Kateřina Černá

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1966   Mladý muž v neděli a ve všední den, Československý spisovatel, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1966   Pramen (literatura umění život), Západočeské nakladatelství v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1981   Kateřina Černá: Kresby, knížky, obrázky a obraz
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1989   Tradiční výstava žákovských prací
Author's Book
published, title (subtitle)
2018   Hvězdy Tabooku
Occassional Print
published, title (subtitle)
nedatováno   Kateřina Černá: Zcela soukromá vzpomínka na dobu před dvaceti lety