Adolf Alois Zahel

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1940   Divoká Šárka (soubor kreseb, pověst o Šárce), František Jan Müller, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1940   Srdce vlasti Praha očima básníků a umělců, Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha