováno   (Radek Kratina,..). (Klub konkrétistů)
nedatováno   Grafika v galeriích Díla-ČFVU
nedatováno   La grafica contemporanea Checa
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1964   Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1978   Současná grafika (II), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Současná ilustrace dětské knihy, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Zeitgenössische Illustration von Kinderbüchern, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1980   Čeští a slovenští ilustrátoři knih pro malé děti, Kruh priateľov detskej knihy, Bratislava (Bratislava)
1980   Czech and Slovak illustrators of Books for Small Children, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1981   O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1984   Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
2010   Příběh české ilustrované dětské knihy 1900-2000, Sladovna Písek, o.p.s., Písek (Písek)
2013   Pořád něco (Rozhovory s umělci), Ambit Media, a. s., Praha 5
2016   Stará garda, Nakladatelství Argo, Praha
2016   Typo:grafik:um 1 (Abeceda súčasnej vizuálnej komunikácie a kultúry / Alphabet of Contemporary Visual Communication & Culture), Veldan, Trnava (Trnava)
2016   FK 15: Umění autorské knihy a výtvarná výchova, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
2019   Od designu k designu (Příběh grafického designu ze sbírek Moravské galerie v Brně), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1986   Ilustrace v české a slovenské dětské knize, Společnost přátel knihy pro mládež, Praha
1992   Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1993   Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (6: p/r), Diderot, Praha
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002 (X. Nov - Pat), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1961   Květa Grygarová, narozena..., Květa Grygarová: Grafika 1961, , , 1961, -
1965   K fenomenologii objektu, Výtvarná práce, 13, 21, 1965/11/10, 7-7
1966   K celoštátnej výstave ilustracií detskej knihy, Výtvarná práce, 14, 5, 1966/03/17, 5-
1968   Devět grafiček, Výtvarná práce, 16, 9, 1968/05/25, 4-
1969   Touto výstavou se seznamujeme s činností skupiny Grafis,..., Grafis, , , 1969, 0-0
1969   Skupina Grafis, Výtvarná práce, 17, 3-4, 1969/05/10, 4-5
1970   Čeští ilustrátoři, kteří se v letech 1945 - 1970 zabývali pohádkou, Čeští ilustrátoři pohádek, , , 1970, -
1982   Ilustrace Květy Pacovské v Galérii Albatros (Výstavy), Výtvarná kultura, 6, 4, 1982, 56-57
1984   Współczesna sztuka czeska - obserwacje i fascynacje / Contemporary Czech Art- Observations and Fascinations, Wspólczesna sztuka czeska, , , 1984, 9-22
1985   Malí čtenáři a jejich rodiče..., Květa Pacovská: Á, Bé, Cé, Dé, , , 1985, -
1989   Hry a Řeči, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 21, 1989/10/17, 4-
1990   Květa Pacovska, Design Journal, , 27, 1990, 54-54
1996   Mezinárodní komise pro udílení cen Inter-kontakt-grafik 1995, Grapheion, , 1, 1996, 77-
1996   Květa Pacovská: Hry a řeči (Středoevropská galerie a nakladatelství, 5. března - 31. března 1996), Grapheion, , 1, 1996, 102-
1996   Výstavy, zprávy, recenze, Grapheion, , 0., 1996, 96-105
1996   Exhibitions - News - Reviews, Grapheion, , 0., 1996, 96-105
1997   Všechno je koláž, Česká koláž, , , 1997, 19-27
1997   Profily autorů (Květa Pacovská), Česká koláž, , , 1997, 157-157
1998   Výstava Květy Pacovské je ryze komorním vstupem... / Květa Pacovská´s exhibition is an intimate look..., Květa Pacovská: Grafika / Graphic, , , 1998, 0-0
1998   Kronika, Grapheion, , 7/8, 1998, 154-168
1998   Chronicle, Grapheion, , 7/8, 1998, 154-168
2000   Dialog se světem se rozvíjí jako odezva..., alfa 2000 omega, , , 2000, 8-13
2000   Motiv létání v mýtech, pohádkách i snech (V horním sále pražského Mánesa vystavuje své práce Papiriál, volné tvůrčí sdružení neortodoxních výtvarníků), Lidové noviny, , , 2000/04/06, 17-
2000   Univerzální umění komunikace Květy Pacovské, Grapheion, , 15-16, 2000, 10-16
2002   7. ročník ceny Vladimíra Boudníka (Květa Pacovská), Grapheion, , 17 (speciální číslo), 2002, 67-67
2002   7th Year of the Vladimír Boudník Award - Květa Pacovská, Grapheion, , 17 , 2002, 67-67
2004   Pacovská Květa, Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance, , , 2004, 110-111
2004   Květa Pacovská, Vertikály, Listy S.V.U. Mánes, 8, 1-2, 2004, 15-
2007   Květa Pacovská, Grapheion: 20. speciální číslo 2007 - Transfery / Twentieth Special Issue 2007 - Transfers, , 20, 2007, 106-107
2008   Lettrismus se objevil v Paříži v roce 1942..., Lettrismus, , , 2008, -
2008   Květa Pacovská (Květa Pacovská will be eighty...), The Vladimír Boudník Award, , , 2008, -
2008   Jubilanti Mánesa 2008, Listy S.V.U. Mánes, 12, 1-2, 2008, 6-7
2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887-2009) Historie a současnost významného českého uměleckého spolku, Listy S.V.U. Mánes, 13, 1-2, 2009, 15-17
2010   Otázky prostoru Květy Pacovské, Květa Pacovská: Otázky prostoru / Questions of space, , , 2010, -
2010   Tvorba je jen jedna (S Květou Pacovskou o knihách, řádu a věcech, které nejde narýsovat), Art + Antiques, , 12, 2010/12, 30-37
2010   Pacovská ve Smečkách, Art + Antiques, , 9, 2010/09/06, 74-74
2012   Aulos - 20/45, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 5, 2012/03/08, 1-
2013   Tvorba je jen jedna, Pořád něco, , , 2013, 92-97
2015   Představení malířky (Květa Pacovská v GHMP), Art + Antiques, , 12+1, 2015/12/14, 16-23
2015   Květa Pacovská: Maximum Contrast, Flash Art, 8, 38, 2015, 55-
2015   Květa Pacovská - Maximum kontrastu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28, 25-26, 2015/12/17, 12-12
WWW
published, title (subtitle)
  Květa Pacovská (cs.wikipedia.org)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1964   Květa Pacovská: Grafika
1971   Květa Pacovská: Hry a Řeči (lepty, suché jehly, litografie)
1979   Květa Pacovská: Grafika
1982   Květa Pacovská: Dnes maluji pro tebe
1984   Květa Pacovská: Grafika
1985   Květa Pacovská: Á, Bé, Cé, Dé (setkání na výstavě)
1985   Květa Pacovská: Malovaný svět
1990   Květa Pacovská: Bilder, Skulpturen, Objekte, Illustrationen
1991   Květa Pacovská: Plechy, papír, hry a řeči / Metal, Paper, Games and Talks,
1992   Květa Pacovská
1993   Květa Pacovská: Buch und Raum (Bilder, Grafik, Papierarbeiten)
1995   Květa Pacovská: Space Drawing / Prostorové kreslení
1996   Květa Pacovská: Hry a Řeči / Games and Talks
1998   Květa Pacovská: Šedesátá léta / 60's by Květa Pacovská
1999   Květa Pacovská: Meziprostor - Space in between
2001   Květa Pacovská: Kresba v prostoru
2001   Květa Pacovská: Otázky prostoru (vernisáž knihy)
2002   Květa Pacovská
2002   Květa Pacovská
2002   Květa Pacovská: Questions of Space
2003   Kveta Pacovska: Grafik
2004   Květa Pacovská: Vertikály / Verticals
2004   Květa Pacovská: Un Livre pour Toi
2006   Květa Pacovská: Osobnosti českého grafického designu
2007   Kveta Pacovska: Maximum Contrast
2007   Kveta Pacovska: Maximum Contrast
2007   Kveta Pacovska: La dame qui fait des livres en rouge
2008   Kveta Pacovska: Maximum Contrast
2009   Květa Pacovská: Prostor barvy / Space of Colour
2009   Květa Pacovská: Hry a Řeči / Games and Talks
2010   Květa Pacovská: Otázky prostoru / Questions of space
2010   Květa Pacovská: Buchstabe
2010   Květa Pacovská: Fragments de ma pensée
2010   Kveta Pacovska
2010   Květa Pacovská: Otázky prostoru (slavnostní zahájení)
2012   Květa Pacovská: Časoprostor / Spacetime
2014   Květa Pacovská
2015   Květa Pacovská: Maximum Contrast
2016   Květa Pacovská: Plakáty
2019   Květa Pacovská: Utíkejte na konec / Run Till the End
nedatováno   The Art of Květa Pacovská (Works on paper, books and sculpture)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1965   Grafika 65, František Bílek
1968   Ilustrace
1969   Grafika tvůrčí skupiny Grafis
1969   Mateřídouška a Sluníčko vesničkám SOS
1971   SČUG Hollar: Grafika - 71
1971   Komorní grafika (Galerie Hollar)
1977   ...Nejhezčí dětem (Výstava ilustrací knih pro děti a mládež)
1983   Tsjechische grafiek
1984   Nejhezčí dětem (Přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1983)
1987   Ilustrace, děti, umělci (Užitá a volná tvorba ilustrátorů dětské knihy)
1993   Umění papírové koláže k osmdesátinám moderní české koláže
1997   Hollar 1997 (Výstava grafické tvorby členů SČVU Hollar k 80. výročí založení)
1998   Jubilanti Mánesa 1998
2000   ...a pooletíme dál...
2001   Barevná socha
2001   Objekt / objekt Object / Object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in Time)
2001   Zeitgenössische Tschechische Grafik
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2002   Anima & Animus (manželské páry v generaci 60. let)
2003   A ty se jmenuješ vlčí mák, protože ten rychleji usychá / Et toi tu t'appelles Coquelicot parce que c'est plus vite fané
2004   Blízká vzdálenost: České výtvarné umění 1956 - 1972 (Ze sbírek Muzea umění Olomouc)
2005   Argumenta z kolekcji Gerharda Jürgena Bluma-Kwiatkovskiego
2006   Kalendáře pro Jindru Štreita
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2008   Jubilanti Mánesa 2008
2008   Členská výstava S.V.U. Mánes P-S
2008   Lettrismus (Předchůdci a následovníci)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887 - 2009) / Verein Bildender Künstler Manes (1887 - 2009) (Historie a současnost významného českého uměleckého spolku / Geschichte und Gegenwart des Tschechischen Kunstvereins)
2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account)
2010   20/11 (Díla 20 žijících a 11 nežijících autorů)
2011   Cena Vladimíra Boudníka (1995-2010), Autorské knihy (1997-2009)
2013   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka
2013   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka
2015   Laureáti ceny Vladimíra Boudníka 1994 - 2014 (Vladimír Boudník Prize: 20 Years)
2016   Abeceda českých grafiků z cyklu České umění ze sbírky GVUN (III. část)
2017   Nová díla ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy (New Acquisitions from the Collections of Prague City Gallery)
2022   Livres illustrés et livres-objets tchèques & livrres d´artistes collection pays-paysage
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1997   Umění na pomoc Moravě (Aukce současného výtvarného umění)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2005   Adra pro Sumatru
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2008   Aukce č. 2 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry)
2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry)
2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013)
2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
2018   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek
Email
published, title (subtitle)
2007   Pane Hůlo, žádnou pozvánku se seznamem autorů…
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
2015   Květa Pacovská: Maximum Contrast
2019   Květa Pacovská: Utíkejte na konec / Run Till the End
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2013   A Place for Imagination (Artist´s Books and Illustrations)
Calender
published, title (subtitle)
2006   Jindrovi
Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1983   Květa Pacovská: Grafika / Ilustrace
1989   Květa Pacovská: Hry a řeči
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1982   Květa Pacovská: Dětem
1992   Květa Pacovská: Kniha a prostor - Book and space
1998   Květa Pacovská: Grafika / Graphic
2008   Art of Kveta Pacovska
2009   Květa Pacovská: Hry a řeči / Games & Talks
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1975   Ilustrátorky dětských knih
1982   Nejhezčí dětem (Přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1981)
1996   Bibliofilie z dílen současných českých grafiků členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1996   Fenomén barva (Barevná grafika)
1997   Literatura, hudba a grafika
1997   Známková tvorba členů SČUG Hollar (Pocta Josefu Herčíkovi)
1997   Spirala 3 (Artyści z Pragi)
1998   Jubilanti ´98
1999   Současná česká ilustrace
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2003   Jubilanti Hollaru 2003
2006   V závěsu avantgardy? (České výtvarné umění 1956 - 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc)
2007   XIII. Festival komorní grafiky
2008   Jubilanti Hollaru 2008
2008   Horizonty myšlení (Autorská kniha a grafika)
2011   Cena Vladimíra Boudníka (1995-2010), Autorské knihy (1997-2009)
2017   Kniha prostor pro grafiku, grafika inspirace pro knihu
Author's Catalogue List
published, title (subtitle)
1985   Květa Pacovská: Á, Bé, Cé, Dé
Medallion
published, title (subtitle)
1986   Květa Pacovská
Periodical
published, title (subtitle)
1990   Design Journal
1996   Grapheion (Evropská revue o moderní grafice, umění knihy, tisku a papíru)
2000   Grapheion (Evropská revue o moderní grafice, umění knihy, tisku a papíru)
2003   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní číslo k výstavě Jubilanti S.V.U. Mánes 2003)
2008   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti Mánesa 2008)
Poster
published, title (subtitle)
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
1997   Ekspozycja - 1
2017   Kniha prostor pro grafiku, grafika inspirace pro knihu
2017   Kniha prostor pro grafiku, grafika inspirace pro knihu
Occassional Print
published, title (subtitle)
nedat.   Hollar GH (Die Union Tschechischer Kunst-Graphiker)
Program
published, title (subtitle)
2015   Galerie hlavního města Prahy (Program listopad-prosinec 2015)
2019   Galerie hlavního města Prahy / Prague City Gallery (Září-říjen / September-October 2019)
2019   Galerie hlavního města Prahy / Prague City Gallery (Listopad-prosinec / November-December 2019)
2020   Galerie hlavního města Prahy / Prague City Gallery (Leden-únor / January-February 2020)
Guide
published, title (subtitle)
2017   Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300-2017
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
Text
published, title (subtitle)
1999   Květa Pacovská: Co to je, být IN - Between
2001   Květa Pacovská
Press News
published, title (subtitle)
2013   Místo pro imaginaci
2015   Květa Pacovská: Maximum Contrast