Václav Radimský

* 6. 10. 1867, Kolín (Kolín), Česká republika (Czech Republic)
† 31. 1. 1946, Pašinka (Kolín), Česká republika (Czech Republic)
painter, graphic artist

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jn19990209707
WIKIDATA: Q17317320
VIAF: 96389428

Václav Radimský
Podzimní krajina
1891
malba
olej, plátno
700 x 1100
Václav Radimský
Západ slunce v barbizonském lese (Cesta v lese navečer, Cesta do vsi)
1891
malba
olej, plátno
680 x 1080
Václav Radimský
Vlčí máky
1896
malba
olej, plátno
460 x 610
Václav Radimský
Cesta vesnicí za zimního večera
1898
malba
olej, plátno
590 x 730
Václav Radimský
Žně
1898
malba
olej, plátno
830 x 610
 

notes:
* 31.1.1889 (katalog: Olomoucká obrazárna IV.)
+2.5.1946 (katalog: Olomoucká obrazárna IV.)

Krajinář, impresionista.
Přítel Claude Moneta.
Blažíčková-Horová uvádí jako místo úmrtí nemocnici v Kolíně (zemřel na zápal plic)

Václav Radimský

"... z nálad močálových pasek, mohutných korun dubů a vzrostlých urovnaných alejí, vyšel Václav Radimský do slunce a světla. Svítí a září ono všude, jeho oživující objetí všady se prostírá, ale jsou přece místa zvláštní, kde se umělci zdá, že planou zvláštní intensitou ... "
Tak charakterizuje K.B.Mádl tvorbu Václava Radimského, rodáka z Pašinky u Kolína (6.10.1867 - 31.1.1946), který jako jeden z mála krajinářů té doby neprošel Mařákovou realistickou školou. Místo ní se po návratu z Mnichova se roku 1888 zapsal na Vídeňskou akademii do ateliéru krajinomalby prof. E. von Lichtenfelse. Krátce na to však odešel do Francie, která se na dlouhá léta stala jeho druhým domovem. S příchodem do Paříže se zcela mění styl jeho malby. Je fascinován technikou a výrazem impresionistické malby a snaží se ji přiblížit. Stěhuje se proto do Barbizonu (1892) a o tři roky později do Giverny, kde tvoří v blízkosti Clauda Moneta. Pod jeho vlivem začíná více malovat vodní hladinu, která mu umožňuje plně rozehrát koncert barevných odlesků. Podle jeho vzoru zachycuje letmými doteky štětce, čistými barvami nanášenými v drobných plochách, krajiny plné kontrastů světla a stínu. Vzdává se tak typicky středoevropského koloritu a citově vnímané potemnělé krajiny ve prospěch čistě vizuálního vnímání. Radimský vidí to, co jiní cítí a vnímají. Místo jímavé melancholie, tak typické pro naše krajináře, nám představuje krajinu plnou slunečního světla. Neusiluje o podání duše krajiny, jeho cílem je postihnout atmosféru okamžiku, chvilky, kdy malíř stojí v krajině sám, ozbrojen pouze paletou a štětcem.
Když mluvíme o impresionismu, musíme zdůraznit. že čistě vizuální impresionismus v našich podmínkách neexistoval. Ani Radimský se totiž, přes veškerou snahu o co možná nejdokonalejší francouzský styl, nevyhnul určité dávce idealizace skutečnosti. U Radimského nestál na počátku spontánní smyslový vjem, tak jako u Moneta, nýbrž realistické vidění krajiny, jejíž obraz následně přetavil umně odpozorovanou impresionistickou technikou. S tím souvisí fakt, že Radimského krajiny nejsou náhodnými výseky, nýbrž výseky pečlivě vybranými a komponovanými. I paleta barev je mírně odlišná. Jeho barvy jsou blízké spíše secesi a symbolismu (tyrkysová zeleň, brilantní žluť, ostrá růžová, fialová).
Od roku 1894 se pravidelně zúčastňoval výstav výročních výstav Krasoumné jednoty, avšak bez valného úspěchu. Jeho obrazy jsou považovány za školácké - rychlá, roztěkaná malba je příliš odvážná pro české prostředí, kde je dosud očekávána staromistrovská "hladká úpravnost patrná již ze vzdálenosti jedné pídě." Vše se ale rázem změnilo jak mávnutím kouzelného proutku roku 1899. V tomto roce byla v Topičově salónu v Praze otevřena monumentální výstava Václava Radimského zahrnující uctyhodných 88 pláten. Ohlas u nejširší veřejnosti byl zcela neočekávaný. Zdálo se, že se otevřela nová éra české krajinomalby - krajiny plné slunce a chvějivých barevných férií. Fenomenální úspěch mu otevřel dveře do výstavních sálů nejen v Praze a dalších českých městech, ale i ve Vídni, Berlíně, Düsseldorfu a Lipsku Získává ceny na uměleckých přehlídkách (Rouen, 1895; sv. výstava v Paříži, 1900) a jeho obrazy jsou kupovány kurátory nejznámějších sbírek.
Radimského hvězda však zazářila pouze na několik málo let. Jak rychle se objevila, tak rychle začala pohasínat. Již roku 1909 se začínají ozývat první hlasy proti jeho malbě "francouzského" stylu. Je obviňován z eklekticismu, manýry a nadbíhání měšťanskému vkusu - zkrátka Radimský je stále stejný, nepůvodní a doba moderny si naopak žádá změnu a původnost. Na to, aby udržel alespoň část ze svých obdivovatelů, je málo sentimentální a málo "český", a tak se vedle Karla Čapka a Vincence Beneše k němu otočil zády i jeho bývalý obdivovatel K.B.Mádl. Jejich odmítnutí odsoudilo Radimského k přežívání na okraji uměleckého světa.
Přes odmítnutí zůstává Radimský jedním z mála českých umělců, kteří dosáhli skutečného uznání na pařížských Salónech a vůbec jediným, komu věnovala pozornost pařížská kritika. Samostatnou kritickou stať mu věnoval Apollinaire: "Radimského pohledy na Il-de-France mají jednu příjemnou stránku, se kterou se dnešní malíři příliš nezatěžují: jsou situovány. A nemají-li jedinečnou stříbřitost a měkkost Corotovu, na něhož Radimský myslil, mají alespoň dnes vzácnou čistotu a poctivost." Žádný jiný český malíř se nemohl pyšnit přátelstvím Paula Cézanna a Clauda Moneta. Nikdo mu také nemůže upřít, že byl první, kdo seznámil české publikum s impresionismem a jeho technikou. Byl skutečným malířem Slunce, jehož prosluněným krajinám, sálajícím energií se vyrovnaly pouze obrazy žní a slavností slováckého Joži Uprky. Ačkoliv sám Radimský upadl do osidel manýry, mnoho jeho současníků rozvíjelo jeho slibný odkaz dále.
Petra Příkazská /text skládačky Václav Radimský - z cyklu Moderní česká krajinomalba. Galerie moderního umění v Hradci Králové, 2003

Václav Radimský

 

Václav Radimský

Václav Radimský
Podzimní krajina
1891
malba
olej, plátno
700 x 1100
Václav Radimský
Západ slunce v barbizonském lese (Cesta v lese navečer, Cesta do vsi)
1891
malba
olej, plátno
680 x 1080
Václav Radimský
Vlčí máky
1896
malba
olej, plátno
460 x 610
Václav Radimský
Cesta vesnicí za zimního večera
1898
malba
olej, plátno
590 x 730
Václav Radimský
Žně
1898
malba
olej, plátno
830 x 610
Václav Radimský
Jitro na řece L' Epte
1899
malba
olej, plátno
1700 x 2000
Václav Radimský
Skály na normandském pobřeží při západu slunce
1901
malba
olej, plátno
810 x 1000
Václav Radimský
Ostrov na Seině na jaře
1902
malba
olej, plátno
825 x 1005
Václav Radimský
Mladé duby u Carny-Bareville v Normandii
1902
malba
olej, plátno
650 x 930
Václav Radimský
Pohled na Hamburk
1906 - 1907
malba
olej, plátno
610 x 760
Václav Radimský
Praha v zimě
1908
malba
olej, plátno
1250 x 1800
Václav Radimský
Na řece L' Epte (Větrný večer na Eptu)
1908
malba
olej, karton
706 x 1020
Václav Radimský
Tok Labe
1918 - 1920
malba
olej, karton
595 x 820
Václav Radimský
Chrudim - Na plajchu
1920
malba
olej, karton
680 x 980
Václav Radimský
Řeka lemovaná stromovím
1920 - 1925
malba
olej, karton
680 x 1000
Václav Radimský
Rybník s lekníny
1930 - 1940
malba
olej, karton
710 x 1010
Václav Radimský
Labe ve slunci
1940 - 1946
malba
olej, karton
710 x 1000
Václav Radimský
Kachny u vody
kolem 1900
malba
olej, plátno
1000 x 740
Václav Radimský
Bouře
kolem 1910
malba
olej, plátno
740 x 1000
Václav Radimský
Západ slunce v zimě
kolem 1920
malba
olej, plátno
540 x 740
Václav Radimský
Zčeřená vodní hladina, motiv z Polabí
po 1918

olej, karton
720 x 980
Václav Radimský
Pohled na Londýn
před 1912
malba
olej, plátno
630 x 760
 

Václav Radimský

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - 1888   Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění), Vídeň (Wien), Peithner von Lichtenfels Eduard, *1833
???? - ????   Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1886   Gymnázium, Kolín (Kolín)

Václav Radimský

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Francie
???? - ????   Kbel (Kolín), Kbel (Kolín)
???? - ????   Kolín (Kolín), Kolín (Kolín)
???? - ????   Kolínsko
???? - ????   Pašinka, Pašinka (Kolín)
???? - ????   Polabí
1889 - ????   Normandie

Václav Radimský

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   osobnosti (Středočeský kraj), *
1903 - 1905   Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), *1887, řádný člen

Václav Radimský

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1899/03/01 - 1899/04/09   Václav Radimský: Souborná výstava, Topičův salon (1894-1899), Praha
1899/05/10 - 1899/05/22   Václav Radimský: Výstava obrazů, Sirotčinec, Kolín (Kolín)
1919/02/21 -   Václav Radimský: Výstava obrazů, Barvič a Novotný, Brno (Brno-město)
1919/05/27 - 1919/07/03   Václav Radimský: Výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1920/03/10 - 1920/04   Václav Radimský: Polabské nálady a mlhové scenerie, Topičův salon (1918-1936), Praha
1921/11 - 1921/11/27   Václav Radimský: Polabské nálady, Topičův salon (1918-1936), Praha
1922/11/05 - 1922/11/28   Václav Radimský, Topičův salon (1918-1936), Praha
1924/12/11 - 1925/01/06   Václav Radimský, Topičův salon (1918-1936), Praha
1926/02/06 - 1926/02/28   Výstava Václava Radimského, Topičův salon (1918-1936), Praha
1928/02/14 - 1928/03/11   Václav Radimský: Výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1932/03/19 - 1932/04/20   Václav Radimský: Souborná výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1933/03/04 - 1933/03/30   Václav Radimský: Souborná výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1943/03/01 - 1943/03/31   Václav Radimský, Rubešova galerie, Praha 2
1985/11/05 - 1986/01/05   Václav Radimský: Výběr z malířského díla, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1986/01/10 - 1986/02/02   Václav Radimský: Výběr z malířského díla, Závodní klub ROH, Uherský Brod (Uherské Hradiště)
1986/02/11 - 1986/03/31   Václav Radimský: Výběr z malířského díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1992/08/04 - 1992/08/30   Václav Radimský: Obrazy, Regionální muzeum v Kolíně, Kolín (Kolín)
2003/06/05 - 2003/08/31   Václav Radimský, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2005/11/04 - 2006/01/31   Václav Radimský (1867 - 1946): Výběr z malířské tvorby, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2006/03/01 - 2006/05/28   Václav Radimský (1867 - 1946): Výběr z malířské tvorby, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2010/11/18 - 2011/01/31   Václav Radimský: Český impresionista, Galerie České spořitelny, Praha
2011/06/21 - 2011/09/30   Václav Radimský (1867-1946), Galerie Kodl, Praha
2011/10/28 - 2012/02/05   Václav Radimský (1867-1946), Městská knihovna Praha, Praha
nedat.   Václav Radimský: Výstava obrazů a barevných leptů, Topičův salon (1918-1936), Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1894/12/01 - 1894/12/31   Umělecká beseda: 6. vánoční výstava, Topičův salon (1894-1899), Praha
1919/09   Výstava českých výtvarných umělců ve Slaném, Občanská záložna, Slaný (Kladno)
1921/08/21 - 1921/10/02   Výstava originálů českých malířů ze soukromého majetku v Hradci Králové, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
1924/10/12 - 1924/11/02   Josef Antoš, Ludvík Dvořáček, Franta Koudelka, Sandro de Pian, Břetislav Benda, Václav Radimský, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1932/06 - 1932/07   Výstava uměleckých děl ze sbírek hlavního města Prahy, Obecní dům, Praha
1932/06/05 - 1932/07/10   I. výstava obrazů a plastik českých umělců ze soukromého majetku členů Kruhu přátel umění v Hradci Králové, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
1937/04/18 - 1937/08/31   II. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1938/04/24 - 1938/08/31   III. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1939/11/12 - 1939/12/15   Národ svým výtvarným umělcům, Praha, Praha
1943/07/01 - 1943/08/14   Jaro v české krajině, Pošova galerie, Praha
1945/11/10 - 1945/12/30   Jednota umělců výtvarných: 134. výstava, Palác Myslbek, Praha
1946   Výběr význačných děl, Obrazárna Moravského zemského muzea v Brně, Brno (Brno-město)
1946/04/21 -   Machek až současníci (Výstava děl českých malířů XIX. a XX. století v reprodukci), Písek (Písek), Písek (Písek)
1947/02/05 - 1947/04   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
1947/05 - 1947/09   Les v českém malířství, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1948/10/27 - 1948/11/28   České umění od impresionismu: Z ostravských sbírek I., Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1949/04 - 1949/05   Moderní malířství v kostce (Od realismu k socialistickému realismu), Síň Sdružení výtvarníků Purkyně, Praha
1950/09/22 - 1950/10/22   Výstava Ministersrva školství, věd a umění a Národní galerie Krajským galeriím II., Slovanský ostrov, Praha
1959/01/25 - 1959/03/31   České moderní malířství, Dům umění, Zlín (Zlín)
1959/04/26 - 1959/05/17   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Krajská galerie v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1959/05/31 - 1959/07/12   České moderní malířství, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1967   Mistrovská díla českého malířství (výstava reprodukcí), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1970/05 -1970/10   Středočeský kraj v díle českých malířů 19. a 20. století, Hrad Karlštejn, Karlštejn (Beroun)
1971   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie: díl I. generace devadesátých let, Městská knihovna Praha, Praha
1971/05/12 - 1971/07/04   Česká krajina 20. století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1971/06 - 1971/09   České malířství XIX. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1971/12/16 - 1972/03/15   České malířství 1850-1918 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Obecní dům, Praha
1973/04 - 1973/06   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Dům umění, Zlín (Zlín)
1973/08/16 - 1973/10/07   České malířství 20. století (generace devadesátých let), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1976/09   Východní Čechy v dílech českých umělců, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1977/05/03 - 1977/07/03   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě, Městská knihovna Praha, Praha
1978   České malířství XIX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1978/06 - 1978/09   České umění na přelomu století, Farní kostel, Hřensko (Děčín)
1979/04/20 - 1979/05/27   Česká krajina 19. století (malba), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1979/06/14 - 1979/12   České malířství XIX. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1979/12 - 1980/02   Variace impresionismu v české malbě, Středočeská galerie, Praha
1980/04/02 - 1980/04/27   Rukopisy slavných českých umělců - výtvarníků, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1981/08 - 1981/10   České malířství 19. a 20. století ze sbírek OGVU Náchod, Městské muzeum v Jaroměři, Jaroměř (Náchod)
1981/09/06 - 1981/10/11   České moderní malířství I. - ze sbírek Moravské galerie v Brně (1890-1919), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1982/04/27 - 1982/05/30   Světlo v českém malířství generace 80. a 90. let 19. století, Staroměstská radnice, Praha
1982/06 - 1982/08   Světlo v českém malířství generace 80. a 90. let 19. století, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
1983/01/25 - 1983/02/20   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století (korespondence), Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1983/09/15 - 1983/11/06   20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1983/09/15 - 1983/12/04   České výtvarné umění 20. století (malířství a sochařství) ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci: Výstava ke 100. výročí založení prvního muzea na Moravě, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983/12/16 - 1984/02/05   České umění z přelomu století ze sbírek OGVU Gottwaldov, Dům umění, Zlín (Zlín)
1983/12/21 - 1984/02/26   Středočeská galerie - přírůstky sbírek 1972-1983, Středočeská galerie, Praha
1984/01/10 - 1984/04/08   České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 1. část), Dům U Hybernů, Praha
1984/11 - 1985/02   Česká krajina ze sbírek Národní galerie v Praze a Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1985/02/19 - 1985/03/31   České umění 20. století z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1985/03/07 - 1985/04/21   Přírůstky Oblastní galerie v Liberci z let 1975-1985, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1986/04/26 - 1987/09/30   České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1986/07/09 - 1986/09/21   Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1986/11/13 - 1986/12/14   České maliarstvo 19. storočia zo zbierok Moravskej galérie v Brne, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)
1987/11/05 - 1988/01/17   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1988/04/19 - 1988/06/06   České maliarstvo XX. storočia: Generácia 90. rokov I. zo zbierok Národnej galérie v Prahe, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1988/06 - 1988/08   České moderní výtvarné umění (90. léta 19. století), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1989/03/10 - 1989/04/16   České maliarstvo XX. storočia (I. diel - generácia 90. rokov), Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1990/07 - 1990/08   Přírůstky 1980 - 1990, Severomoravská galerie výtvarného umění (1982-1989), Ostrava (Ostrava-město)
1993/05/01 - 1993/05/16   Výtvarné umění na Kolínsku od 40. let po současnost, Kolín (Kolín), Kolín (Kolín)
1993/12/08 - 1994/01/23   Objevená díla, Karolinum, Praha
1995/04/26 - 1995/06/18   Přírůstky sbírek 1989 - 1994, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1995/05/01 - 1995/06/30   Krajina duše: České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1995/06/22 - 1995/07/30   Krajina duše: České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
1995/10/12 - 1996/01/28   Evropské malířství devatenáctého století ze sbírek Moravské galerie Brno 1995, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1996/02/22 - 1996/04/14   Krajina duše: České výtvarné umenie na prelome 19. a 20. storočia, Galéria Júliusa Jakobyho, Košice (Košice)
1996/03/07 - 1996/05/12   Proměny krajiny - česká krajinomalba přelomu 19. a 20.století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1996/04/11 - 1996/06/30   Obrazárna v Čechách 1796 - 1918: Výstava k 200. založení Národní galerie v Praze, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1996/06/26 - 1996/09/08   Nahlédnutí do sbírek I.: České výtavrné umění 1840-1918 ve Východočeské galerii Pardubice, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1996/07 - 1996/08   Proměny krajiny - Česká krajinomalba přelomu 19. a 20. století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
1996/09/26 - 1997/01/19   Proměny krajiny (Česká krajinomalba přelomu 19. a 20. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1997   Ars Longa Vita Brevis, Palác Kinských, Praha
1997   Ars Longa Vita Brevis, Český Krumlov (Český Krumlov), Český Krumlov (Český Krumlov)
1997   Ars Longa Vita Brevis, Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
1997/11/07 - 1998/08/16   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Praha
1999/12/07 - 2000/02/20   České malířství přelomu 19. a 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě, Dům umění, Zlín (Zlín)
2000/09/14 - 2001/01/14   Křídla slávy. Vojtěch Hynais, čeští Pařížané a Francie, Galerie Rudolfinum, Praha
2000/09/27 - 2000/11/19   Dva konce století 1900 2000, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2002/08/27 - 2003/03/01   Krajina: Julius Mařák a krajináři generace 90. let 19. století ve sbírce Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2003 - 2004   České umění XX. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2003/10 - 2004/01   Krajina: Julius Mařák a krajináři generace 90. let 19. století ve sbírce Galerie výtvarného umění v Ostravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2003/12/18 - 2004/02/08   Ohlédnutí, 1. část, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2004/12/15 - 2005/02/20   Zima v české kultuře od minulosti k přítomnosti, České muzeum výtvarných umění, Praha
2005/03 - 2005/04   Zima v české kultuře od minulosti k přítomnosti, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2005/04/07 - 2005/06/12   Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2005/11/13 - 2006/02/26   Praagse schilderkunst 1890-1939: Van symbolisme tot abstractie, Drents Museum, Assen
2006/05/16 - 2006/10/21   Jurečkova obrazárna, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2007/05/17 - 2007/06/24   Česká krajinomalba 1850-1950, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2007/05/22 - 2007/09/30   Český impresionismus, Galerie Kodl, Praha
2007/08/01 - 2007/09/08   Česká grafická moderna / Czech Graphic Modernism, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
2007/11 - 2008/09   České malířství přelomu 19. a 20. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2008/05/08 - 2008/07/13   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2009   Voda v životě lidí, Masarykův kulturní dům Mělník, Mělník (Mělník)
2009/03/17 - 2009/04/26   Galerie umění Karlovy Vary ...ze sbírky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2009/06/07 - 2009/08/30   Paměť umění vodňanské galerie, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
2010/05/08 - 2012/05/08   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2010/05/29 - 2010/07/06   Mistrovské doteky českého impresionismu, Galerie Kroupa, Litomyšl (Svitavy)
2010/09/22 - 2011/01/02   50 let hodonínské galerie: Výstava ze sbírek, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2011/04/01 -   Akordy modernosti české krajinomalby a plastiky přelomu 19. a 20. století, Zámek Troja, Praha
2011/06/08 - 2011/07/29   Mistři české krajinomalby, Galerie Diamant, Praha
2011/06/23 - 2011/10/02   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov / 1961 - 2011, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2011/10/20 - 2011/12/08   Čeští umělci ve Francii 1900-1918, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2012/06/07 - 2012/09/02   Na duši nepokoj, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (III. Výtvarné umění 1890-1947), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2013/06/05 - 2013/07/28   Trojice: Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant a v Galerii Kooperativy v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše, Galerie Diamant, Praha
2013/08 - 2014/01   Trojice: Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant a v Galerii Kooperativy v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše, Galerie Kooperativy, Praha
2013/09/19 - 2014/01/26   60 děl / 60 let Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2013/10/07 - 2013/12/04   Česká grafická moderna / Czech Graphic Modernism, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
2013/10/23 - 2013/11/24   Jiří Šiller představuje Václava Radimského a Oldřicha Blažíčka, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2014/02/21 - 2014/06/01   Nad Hladinou, pod hladinou (odraz vody v umění), Regionální muzeum, Chrudim (Chrudim)
2014/04/25 - 2014/08/31   České umění ze sbírky GVUN (I. část - malba), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2014/05/01 - 2014/06/08   Zpátky na výsluní - České malířství od 19. století do současnosti, Galerie Goltzova tvrz, Golčův Jeníkov (Havlíčkův Brod)
2014/06/12 - 2014/07/27   Cesty ke svobodě: Společnost, válka, umění 1914-1918, Galerie Diamant, Praha
2014/08/21 -   Cesty ke svobodě: Společnost, válka, umění 1914-1918, Galerie Kooperativy, Praha
2015/05/30 - 2015/07/12   Od klasicismu k impresionismu v českém malířství 1780-1910, Galerie Kroupa, Litomyšl (Svitavy)
2015/06/10 - 2015/08/09   Sám se skřivany. Česká lyrická krajina na přelomu 19. a 20. století, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2015/06/16 - 2015/11/15   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy, Galerie Kooperativy, Praha
2015/09/04 - 2015/11/01   Má vlast: Pocta české krajinomalbě, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2015/09/21 - 2015/10/04   Klasická malba a krajina: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2016/01/20 - 2016/03/20   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2017/01/18 - 2017/12/31   Tradice v proudu modernity, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2017/02/24 - 2017/05/21   Světla, šero a temnoty (Umění českého 19. století), Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2017/03/18 - 2017/06/18   Impresionismus! Nálady a imprese ve francouzském a českém umění, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2017/04/04 - 2017/05/28   Slavnost malby - obrazy 19. a 20. století se sbírky Karlštejnská a.s., Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
2017/09/23 - 2017/10/30   Česká grafická moderna: Práce na papíře, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
2017/10/06 - 2018/01/07   Světlo v obraze - Český impresionismus (Inspirace blízké i vzdálené), Jízdárna Pražského hradu, Praha
2018/05/20 - 2018/10/07   Pohledy do palety: Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2018/06/09 - 2018/07/29   Impresionismus a jeho přesahy v české malbě, Galerie Kroupa, Litomyšl (Svitavy)
2018/10/23 - 2019/03/29   Sto obrazů 1918–2018, Galerie Kooperativy, Praha
2019/04/25 - 2019/09/15   Generace, Galerie Kooperativy, Praha
2019/06/28 - 2019/09/15   Obrazy Kooperativy, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
2019/10/22 - 2020/02/09   Dialogy, Galerie Kooperativy, Praha
2019/11/21 - 2020/03/15   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2020/12/19 - 2021/03/28   Voda: Proměny obrazu živlu v českém umění 19.–21. století, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2021/06/05 - 2021/12/30   Mistři českého malířství: 30 let sbírky, Galerie Kooperativy, Praha
2021/06/25 - 2021/09/26   Impresionismus: Krajina barvy a světla, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2022/07/28 - 2022/09/25   Signál III: Mistrovská díla ze Sbírky Roberta Runtáka (1900–1990), Telegraph Gallery, Olomouc (Olomouc)
2022/09/15 - 2023/01/29   Kruhy na vodě, Galerie Kooperativy, Praha
2022/09/28 - 2023/03/05   Epocha salonů: České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna (1870–1914), Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
stálá expozice (1963)   Výtvarné umění Kolínska, Muzeum, Kolín (Kolín)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1990/10/06   Important Collection of Czech Art, Peter Karbstein, Kunst- und Auktionshaus, Düsseldorf
1998/05/16   16. aukce - Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika, Palác Žofín, Praha
1999/12/04   25. aukce - Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika, Palác Žofín, Praha
2003   Aukce 1. Art Consulting Brno na Žofíně, Palác Žofín, Praha
2003/10/04   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2004/03/06   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2004/04/18   Aukce výtvarného umění v paláci na Žofíně, Palác Žofín, Praha
2004/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2004/09/26   Aukce 1. Art Consulting Brno na Žofíně, Palác Žofín, Praha
2004/10/02   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Hotel Renaissance, Praha
2004/11/28   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2005/04/17   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2005/04/30   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2005/05/22   Aukce 2/2005 - Výtvarné umění ( Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o.), Hotel Intercontinental, Praha
2005/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2005/10/02   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století), Palác Žofín, Praha
2005/12/03   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2005/12/04   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2006/01/29   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005 (28. aukce), Palác Žofín, Praha
2007/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění (31. aukce), Palác Žofín, Praha
2007/03/31   Aukce 1/2007 (Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o.), Hotel Holiday Inn, Praha
2007/04/14   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2008/04/27   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, Palác Žofín, Praha
2008/05/18   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (35. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/11/30   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2008/12/07   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2009/10/04   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (39. aukce), Palác Žofín, Praha
2010/02/21   Mistrovská díla starého a nového umění (40. aukce), Topičův salon (2007-), Praha
2010/06/20   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I), Topičův salon (2007-), Praha
2010/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2010/10/02   32. aukce starožitností a uměleckých předmětů, Aukční dům Zezula, Brno (Brno-město)
2010/12/11   Aukce českého výtvarného umění 15. - 20. století, Kaiserštejnský palác, Praha
2010/12/11   České výtvarné umění 15. - 20- století, Kaiserštejnský palác, Praha
2010/12/18   19. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2011/05/15   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2011/10/19   VI. Večerní aukce mistrovských děl (Evening Sale), Topičův salon (2007-), Praha
2011/11/19   České výtvarné umění, Kaiserštejnský palác, Praha
2011/11/27   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2012/03/18   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V), Topičův salon (2007-), Praha
2012/04/29   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2012/05/26   Aukce Dorotheum: Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Prague Marriott Hotel, Praha
2012/09/22   Výtvarné umění / Fine Art, Prague Marriott Hotel, Praha
2012/10/07   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI), Topičův salon (2007-), Praha
2012/11/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2013/01/23   Evening Sale Prague, Kaiserštejnský palác, Praha
2013/01/23   Evening Sale Prague, Adolf Loos Apartment and Gallery, s.r.o., Praha
2013/02/10   Exkluzivní výběr výtvarného umění (Day Sale Prague VII), Topičův salon (2007-), Praha
2013/05/12   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII), Topičův salon (2007-), Praha
2013/05/19   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2013/10/06   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX), Topičův salon (2007-), Praha
2013/10/13   Výtvarné umění: Aukce, Hotel Diplomat, Praha
2013/12/01   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2013/12/08   Výtvarné umění: Aukce, Hotel Diplomat, Praha
2014/02/16   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X), Topičův salon (2007-), Praha
2014/05/20   Výtvarné umění: Aukce, Prague Marriott Hotel, Praha
2014/05/25   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2014/10/05   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI), Topičův salon (2007-), Praha
2015/02/22   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII), Topičův salon (2007-), Praha
2015/03/21   Výtvarné umění: Aukce, Prague Marriott Hotel, Praha
2015/05/17   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII), Topičův salon (2007-), Praha
2015/05/24   Výtvarné umění, starožitnosti a design - aukce 39, Palác Žofín, Praha
2015/05/25   Aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2015/10/04 13:00   Klasická malba a krajina: Aukce, Obecní dům, Praha
2015/10/11   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV), Topičův salon (2007-), Praha
2015/11/22   Výběr výtvarného umění: Aukce, Obecní dům, Praha
2016/03/20   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV), Topičův salon (2007-), Praha
2016/05/29   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2016/10/09   Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI), Topičův salon (2007-), Praha
2016/11/27   77. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2017/03/09   Výběr výtvarného umění: Aukce, Obecní dům, Praha
2017/03/26   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII), Topičův salon (2007-), Praha
2017/10/08   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale 2017), Topičův salon (2007-), Praha
2017/11/26   79. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2018/05/27   80. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2018/12/02   81. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2019/02/24   Aukce výtvarného umění (Aukce 71), Topičův salon (2007-), Praha
2019/04/28   Aukce Adolf Loos Apartment and Gallery, Mánes, Praha
2019/05/26   82. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2019/05/26   Jarní aukce Galerie ART Praha, Mánes, Praha
2019/12/01   83. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2020/10/04   Aukce vybraných uměleckých děl, Mánes, Praha
2020/12/10   180. aukce: Vánoční aukce (Mince a výtvarné umění), Rezidence Ostrovní, Praha
2021/03/28   83. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2021/04/18   Aukce vybraných uměleckých děl, Mánes, Praha
2022/05/14   Jarní aukce českého, slovenského a světového výtvarného umění, Kavárna Louvre, Praha
2022/05/29   87. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2022/10/23   1. Art Consulting: Aukce 89, Topičův salon (2007-), Praha
2022/11/27   88. aukce Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2023/03/19   Výběrová aukce moderního a současného umění, Expo 58 Art, Praha 7
2023/05/28   89. aukční den Galerie Kodl / 89th Auction Day of Kodl Gallery, Palác Žofín, Praha
2024/05/26   91. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
performace/akce
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2005/03/28   Komentovaná prohlídka k výstavě Václava Radimského, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2006/03/06 -   Na hrázi seděl, do vody hleděl, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2006/04/11   Komentovaná prohlídka k výstavě Václava Radimského, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2006/04/18   Komentovaná prohlídka k výstavě Václava Radimského, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2006/05/09   Komentovaná prohlídka k výstavě Václava Radimského, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2006/05/23   Komentovaná prohlídka k výstavě Václava Radimského, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2003/09/26 - 2003/10/04   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
2004/02/27 - 2004/03/06   Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Dorotheum, Praha 1
2004/04/07 - 2004/04/18   Výstava dražených předmětů, Pictura, aukční síň a galerie, s.r.o., Praha 1
2004/09/24 - 2004/10/02   Výtvarné umění 20. století (předaukční výstava exponátů), Dorotheum, Praha 1
2005/04/23 - 2005/04/29   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2005/05/18 - 2005/05/21   Aukce 2/2005 - Výtvarné umění, výstava, Hotel Intercontinental, Praha
2005/09/19 - 2005/09/24   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2005/09/21 - 2005/09/25   Výstava dražených předmětů, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2005/09/28 - 2005/10/01   Výstava dražených předmětů, 1. Art Consulting Praha, Praha
2005/11/28 - 2005/12/02   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2006/01/09 - 2006/01/15   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2006/01/21 - 2006/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2007/01/15 - 2007/01/19   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/01/23 - 2007/01/27   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2007/03/29 - 2007/03/31   Aukce 1/2007 (Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o.) - výstava, Hotel Holiday Inn, Praha
2007/04/07 - 2007/04/14   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2008/04/14 - 2008/04/26   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, výstava aukčních děl, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2008/05/07 - 2008/05/17   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/12/01 - 2008/12/06   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2009/09/25 - 2009/10/03   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2010/02/15 - 2010/02/21   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2010/06/14 - 2010/06/20   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2010/09/17 - 2010/09/24   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2010/12/09 - 2010/12/11   České výtvarné umění 15. - 20- století (předaukční výstava), Kaiserštejnský palác, Praha
2010/12/16 - 2010/12/18   19. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/10/10 - 2011/10/19   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2011/11/17 - 2011/11/19   České výtvarné umění - přeaukční výstava, Kaiserštejnský palác, Praha
2012/03/09 - 2012/03/18   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2012/04/22 - 2012/04/28   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2012/05/19 - 2012/05/26   Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Dorotheum, Praha 1
2012/09/15 - 2012/09/22   Výtvarné umění: Předaukční výstava, Dorotheum, Praha 1
2012/09/27 - 2012/10/07   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2012/11/18 - 2012/11/24   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2013/01/20 - 2013/01/23   Evening Sale Prague - předaukční výstava exponátů, Kaiserštejnský palác, Praha
2013/02/01 - 2013/02/10   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2013/05/02 - 2013/05/12   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2013/09/27 - 2013/10/06   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2013/10/07 - 2013/10/13   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha
2013/12/02 - 2013/12/08   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha
2014/02/07 - 2014/02/16   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2014/05/12 - 2014/05/20   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2014/09/26 - 2014/10/05   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/02/12 - 2015/02/22   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/03/09 - 2015/03/20   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2015/05/07 - 2015/05/17   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/10/02 - 2015/10/11   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/11/09 - 2015/11/22   Výběr výtvarného umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2016/03/11 - 2016/03/20   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2016/09/29 - 2016/10/09   Mistrovská díla 19.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2016/11/01 - 2016/11/26   Výstava aukčních děl (77. aukční den Galerie Kodl), Galerie Kodl, Praha
2017/03/06 - 2017/03/18   Výběr výtvarného umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2017/03/16 - 2017/03/26   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2017/09/29 - 2017/10/08   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2017/10/30 - 2017/11/25   Výstava aukčních děl - 79. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
2018/04/30 - 2018/05/26   80. aukční den Galerie Kodl: Předaukční výstava, Galerie Kodl, Praha
2018/10/29 - 2018/12/01   81. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
2019/02/14 - 2019/02/24   Aukce výtvarného umění (Aukce 71): Předuakční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2019/04/23 - 2019/05/25   82. aukce Galerie Kodl: Předaukční výstava, Galerie Kodl, Praha
2019/05/15 - 2019/05/25   Předaukční výstava galerie ART Praha, Galerie Art Praha, Praha
2019/10/28 - 2019/11/30   Výstava aukčních děl (83. aukční den), Galerie Kodl, Praha
2020/09/03 - 2020/10/03   Předaukční výstava Aukce vybraných uměleckých děl, Výstavní síň Adolf Loos Apartment and Gallery, Praha
2020/11/30 - 2020/12/10   180. aukce: Vánoční aukce (Mince a výtvarné umění), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/03/08 - 2021/03/28   Výstava dražených děl - 83. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2021/03/19 - 2021/04/17   Předaukční výstava Aukce vybraných uměleckých děl, Výstavní síň Adolf Loos Apartment and Gallery, Praha
2022/04/25 - 2022/05/29   87. aukční den Galerie Kodl: Výstava děl, Galerie Kodl, Praha
2022/04/30 - 2022/05/13   Jarní aukce českého, slovenského a světového výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2022/10/06 - 2022/10/23   1. Art Consulting: Aukce 89 - Výstava dražených předmětů, Topičův salon (2007-), Praha
2022/10/24 - 2022/11/26   Předaukční výstava 88. aukce, Galerie Kodl, Praha
2023/02/18 - 2023/03/18   Výběrová aukce moderního a současného umění, Expo 58 Art, Praha 7
2023/05/01 - 2023/05/27   89. aukční den Galerie Kodl / 89th Auction Day of Kodl Gallery - výstava, Galerie Kodl, Praha
2024/04/29 - 2024/05/25   91. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1947   Sbírka moderního umění, Národní galerie v Praze, Praha
1953   Sbírka děl malířských a sochařských, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1974 -   České malířství XX. století, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1982 -   České výtvarné umění 19. a 20. století, Výstavní a koncertní síň, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
1984/11/14 -   České výtvarné umění 20. století, Malý zámek, Průhonice (Praha-západ)
1986 -   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
2013/11/14 -   Století relativity: Stálá expozice výtvarného umění 20. století / Century of Relativity: Permanent exposition of fine arts of the 20th century, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2014/02/28 -   Na vlnách umění: Sbírky českého umění, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2014/05/25 - 2017/12/31   Stavy mysli / Za obrazem, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2019/11/13 -   1796–1918: Umění dlouhého století, Veletržní palác, Praha
2020/03/24 - 2023/01/15   Reflexe krajiny a přírody: Krajinomalba ze sbírek VČG, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
stálá expozice   České umění 19. a první poloviny 20. století (Pardubice), Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
stálá expozice   Zakladatelé české moderní grafiky ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)

Václav Radimský

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1899   Souborná výstava Václava Radimského, František Topič, nakladatelství, Praha
  1919   Výstava obrazů Václava Radimského, Topičův salon (1918-1936), Praha
  1920   II. výstava Václava Radimského, Topičův salon (1918-1936), Praha
  1921   Katalog výstavy Václava Radimského, Topičův salon (1918-1936), Praha
  1922   Výstava obrazů Václava Radimského, Topičův salon (1918-1936), Praha
  1924   Václav Radimský, Topičův salon (1918-1936), Praha
  1926   Výstava Václava Radimského, Topičův salon (1918-1936), Praha
  1928   Václav Radimský: Výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
  1932   Václav Radimský: Souborná výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
  1933   Souborná výstava obrazů V. Radimského, Topičův salon (1918-1936), Praha
  1985   Václav Radimský: Výběr z malířského díla, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1992   Václav Radimský: Obrazy, Studio 3P, Praha
  2003   Václav Radimský, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2005   Václav Radimský (1987 - 1946): Výběr z malířské tvorby, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
  2011   Václav Radimský 1867 - 1946, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  nedatováno   Václav Radimský: Výstava obrazů a barevných leptů, Topičův salon (1918-1936), Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1919   Výstava českých výtvarných umělců ve Slaném
  1921   Katalog výstavy originálů českých malířů ze soukromého majetku v Hradci Králové, Družstvo pro postavení Sokolovny, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1926   Moderne galerie in Prag, Moderní galerie, Praha
  1926   Moderní galerie v Praze, Moderní galerie, Praha
  1932   Katalog I. výstavy obrazů a plastik českých umělců ze soukromého majetku členů Kruhu přátel umění v Hradci Králové, Kruh přátel umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1932   Výstava uměleckých děl ze sbírek hlavního města Prahy
  1933   Průvodce po Moderní galerii, Moderní galerie, Praha
  1937   II. Zlínský salon (Seznam vystavených děl), Studijní ústav, Zlín (Zlín)
  1938   III. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
  1940   Národ svým výtvarným umělcům, Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1943   Jaro v české krajině, Pošova galerie, Praha
  1945   CXXXIV. výstava Jednoty umělců výtvarných v Praze, Jednota umělců výtvarných (1898-1952), Praha
  1946   Machek až současníci (Výstava děl českých malířů XIX. a XX. století v reprodukci), Svaz české mládeže, Písek (Písek)
  1946   Výběr význačných děl, Moravské zemské muzeum, Brno (Brno-město)
  1947   Les v českém malířství, Národní galerie v Praze, Praha
  1947   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy
  1948   České umění od impresionismu, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
  1949   Moderní malířství v kostce (Od realismu k socialistickému realismu), Sdružení výtvarníků Purkyně, Praha
  1950   Výstava Ministerstvo školství, věd a umění a Národní galerie krajským galeriím, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Krajská galerie v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1959   České moderní malířství, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1959   České moderní malířství, Krajská galerie výtvarného umění kraje Gottwaldov, Zlín (Zlín)
  1967   Mistrovská díla českého malířství (Výstava reprodukcí), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1970   Středočeský kraj v díle českých malířů 19. a 20. století, Středočeská galerie, Praha
  1971   Česká krajina 20. století (Ze sbírek Východočeské galerie Pardubice), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1971   České malířství 1850–1918, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1971   České malířství XIX. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1971   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie (Díl I. Generace devadesátých let), Národní galerie v Praze, Praha
  1973   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1973   České malířství 20. století (Generace devadesátých let), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1976   Východní Čechy v dílech českých umělců, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
  1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě, Národní galerie v Praze, Praha
  1978   České malířství XIX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
  1978   České umění na přelomu století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1979   Česká krajina 19. století, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1979   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1979   Variace impresionismu v české malbě
  1980   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
  1981   České malířství 19. a 20. století ze sbírek OGVU Náchod
  1981   České moderní malířství I. (Ze sbírek Moravské galerie v Brně (1890-1919)), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1982   České výtvarné umění 19. a 20. století, Středočeská galerie, Praha
  1982   Světlo (Světlo v českém malířství - generace osmdesátých a devadesátých let 19. století)
  1982   Zakladatelé české moderní grafiky ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1983   České umění z přelomu století (ze sbírek OGVU Gottwaldov), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1983   Přírůstky sbírek 1972 - 1983, Středočeská galerie, Praha
  1983   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1984   České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 1. část), Národní galerie v Praze, Praha
  1984   České výtvarné umění 20. století, Středočeská galerie, Praha
  1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1985   Přírůstky z let 1975-1985 (Obrazy - plastiky - kresby - grafiky), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1986   Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  1986   České maliarstvo 19. storočia (zo zbierok Moravskej galérie v Brne)
  1986   České umění 20. století (Přírůstky za léta 1980 - 1985), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika), Středočeská galerie, Praha
  1987   České malířství 19. století (ze sbírek Moravské galerie v Brně)
  1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1988   České maliarstvo XX. storočia (Generácia 90. rokov I. zo zbierok Národní galerie v Prahe), Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
  1988   České moderní výtvarné umění (90. léta 19. století), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1989   České maliarstvo XX. storočia (I. diel - generácia 90. rokov)
  1990   Přírůstky 1980 - 1990
  1991   Zapomenutá díla, Nakladatelství Kobra, _
  1993   Objevená díla (Obrazy z majetku České spořitelny, a.s.), Městská pobočka České spořitelny, Praha
  1993   Výtvarné umění na Kolínsku od 40. let po současnost, Polabská kulturní nadace, Kolín (Kolín)
  1995   Evropské malířství devatenáctého století (Ze sbírek Moravské galerie Brno 1995), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1995   Krajina duše (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1995   Přírůstky sbírek 1989-1994 (Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1996   Obrazárna v Čechách 1796 - 1918, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1996   Proměny krajiny (Česká krajinomalba přelomu 19. a 20. století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1997   Ars Longa Vita Brevis (Umění ze sbírky České pojišťovny ve výstavách ke 170. výročí jejího vzniku), Česká pojišťovna, Praha
  1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  1999   České malířství přelomu 19. a 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2001   Křídla slávy (Vojtěch Hynais, čeští Pařížané a Francie), Galerie Rudolfinum, Praha
  2003   České umění XX. století 1. díl (Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměny krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2003   Krajina (Julius Mařák a krajináři generace 90. let 19. století ve sbírce Galerie výtvarného umění v Ostravě), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2004   Zima v české kultuře od minulosti k přítomnosti / Winter in Czech visual culture from past to present, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2005   Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2005   Praagse schilderkunst 1890-1939 (Van symbolisme tot abstractie), Waanders Uitgevers, Zwolle
  2006   Jurečkova obrazárna (Počátky galerijní činnosti v Ostravě), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2007   Česká krajinomalba 1850-1950 (Reprezentativní výběr děl ze sbírek Kooperativy, pojišťovny, a.s.), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2007   České malířství přelomu 19. a 20. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2009   Voda v životě lidí (Obrazy mistrů), České přístavy, a.s., Praha
  2010   Mistrovské doteky českého impresionismu, Galerie Kroupa, Litomyšl (Svitavy)
  2010   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2011   Akordy modernosti české krajinomalby a plastiky přelomu 19. a 20. století / Chords of Modernity in Czech Landscape Painting and Sculpture at the Turn from the 19th into the 20th Century (Ze sbírek Galerie hlavního města Prahy / From the Collections of the City Gallery Prague), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2011   Čeští umělci ve Francii 1900-1918, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
  2011   Mistři české krajinomalby (Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2012   Mistři české malby (Výstava obrazů z fondu České spořitelny a.s. na pobočkách v Hradci Králové, 7/3/2012-3/6/2012), Galerie České spořitelny, Praha
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Na duši nepokoj (Jiný pohled na české umění z přelomu 19. a 20. století), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2013   60 děl / 60 let Galerie umění Karlovy Vary (Galerie umění Karlovy Vary 1953-2013), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant a v Galerii Kooperativy v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2014   Cesty ke svobodě (Společnost, válka, umění 1914-1918), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2014   Zpátky na výsluní (České malířství od 19. století do současnosti), Galerie Goltzova tvrz, Golčův Jeníkov (Havlíčkův Brod)
  2015   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
  2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2015   Od klasicismu k impresionismu v českém malířství 1780–1910 / LinkOd klasicismu k impresionismu v českém malířství 1780-1910 / From classicism to impressionism in Czech painting 1780–1910 / Vom Klassizismus zum Impressionismus in der tschechischen Malerei, Galerie Kroupa, Litomyšl (Svitavy)
  2016   Olomoucká obrazárna IV. (Europské malířství 19. století z olomouckých sbírek), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   Impresionismus! (Nálady a imprese ve francouzském a českém umění), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2017   Světla, šero a temnoty (Umění českého 19. století), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2017   Světlo v obraze (Český impresionismus - Inspirace blízké i vzdálené), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2018   Impresionismus a jeho přesahy v české malbě / Impressionism and Its Crossovers in Czech Painting / Impressionismus und sein Übergreifen in die tschechische Malerei, Galerie Kroupa, Litomyšl (Svitavy)
  2019   Art of the Long Century 1796-1918: Portrait of the Collection NGP, Národní galerie v Praze, Praha
  2019   Dialogy, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Umění dlouhého století 1796-1918: Portrét sbírky NGP, Národní galerie v Praze, Praha
  2020   Voda (Proměny obrazu živlu v českém umění 19.–21. století), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2021   Impresionismus: Krajina barvy a světla, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2021   Mistři českého malířství (30 let sbírky), Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha
  2022   Kruhy na vodě, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2022   Signál III: Mistrovská díla ze Sbírky Roberta Runtáka (1900–1990), Telegraph Gallery, Olomouc (Olomouc)
  nedat. (1963)   Výtvarné umění Kolínska, Muzeum, Kolín (Kolín)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1940   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
  1940   Výtvarné umění na Kroměřížsku a Zdounecku, Klub přátel umění, Cheb (Cheb)
  1941   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
  1947   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
  1948   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
  1949   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
  1959   Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1982   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ), ARS Bohemica, Praha
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2006   Korespondence, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
  2006   Osobnosti kultury (Kolínsko), Polabský Zlatý pruh - Kulturní společnost Miroslava Benáka, Kolín (Kolín)
  2012   Czech Modern Painters 1888-1918, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2012   Malíři české secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2018   Sto obrazů 1918–2018, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
  2021   Epocha salonů (České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna 1870-1914), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2021   L'ambasciata d'Italia / Italské velvyslanectví v Praze, Nadační fond Eleutheria, Praha
  2022   Zlatý řez: Galerie Kodl 2015–2019, Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Kdy zemřeli…? (Přehled českých zemřelých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1975 - 1979), Státní knihovna, Praha
  1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne, Textband), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2006   Benezit: Dictionary of Artists (Volume 11: Pinchon - Rouck), Éditions Gründ, Paříž (Paris)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1913   Václav Radimský, Přehled, 260
  1919   Decrescendo – toť dojem z poslední výstavy Václava Radimského, Moderní revue, 25 (1918–1919).ročník, 496-497
  1919   Literatura a umění: V. Radimského výstava obrazů, Tribuna, 1.ročník, 100.číslo, 5-5
  1919   Literatura a umění: Výstava obrazů Václava Radimského..., Právo lidu, 28.ročník, 126.číslo, 9-9
  1919   Naše vyobrazení / V. Radimský: Bouře na Seině, Zlatá Praha, 37 (1919–1920).ročník, 15–16.číslo, 128-128
  1919   Pražské umělecké výstavy, Demokrat, 1 (1919–1920).ročník, 7.číslo, 4-4
  1919   Umění, osvěta, školství, Lidové noviny, 27.ročník, 155.číslo, 1-1
  1919   Umění: Výstavy, Národní listy, 59.ročník, 132.číslo, 2-2
  1919   V. Radimský: Bouře na Seině, Zlatá Praha, 36 (1918–1919).ročník, 39–40.číslo, 320-320
  1919   Václav Radimský: Podzimní slunce v topolí, Zlatá Praha, 36 (1918–1919).ročník, 41-42.číslo, 336-336
  1919   Václav Radimský: Proti slunci, Besedy lidu, 27.ročník, 19.číslo, 223-223
  1919   Výstava obrazů V. Radimského..., Cesta, 1 (1918–1919).ročník, 51.číslo, 1420-1420
  1919   Výstava obrazů Václ. Radimského v Praze, Národní listy, 59.ročník, 111.číslo, 3-3
  1919   Výstava obrazů Václava Radimského, Národní listy, 59.ročník, 123.číslo, 5-5
  1919   Výstava obrazů Václava Radimského, Národní politika, 37.ročník, 143.číslo, 7-7
  1919   Výstava obrazů Václava Radimského (Topičův salon), Tribuna, 1.ročník, 114.číslo, 10-11
  1919   Výtvarné umění, Venkov, 14.ročník, 137.číslo, 2-3
  1919   Výtvarné umění, Týn, 3.ročník, 4–5.číslo, 189-189
  1919   Výtvarné umění: Václav Radimský – Školská výstavka u sv. Jiljí, Rozkvět, 12.ročník, 14.číslo, 334-335
  1920   Dojmy nálad, Národní listy, 60.ročník, 80.číslo, 10-10
  1920   II. výstava obrazů Václ. Radimského (Topičův salon na Národní tř., březen), Demokrat, 1 (1919–1920).ročník, 42.číslo, 5-5
  1920   Literatura a umění: Z Topičova salonu v Praze, Tribuna, 2.ročník, 57.číslo, 4-4
  1920   Naše vyobrazení / Václav Radimský: Měsíční noc, Zlatá Praha, 37 (1919–1920).ročník, 21–22.číslo, 180-180
  1920   Paběrky: Březnovou výstavu..., Topičův věstník, 7.číslo, 82-82
  1920   Polabské nálady a mlhavé scenérie: Výstava obrazů V. Radimského u Topiče, České slovo, 12.ročník, 72.číslo, 3-3
  1920   Různost krajinářských škol – Václav Radimský – Ferd. Engelmüller / Ideový podklad umění – Akademici výtvarní, Rozkvět, 13.ročník, 10.číslo, 234-235
  1920   Umění, Národní politika, 38.ročník, 66.číslo, 11-11
  1920   Umění výtvarné, Lumír, 47.ročník, 9.číslo, 432-432
  1920   Václav Radimský, Lidové noviny, 28.ročník, 142.číslo, 6-6
  1920   Václav Radimský, Venkov, 15.ročník, 63.číslo, 5-5
  1920   Václav Radimský, Národní politika (Odpolední vydání), 38.ročník, 71.číslo, 3-4
  1920   Výstava V. Radimského v Topičově saloně, Tribuna, 2.ročník, 72.číslo, 1-2
  1920   Výstava Václava Radimského v Topičově saloně... (Pražské výstavy), Musaion, sborník pro moderní umění, 79
  1920   Výtvarné umění: Druhá výstava Václava Radimského v Topičově Saloně, Právo lidu, 29.ročník, 71.číslo, 2-2
  1920   Z výstavy malíře Václava Radimského v pražském Topičově saloně, Český svět, 16 (1919–1920).ročník, 31.číslo, 6-7
  1920–1921   Výstavy, Týn, 4 (1920–1921).ročník, 1.číslo, 39-39
  1921   J. Ullmann, V. Radimský a vinohradští výtvarníci, Venkov, 16.ročník, 272.číslo, 3-3
  1921   Několik výstav, Právo lidu, 30.ročník, 278.číslo, 11-11
  1921   Případ Radimského (K výstavě v Topičově salonu), Tribuna, 3.ročník, 279.číslo, 12-12
  1921   Umění, Národní politika, 39.ročník, 325.číslo, 8-8
  1921   V Topičově salonu, Český svět, 18 (1921–1922).ročník, 6–7.číslo
  1921   Václav Radimský ((K jeho současné výstavě obrazů v Topičově salonu)), Národní politika, 39.ročník, 303.číslo, 1-1
  1921   Václav Radimský, Čas, 31.ročník, 264.číslo, 4-4
  1921   Václav Radimský: Výstava obrazů v Topičově saloně, Národní listy, 61.ročník, 312.číslo, 9-10
  1921   Výstava Václava Radimského (Topičův salon v Praze, Listopad), Rovnost, 37.ročník, 306.číslo, 5-5
  1921   Výstava Václava Radimského (Topičův salon, Listopad), Rudé právo, 2.ročník, 258.číslo, 7-7
  1921   Výtvarné umění: Václav Radimský / Večerní mráz, Zlatá Praha, 38 (1921–1922).ročník, 13–14.číslo, 148-148
  1921   Výtvarné umění: Václav Radimský / Zamlžené jitro, Zlatá Praha, 38 (1921–1922).ročník, 1–2.číslo, 24-24
  1921   Výtvarné umění: Václav Radimský: Bouřlivá atmosféra, Zlatá Praha, 38 (1921–1922).ročník, 37–38.číslo, 388-388
  1921   Z pražských výstav: Výstava Václava Radimského, Topičův Salon, Lidové noviny, 29.ročník, 553.číslo, 7-7
  1922   Černá hodinka, Našinec, 58.ročník, 273.číslo, 2-2
  1922   Pražské výstavy, Čas, 32.ročník, 270.číslo, 2-3
  1922   Pražské výstavy II. (Václav Radimský v Topičově saloně), České slovo, 14.ročník, 235.číslo, 8-8
  1922   Pražské výstavy: Výstava obrazů Václava Radimského, Lidové noviny, 30.ročník, 565.číslo, 7-7
  1922   Radimský vystavuje u Topiče, Lidové listy, 1.ročník, 265.číslo, 5-6
  1922   V. Radimský: Měsíční noc, Zlatá Praha, 40 (1922–1923).ročník, 1–2.číslo, 20-20
  1922   Václav Radimský, Venkov, 17.ročník, 265.číslo, 4-4
  1922   Václav Radimský, Národní politika, 40.ročník, 305.číslo, 8-8
  1922   Výstava obrazů Václ. Radimského, Právo lidu, 31.ročník, 277.číslo, 11-11
  1922   Výstava obrazů Václava Radimského (Topičův salon), Národní listy, 62.ročník, 314.číslo, 4-4
  1922   Výstava Radimského, Dílo, 16 (1921–1922).ročník, 11–12.číslo, 224-225
  1922   Výstava V. Radimského (Topičův salon), Tribuna, 4.ročník, 281.číslo, 5-5
  1922   Výstava Václava Radimského (Topičův Salon), Československá republika, 243.ročník, 319.číslo, 6-6
  1922   Výstavy, Moderní revue, 29 (1922–1923).ročník, 3–4.číslo, 89-90
  1922   Výtvarné umění, Zlatá Praha, 40.ročník, 1-2.číslo, 20-20
  1922   Výtvarné umění, Lumír, 49.ročník, 10.číslo, 559-559
  1922   Z pražských uměleckých výstav: Z výstavy V. Radimského v Topičově salonu: Polabská vesnice, Český svět, 19 (1922–1923).ročník, 7.číslo, 4-4
  1924   Pražské výstavy, Lidové noviny, 32.ročník, 638.číslo, 9-9
  1925   Václav Radimský (Topičův salon), Národní listy, 65.ročník, 1.číslo, 5-5
  1926   Pražské výstavy, Lidové noviny, 34.ročník, 73.číslo, 7-7
  1926   Václav Radimský, Národní listy, 66.ročník, 57.číslo, 4-4
  1926   Výstavy, Právo lidu, 35.ročník, 45.číslo, 11-11
  1928   Drobné výstavy, Národní listy, 68.ročník, 69.číslo, 4-4
  1928   Umělecké výstavy, Právo lidu, 37.ročník, 51.číslo, 6-6
  1928   Výstava obrazů Václava Radimského u Topiče, Lidové noviny, 36.ročník, 100.číslo, 7-7
  1928   Výtvarné umění: V. Radimského výstava obrazů..., Národní listy, 68.ročník, 47.číslo, 4-4
  1929   Pražské výstavy, Lidové noviny, 37.ročník, 99.číslo, 9-9
  1929   Výstavy, Právo lidu, 38.ročník, 54.číslo, 9-9
  1931   Dva krajináři, Národní listy, 71.ročník, 55.číslo, 5-5
  1931   Václav Radimský otevřel..., Lidové noviny, 39.ročník, 64.číslo, 9-9
  1932   Tři výstavy, Národní listy, 72.ročník, 83.číslo, 1-1
  1932   Z pražských výstav, Lidové noviny, 40.ročník, 157.číslo, 9-9
  1936   Brněnské výstavy (Akord 1936/2), Umění, 27-30
  1947   Václav Radimský, Předpoklady slohu, 109-110
  1953   Krajská galerie Vysočiny v Jihlavě, Výtvarná práce, 2
  1957   Kolín a Polabí v dílech výtvarníků, Kolínsko
  1972   Některé významné osobnosti kolínského gymnásia (Ředitelé a profesoři, Vynikající žáci ústavu), 100 let kolínského gymnásia, 50-59
  1996   Pohled na české krajinářství let 1890 - 1910, Umění, 374-390
  2004   Nákup v galeriích, Art & Antiques, 4.číslo, 26-27
  2009   Václav Radimský, Art + Antiques, 26-27
  2010   Radimský ve spořitelně, Art + Antiques, 74-74
  2011   Dvě stovky obrazů od českého Moneta, Magazín Víkend, 30-30
  2011   Impresionista Václav Radimský, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 1.číslo, 12
  2011   Malíř (ne)právem zapomenutý (Václav Radimský v Městské knihovně), Art + Antiques, 104-105
  2011   Václav Radimský, Art + Antiques, 32-33
  2012   Nezakalené paleta a zakalená pověst, Magazín Víkend, 32-34
  2012   Václav Radimský, Ročenka ART+, 38-38
  2012   Václav Radimský, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2013   Krajináři, Ročenka ART+, 32-33
  2013   Starožitnosti, Ročenka ART+, 98-102
  2014   Krajináři, Ročenka ART+, 36-37
  2014   Přehled milionových položek vydražených v roce 2013, Ročenka ART+, 85-103
  2015   Přehled milionových položek vydražených v roce 2014, Ročenka ART+, 91-106
  2016   Václav Radimský, Ročenka ART+, 44-45
  2021   Soupis vystavenýcn prací, Originál? Umění napodobit umění, 42-85
  2022   Artplus.cz, Art Antiques, 10.číslo, 16-17
  2022   Kalendárium, Muzeion, 4-5
  nedat. (1963)   Václav Radimský, Výtvarné umění Kolínska
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Václav Radimský (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1943   Václav Radimský, Rubešova galerie, Praha 2
  2003   Václav Radimský, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2006   Václav Radimský (1867 - 1946), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2011   Václav Radimský (1867 - 1946), Galerie hlavního města Prahy, Praha
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Václav Radimský: Obrazy, Esejista JUDr. Ladislav Radimský, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
  1993   Výtvarné umění na Kolínsku od 40. let po současnost, Regionální muzeum v Kolíně, Kolín (Kolín)
  2004   Pozvánka na prestižní aukci výtvarného umění / Invitation for prestigious auction of fine arts
  2011   Čeští umělci ve Francii 1900-1918, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
  2013   Jiří Šiller představuje Václava Radimského a Oldřicha Blažíčka (Prostor pro jednoho kurátora), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2013   Století relativity / Century of Relativity
  2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2014   České umění ze sbírky GVUN (I. část - malba), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2014   Nad hladinou, pod hladinou, Regionální muzeum, Chrudim (Chrudim)
  2015   Pozvánka na aukční výstavu (Galerie Kodl), Galerie Kodl, Praha
  2016   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě / 100 Works from the Gallery of Fine Arts in Ostrava, Galerie výtvarného umění, Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
  2019   Pozvánka na komentovanou prohlídku předaukční výstavy 2019, Galerie Art Praha, Praha
adresář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003), Dorotheum, Praha 1
  2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
  2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art...on paper, Praha
  2004   Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Dorotheum, Praha 1
  2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004), Dorotheum, Praha 1
  2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století), Antikva Nova Kodl, Praha
  2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín, Antikva Nova Kodl, Praha
  2005   Aukční katalog 2/2005 - Výtvarné umění, Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o., Praha
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2007   Aukční katalog 1/2007, Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o., Praha
  2007   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, Galerie Kodl, Praha
  2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   19. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2010   Aukce českého výtvarného umění 15. - 20. století, Galerie Arcimboldo, Praha
  2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I.) (20. 6. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   České výtvarné umění / Czech Fine Art (15. - 20. století / 15th - 20th Century), Galerie Arcimboldo, Praha
  2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
  2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín, Antikva Nova Kodl, Praha
  2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art, Galerie Arcimboldo, Praha
  2011   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (19. 10. 2011), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V.) (18. 3. 2012), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI.) (7. 10. 2012), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   Dorotheum: Umění a starožitnosti / Art and Antiques (26. 5. 2012, Prague Marriott Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2012   Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín, Aukční síň Vltavín, Praha
  2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
  2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha
  2013   Aukční katalog 6/2013: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha
  2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX.) (6. 10. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII.) (12. 5. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2013   Evening Sale Prague, Adolf Loos Apartment and Gallery, s.r.o., Praha
  2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
  2014   Aukční katalog 2/2014: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X.) (16. 2. 2014), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI.) (5. 10. 2014), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2015   Aukční katalog 3/2015: Klasická malba a krajina, European Arts Investments, Praha 1
  2015   Aukční katalog listopad 2015 (Výběr výtvarného umění), European Arts Investments, Praha 1
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV.) (11. 10. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Výtvarné umění, starožitnosti a design (Aukce 39), Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
  2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2016   77. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   79. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění), European Arts Investments, Praha 1
  2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Exkluzivní výběr obrazů), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2018   80. aukční den Galerie Kodl (Výběr výtvarného umění), Galerie Kodl, Praha
  2018   81. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2018   Rekordní rok 2017 (Výběr ze 78. a 79. aukce Galerie Kodl), Galerie Kodl, Praha
  2019   82. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2019   83. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019)), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2020   Aukční katalog Adolf Loos Apartment and Gallery (4. 10. 2020), Adolf Loos Apartment and Gallery, s.r.o., Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 180. aukce (Vánoční aukce: Mince a výtvarné umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2021   83. aukce, 1. Art Consulting Praha, Praha
  2021   Aukční katalog / Auction Catalogue Adolf Loos Apartment and Gallery, Adolf Loos Apartment and Gallery, s.r.o., Praha
  2022   1. Art Consulting: Aukce 89 (Topičův salon Praha), 1. Art Consulting Praha, Praha
  2022   87. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2022   88. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2022   Jarní aukce českého, slovenského a světového výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2023   89. aukční den Galerie Kodl ((výběr výtvarného umění)), Galerie Kodl, Praha
  2023   Výběrová aukce moderního a současného umění / Evening Sale Prague Modern and Contemporary Art, Adolf Loos Apartment and Gallery, s.r.o., Praha
  2024   91. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Století relativity (Stálá expozice výtvarného umění 20. století), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Generace 1887 2019, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha
inzerát
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Important collection of Czech Art, periodikum
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   Sám se skřivany (Česká lyrická krajina na přelomu 19. a 20. století), Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
  2024   Aukční den 91, Galerie Kodl, Praha
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  1891   Podzimní krajina
  1891   Západ slunce v barbizonském lese (Cesta v lese navečer, Cesta do vsi)
  1896   Vlčí máky
  1898   Cesta vesnicí za zimního večera
  1898   Žně
  1899   Jitro na řece L' Epte
  1901   Skály na normandském pobřeží při západu slunce
  1902   Mladé duby u Carny-Bareville v Normandii
  1902   Ostrov na Seině na jaře
  1906 - 1907   Pohled na Hamburk
  1908   Na řece L' Epte (Větrný večer na Eptu)
  1908   Praha v zimě
  1918 - 1920   Tok Labe
  1920   Chrudim - Na plajchu
  1920 - 1925   Řeka lemovaná stromovím
  1930 - 1940   Rybník s lekníny
  1940 - 1946   Labe ve slunci
  kolem 1900   Kachny u vody
  kolem 1910   Bouře
  kolem 1920   Západ slunce v zimě
  po 1918   Zčeřená vodní hladina, motiv z Polabí
  před 1912   Pohled na Londýn
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   Václav Radimský (akademický malíř)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 2.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Václav Radimský, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2019   Obrazy Kooperativy, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Program Východočeské galerie v Pardubicích / Exhibition programme of East Bohemian gallery in Pradubice (Březen - květen 2006 / March - may 2006)
  2011   Galerie hlavního města Prahy (listopad-prosinec 2011), Galerie hlavního města Prahy, Praha
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
ročenka
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012/02   Ročenka ART+ (Trh s uměním v roce 2011)
  2019   Ročenka 2018 (Výběr výtvarných děl z 80. a 81. aukce Galerie KODL), Galerie Kodl, Praha
  2020   Ročenka 2019 (Výběr výtvarných děl z 82. a 83. aukce Galerie KODL), Galerie Kodl, Praha
  2022   Ročenka 2021 (Výběr výtvarných děl z 85. a 86. aukce Galerie KODL), Galerie Kodl, Praha
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Sbírka moderního umění, Národní galerie v Praze, Praha
  1948   Katalog Jurečkovy galerie, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
  1957   Sbírka moderního umění (Díl I.), Národní galerie v Praze, Praha
  1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Severočeské nakladatelství, Liberec (Liberec)
  1984   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (I. (období 1890–1919)), Nakladatelství Blok, Brno (Brno-město)
  1986   Galerie Roudnice, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2007   Paměť umění vodňanské městské galerie, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
  2008   Galerie umění Karlovy Vary / Gallery of Art Karlovy Vary (...ze sbírky / ...from the collection), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2014   Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2015   100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
seznam osobností / členů
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Česká krajina ze sbírek Národní galerie v Praze a Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 1.část), Ohlédnutí
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Voda (Seznam vystavujících)
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze

Václav Radimský

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Korespondence, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)

Václav Radimský

program
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program 2002 červenec - srpen - září, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)

Václav Radimský

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1923   Pražské umělecké výstavy v roce 1922, Věstník hlavního města Prahy, 30.ročník, 6.číslo, 65-67
  1956   Kam vede dogmatismus?, Výtvarná práce, 5
  1980   Impresionismus, Výtvarná kultura, 8-13
  1983   Čeští malíři ve Francii, Výtvarná kultura, 20-26
  1990   Umění, věda a kultura, Kolínsko, 273-302
  1993/05/27   Kolínský výtvarný maratón, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11.číslo, 3
  1995   Přírůstky sbírek Oblastní galerie Vysočiny, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  2003   Aukční síň Meissner & Neumann, Art & Antiques, 62.číslo, 14-16
  2003   Solidní výsledek bez velkého elánu (1. Art Consulting Brno na Žofíně), Art & Antiques, 18-19
  2004   Skvělý akvarel Antonína Procházky (Aukce 1. Art Consulting Brno na Žofíně), Art & Antiques, 21
  2005   Splněná očekávání (Výtvarné umění v galerii Art Praha), Art & Antiques, 26-26
  2009   Rekordní Medek, Art + Antiques, 22-23
  2010   Od Marolda po uniformy, Art + Antiques, 22-22
  2011   První pokus, Art + Antiques, 27-29
  2011   Rekordní Brožík, Art + Antiques, 25-25
  2011   Rekordní Sutnar, Art + Antiques, 16-17
  2011   S novými pravidly, Art + Antiques, 15-17
  2011   Skvělý začátek, Art + Antiques, 20-21
  2011   Utěšitel bez rekordu, Art + Antiques, 24-24
  2011   Z Borovičovy sbírky, Art + Antiques, 17-18
  2012   Další večerní, Art + Antiques, 23-24
  2012   Nečekaná Bitva, Art + Antiques, 22-22
  2012   Opakované miliony, Art + Antiques, 17-19
  2012   Schwaiger za milion, Art + Antiques, 19-21
  2013   Muzika a Uprka, Art + Antiques, 17-18
  2013   Od Slavíčka po Typlta, Art + Antiques, 24-26
  2013   Přehled milionových položek vydražených v roce 2012, Ročenka ART+, 81-96
  2014   Filla a další navrátilci, Art + Antiques, 17-18
  2014   Nejdražší Preisler, Art + Antiques, 17-17
  2015   Rekordní Kopf, Art + Antiques, 19-20
  2016   Bohemika, Ročenka ART+, 30-32
  2016   Desetimilionový Medek a rekordy napříč kategoriemi, Art + Antiques, 25-26
  2016   Nejdražší díla v jednotlivých kategoriích, Art + Antiques, 21
  2018   Drahá Toyen a autorský rekord od Brožíka po Foltýna, Art + Antiques, 24-25
  2018   Přehled milionových položek vydražených v roce 2017, Ročenka ART+, 71-91
  2019   Toyen za třicet milionů a mnohem víc, Art + Antiques, 17-19
  2022   Maxima pro Moussona i Jana saudka, Art Antiques, 15-15
  2022   Milionové částky online, Art Antiques, 11.číslo, 15-16
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Kolínsko (Průvodce kolínským okresem), Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Malý průvodce Kolíňáka po velké Praze
soubor pohlednic
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Akordy modernosti české krajinomalby a plastiky přelomu 19. a 20. století (Zámek Troja), Galerie hlavního města Prahy, Praha

Václav Radimský

institution, city  
Česká pojišťovna, Praha
Národní galerie v Praze, Praha