Kateřina Černá

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2018   Sebrané básně Kateřiny Černé, Bylo nebylo, nakladatelství, Praha
Author's Book
published, title (subtitle)
2013   526 m nad mořem
2018   Hvězdy Tabooku
Occassional Print
published, title (subtitle)
1984   Takový obyčejný slamák se širší střechou