Kateřina Černá

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1968   Kateřina Černá
1976   Kateřina Černá
1977   Kateřina Černá: Kabinet grafiky domu pánů z Kunštátu
1981   Kateřina Černá: Kresby, knížky, obrázky a obraz
1984   Kateřina Černá: Obrazy, knížky, kresby, ubrousky, grafika, výběr z posledních deseti let
1984   Kateřina Černá: Obrázky, knížky, kresby, ubrousky, grafika
1991   Kateřina Černá
1992   Kateřina Černá: Obrazy, grafiky
1999   Kateřina Černá: Grafika, obrazy, ubrousky a knihy
2010   Kateřina Černá: Něco starého, něco nového, něco bílého, něco modrého, něco vypůjčeného
nedat.   Kateřina Černá: Kresby, knížky, obrázky a obraz
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1964   Naivní umění v Československu
1965   Výstava mladých 65
1966   Jarní výstava 1966
1966   Výstava mladých / Exposition des Jeunes (Brno 1966)
1967   Výstava mladých: 67
1967   I. pražský salon
1968   Výstava mladých: 68
1969   Koláž v českém výtvarném umění
1969   2. pražský salón
1969   Výstava mladých ´69
1970   Výstava mladých 70
1971   Kateřina Černá: Obrazy, Eva Studená: Fotografie, Vladimíra Zahrádková: Keramika
1975   Výstava učitelů výtvarných oborů LŠU
1976   VII. Bienále užité grafiky Brno 1976 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1978   Tshekkoslovakian nykytaidetta / Nutidskonst fran Tjeckoslovakien
1980   IX. bienále užité grafiky Brno 1980 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1982   15 - Dobříš 1982
1984   XI. Bienále užité grafiky Brno 1984 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1987   Současné české exlibris
1987   Ilustrace - děti - umělci (Užitá a volná tvorba ilustrátorů dětské knihy)
1988   Současné české exlibris
1988   XIII. bienále užité grafiky Brno 1988
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1988   Krajina Českého ráje ve výtvarném umění
1989   Současná česká grafika
1990   Současná česká kniha
1990   Výtvarné tendence (Obrazy a plastiky 2. poloviny 20. století ze sbírek Středočeské galerie)
1990   Image Imprimée de Tchécoslovaquie (Affiche, gravure, illustration)
1991   Kresba
1991   Grafika členů SČUG Hollar
1992   SČUG Hollar 1917 1992 (Současná grafika / Contemporary Graphic Art / Zeitgenössische Graphik)
1992   XV. Bienále užité grafiky Brno 1992 / Biennale of Graphic Design Brno 1992 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky / International Exhibition of Illustration and Editorial Art)
1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiky HOLLAR
1992   Členská výstava k 75. výročí založení 1917 - 1992
1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1992   Sedmá přehlídka českého ex libris Chrudim (1989 - 1992)
1993   Exposition de l'Association de la gravure tcheque Hollar
1993   Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93
1993   Otevřené dveře (Nové sdružení pražských malířů)
1993   Podzimní knižní trh 3 (Současná česká ilustrační tvorba)
1994   Současná česká grafika
1995   Savremena češka grafika
1996   Komorní grafika a 31 malovaných ptáčků Eduarda Šmejkala
1996   Písmo ve výtvarném umění
1996   Současná česká ilustrační tvorba (4. ročník)
1997   Jubilanti 1997
1998   Čeští výtvarníci k 650. výročí Univerzity Karlovy (Katalog výstavy děl českých výtvarných umělců darovaných Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení)
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
2002   Jubilanti 2002
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2002   Aukce umělecké grafiky z darů šlenů SČUG Hollar ve prospěech zdravotně postižených povodněmi
2003   9. festival komorní grafiky
2003   Nadace Hollar k 50. výročí 2. lékařské fakulty UK v Praze
2003   Grafické techniky 1 (Dřevořez, dřevoryt, linoryt)
2003   Grafix 2003 (Bienále drobné grafiky Grafix - Břeclav 2003)
2003   Grafické techniky 1 (Dřevořez, dřevoryt, linoryt)
2004   Grafické techniky 2 (Lept, akvatinta, kombinovaná technika)
2004   Hollar k 10. výročí založení Nadace Preciosa
2004   X. festival komorní grafiky
2005   Pražské ateliéry
2006   Napříč časem 1956 - 2006 (50 let od maturity na Výtvarné škole)
2006   Dialog - Monolog (O grafickém designu)
2007   Jubilanti Hollaru 2007 (Grafické listy českých umělců)
2007   Pocta Václavu Hollarovi (Výstava k 400. výročí narození světoznámého českého grafika a k 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR)
2009   Kresby členů SČUG Hollar
2010   XVI. festival komorní grafiky
2012   Jubilanti Hollaru 2012
2012   Napříč časem
2018   Bělá Kolářová, Michaela Kukovičová, Kateřina Černá: Souvenirs
nedatováno   Hosté Hollara
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1983   Malá groteska, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
2010   Kateřina Černá, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997 (I. A - Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1963   Pražské výstavy (v lednu), Výtvarná práce, 11, 1, 1963/01/31, 2-8
1968/06   Kateřina Černá, Plamen, 10, 6, 1968/06, -
1969   Výstava mladých '69, Výtvarná práce, 17, 7, 1969/09/15, 4-
1983   Knížky a obrazy Kateřiny Černé, Suterény, , , 1983, 63-66
1998   Knížky, linoryty, obraz (Praha, Galerie U prstenu, 3. 6. - 22. 6.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 16-17, 1998/08/27, 4-4
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2001   Knížky a obrazy Kateřiny Černé, Suterény, , , 2001, 92-97
2011   Rafinovaná naivistka Kateřina Černá, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 3, 2011/02/10, 13-
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1968   Kateřina Černá: Obrázky
1976   Kateřina Černá: Obrazy
1981   Kateřina Černá: Kresby, knížky, obrázky a obraz
1984   Kateřina Černá: Kresby, obrázky, knížky
1988   Kateřina Černá: Květinky
1989   Kateřina Černá: Grafika, obrazy, ubrousky a knihy
1991   Kateřina Černá
1992   Kateřina Černá: Obrazy
1997   Kateřina Černá: Grafika
1998   Kateřina Černá: Knížky, linoryty, obraz
1999   Kateřina Černá: Obrazy grafik, knihy
2002   Kateřina Černá
2003   Kateřina Černá: Andělé pomáhají vždy
2005   Kateřina Černá: Obrazy, grafika, knihy
2006   Kateřina Černá: Obrazy
2010   Kateřina Černá: Něco starého, něco nového, něco bílého, něco modrého, něco vypůjčeného
2019   Kateřina Černá: Tašky
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1969   Koláž v českém výtvarném umění
1982   Výstava patnácti výtvarnic
1984   Ludmila Jiřincová: Výběr z díla, Jaroslava Solovjevová: Obrazy z let 1961-1983, Kateřina Černá: Obrázky, knížky, kresby
1986   Malby na skle Kateřiny Černé a jejích žáků z LŠU
1987   Ilustrace, děti, umělci (Užitá a volná tvorba ilustrátorů dětské knihy)
1994   Pocta Jiřímu Ortenovi
1995   Kateřina Černá: Linoryty, Jiří Sopko: Dřevořezy, Antonín Sládek: Dřevořezy
1997   Hollar 1997 (Výstava grafické tvorby členů SČVU Hollar k 80. výročí založení)
1997   Kateřina Černá: Obrazy, grafika, autorské knihy, Jiří Plátek: Knižní vazby
2000   Praha světácká (Malby, kresby, grafiky, sochy, objekty, fotografie a karikatury předních českých a slovenských autorů)
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2003   A ty se jmenuješ vlčí mák, protože ten rychleji usychá / Et toi tu t'appelles Coquelicot parce que c'est plus vite fané
2004   Grafické techniky 2 (Lept, akvatinta, kombinovaná technika)
2005   Pražské ateliéry
2006   Napříč časem 1956 - 2006 (50 let od maturity na Výtvarné škole)
2009   Napříč časem. Absolventi Výtvarné školy v Praze 1952 - 1956
2014/07   Nová tvorba
2015   Napříč časem XI
2015   Napříč časem XII
2018   Napříč časem XV (Výstava spolužáků IV. A Výtvarné školy na Hollarově náměstí v Praze)
2022   Livres illustrés et livres-objets tchèques & livrres d´artistes collection pays-paysage
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
1998   Výstava a aukce výtvarných děl na téma pes
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2001   Hollar (Aukce umělecké grafiky)
2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry)
2005   4. benefiční aukce výtvarných děl pro akci Cihla
2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry)
2012   25. aukce výtvarného umění
2012   26. aukce
Postcard
published, title (subtitle)
1998   Nejdříve přemýšlel o samotě na kanapi, ale to ho unavilo tak... (Kateřina Černá Pohádky starého lva - Linoryty autorská kniha 1995)
1998 -   Kateřina Černá: Eliška, Emila a Haňďa na paloučku v lese
Email
published, title (subtitle)
2007   Pane Hůlo, žádnou pozvánku se seznamem autorů…
Information Leaflet / Information
published, title (subtitle)
2010   Kateřina Černá: Něco starého, něco nového, něco bílého, něco modrého, něco vypůjčeného
nedatováno   Kateřina Černá
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
2020   Kateřina Černá: Nosíš také letos turban? (Rukou psané dopisy přátelské s obrázky)
Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1989   Kateřina Černá: Grafiky obrazů, ubrousků a knih Kateřiny Černé
1999   Katerina Černa: Prag / Prague
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2015   Kateřina Černá: Grafiky, kresby, knihy a knížky a další pikanterie
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1996   Bibliofilie z dílen současných českých grafiků členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1998   4. festival komorní grafiky
1998   Praha v grafice
2000   6. festival komorní grafiky
2001   7. festival komorní grafiky
2002   Jubilanti Hollara 2002
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2006   XII. festival komorní grafiky
2007   Jubilanti Hollaru 2007
2007   XIII. Festival komorní grafiky
2008   XIV. Festival komorní grafiky
2009   XV. Festival komorní grafiky
Picture
published, title (subtitle)
1956   Soňa
1958   Saša
1958   Rodinný portrét
1960   Modelka
1962   Pruhovaná panenka
1962   Praha od Ládví
1964   Panenka se slzou v oku
1971   Naše Národní třída
1971   Plavkyně
1973   Sen
1988   Mánes
1990   Pan Ráda
1991   Pocta Ivanu Blatnému
2002   Ó, Praho
2002   Dva andělé
2003   Anděl bílý s korálky
80. léta   Plakát pro žáky LŠU
80. léta   Dort Panama
80. léta   Dieta č. 5
cca 2001   Vernisáž feministek
Poster
published, title (subtitle)
1990   Volné sdružení „Tolerance“
1997   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výběr z grafické tvorby
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
Occassional Print
published, title (subtitle)
1984   Takový obyčejný slamák se širší střechou
nedatováno   Kateřina Černá: Zcela soukromá vzpomínka na dobu před dvaceti lety
nedat.   Hollar GH (Die Union Tschechischer Kunst-Graphiker)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1995   Seznam grafických listů (Členská výstava SČGU Hollar)
2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 2. část)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
1995   Písmo ve výtvarném umění (Seznam vystavujících)
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
1990   Volné sdružení „Tolerance“ (Soubor pohlednic)
Press News
published, title (subtitle)
2000   5. ročník Ceny Vladimíra Boudníka a 6. ročník soutěže Grafika roku 1999
2002   Jubilanti Hollaru 2002 (Výstava grafických děl umělců, kteří v roce 2002 slaví své životní jubileum)