Tone Svetina

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1974   Lest, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
1976   Osidla, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
1977   Zúčtování, Naše vojsko, nakladatelství, Praha