Adolf Alois Zahel

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1924   Adolf A. Zahel: Souborná výstava obrazů pod rektorátem Dělnické akademie
1927   Adolf A. Zahel: Výstava obrazů z Bretaně a Jižních Čech
1940   Adolf A. Zahel: Soubor malířského díla z let 1910-1940
1943   Adolf A. Zahel: Zeichnungen / Kresby
1953   Adolf A. Zahel: Krajinářský soubor z let 1913-1953
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1928   Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně
1937   II. Zlínský salon (Seznam vystavených děl)
1938   III. Zlínský salon
1940   Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940
1940   Národ svým výtvarným umělcům
1941   Bílá Labuť českému umění (2. výstava soudobého českého umění)
1942   IV. Rakovnický salon
1942   Národ svým výtvarným umělcům v Praze
1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst)
1943   Die Künstler dem Volke 1943 / Umělci národu 1943
1943   Jaro v české krajině
1944   Letní výstava 1944
1947   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy
1949   Pražský Aleš 1949 (XXIII. Členská výstava)
1949   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění)
1954   Členská výstava (Srpen 1954)
1968   50 let československé grafiky (Z fondu AJG k 20. výročí Vítězného února a k 50. výročí ČSSR)
1973   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie (Díl II. Generace Osmy, Tvrdošijných, Umělecké besedy)
2007   Ostrava ve výtvarném umění
2013   Mistrovské doteky českého symbolismu a secese / Mastery Touches of Czech Symbolism and Art Nouveau / Meisterhafte Berührungen des tschechischen Symbolismus und des Jugendstils
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1940   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1941   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1947   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1948   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1949   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1959   Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1922   Výstavy českého i cizího umění, Dílo, 16, 1, 1922, 40-42
1924   Úvodem k výstavě Zahelově, Adolf A. Zahel: Souborná výstava obrazů pod rektorátem Dělnické akademie, , , 1924, 2-
1924   Pražské výstavy, Lidové noviny, 32, 185, 1924/04/11, 7-7
1924   Z výstavy krajinářů (Výstava A. A. Zahela v Topičově saloně a výstava B. Mudrocha v Rubešově galerii), Národní listy, 64, 102, 1924/04/12, 9-9
1924   Adolf A. Zahel: Topičův Salon (Výstava pořádaná Děl. Akademií), Právo lidu, 33, 83, 1924/04/06, 11-11
1924   Adolf A. Zahel: Kraj na Divoké Orlici, Zlatá Praha, 41 (1923–1924), 37–38, 1924/05/29, 362-362
1924   Souborná výstava Adolfa Zahela..., Veraikon, 10, 6–7, 1924/06-08, 74-75
1924   Souborná výstava obrazů Adolfa Zahela..., Topičův sborník, 11 (1923–1924), 8, 1924/05/09, 382-382
1924   Přehled za měsíc duben, Dílo, 17 (1923–1924), 6, 1924/05/01, 36-36
1924   Pražské umělecké výstavy, Tribuna, 6, 92, 1924/04/17, 1-2
1924   Ze souborné výstavy Adolfa A. Zahela, Český svět, 20 (1923–1924), 30, 1924/04/17, 1-3
1924   Smutné krajiny: A. Zahel a R. Mudroch, Československá republika, 245, 103, 1924/04/13, 6-7
1924   Prager Kunstausstellungen: I. Adolf A. Zahel, Prager Presse, 4, 108, 1924/04/18, 6-6
1924   Pražské výstavy, Naše doba, 31 (1923–1924), 9, 1924/06/15, 562-564
1924   Mladí krajináři, Venkov, 19, 93, 1924/04/18, 3-3
1924   Umění, Světozor, 24 (1923–1924), 17, 1924/04/24, 436-436
1924   Výstava A. A. Zahela v Topičově saloně, Národní politika (Odpolední vydání), 42, 94, 1924/04/04, 4-4
1927   Výstava obrazů z Bretaně a jižních Čech Adolfa A. Zahela (Topičův salón), Právo lidu, 36, 139, 1927/06/12, 9-
1927   Pražské výstavy, Lidové noviny, 35, 301, 1927/06/15, 7-7
1927   Výstavy, Lidové noviny, 35, 288, 1927/06/08, 8-8
1927   Výstavy, Lidové noviny, 35, 286, 1927/06/07, 8-8
1927   Výstavy a výstavky, Národní listy, 67, 167, 1927/06/19, 9-9
1927   Výstavy: Výstava obrazů z Bretaně a jižních Čech Adolfa A. Zahela, Právo lidu, 36, 139, 1927/06/12, 9-9
1953   Dílo Adolfa Zahela..., Výtvarná práce, , 16, 1953/05/29, 4-
1954   Pravěké náměty v umění, Výtvarná práce, 2, 10, 1954/05/21, 4-
1958   Pražští výtvarníci v Budějovicích, Výtvarná práce, 6, 6, 1958/04/05, 6-
1958   Adolf Zahel sedmdesátníkem, Výtvarná práce, 6, 9, 1958/05/22, 5-
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2014   České umění ze sbírky GVUN (I. část - malba)
Directory
published, title (subtitle)
1935   Adresář činných členů Jednoty umělců výtvarných v Praze (Voršilská 139, telefon č. 48930)
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín
2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008)
2015   Aukční katalog 3/2015: Klasická malba a krajina
2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění)
2018   Výtvarné umění
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1947   Sbírka moderního umění
1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
Text
published, title (subtitle)
1946   Spolek Aleš vystavuje
1948   Dobrá socha, dobrý obraz – nejlepší dar
1948   Výstava k šedesátce Adolfa A. Zahela