Václav Benda

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1996   Václav Benda: Velké téma
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1995   Kresba nebo obraz?
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1995   Kresba v období konce 70. a počátku 80. let..., Kresba nebo obraz?, , , 1995, 0-0
1996   Velké téma v Liteře, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 5, 1996/02/29, 7-
Text
published, title (subtitle)
2008   Václav Benda - Prdelky - poslední výstava v galerii Navrátil (7. 5. - 15. 6. 2008)