Květa Pacovská

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1986   37. Internationale Kinder- und Jugendbuchausstellung
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1966   Usporiadatelia výstavy v spolupráci s Komisiou pre udeľovanie..., Výtvarná práce, 14, 1, 1966/01/20, 2-
1969   Tradice české krásné knihy (dokončení), Glosy ze Strahova, , 9/10, 1969, 14-17
1988   Otazníky nad českou ilustrací, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 0, 1988/01/07, 2-
1989   Žáci Fillovy školy (Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem), Průboj, Ústí nad Labem, , , 1989/09/09, 9-9
1989   Největší výstava grafiky u nás (Mánes '89), Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 3, 1989/02/07, 5-
1990   ...a dvě naše výstavy v Drážďanech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 5, 1990/03/05, 6-
1991   Šedá konzerva, Mladá fronta Dnes, , , 1991/06/25, 4-4
1994   Art-Hamburk ´93 (Otevřené oči), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 3, 1994/02/10, 1-1
1996   Hlasy pro ohlasy, Bulletin Klubu přátel Hollaru, , 2, 1996, 8-11
2000   Manýra ohrožuje začínající umělce i žijící klasiky, Lidové noviny, , , 2000/08/17, 26-
2002   Různorodá tvář české moderní grafiky (V obou patrech výstavní síně Mánes se otvírá pohled na českou grafiku posledních padesáti let), Lidové noviny, , , 2002/03/18, 30-30
2009   Náhodná setkání, Náhodná setkání, , , 2009, -
2010   V uplynulém roce (Editorial), Art + Antiques, , 12, 2010/12, 1-
2010   Divadlo grafiků aneb Naprosto neznámá kapitola dějin divadla, Divadlo a já aneb Divadlem k podstatě lidskosti, , , 2010, 104-138
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové