Vítězslav Jón

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1970   Grigorij Musatov
1973   Otakar Nejedlý: Výběr z díla (Oblastní galerie v Liberci)
1973   Otakar Nejedlý: Výběr z díla (Středočeská galerie Praha)
1973   Otakar Nejedlý: Výběr z díla (Dům umění města Brna)
1973   Max Švabinský: Výběr z grafického díla ke 100. výročí narození
1979   Alois Wachsman: Obrazy
1981   Julius Mařák
1982   Jiří Dostál: Krajina
1985   V. Tittelbach
2003   Václav Brožík (1851-1901)
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1973   Realita a fantazie
1977   Praha a střední Čechy v obrazech 19. a počátku 20. století
1979   Georg Flegel a kabinetní zátiší v Čechách v 17. a 18. století
1981   Boje a zápasy českého moderního výtvarného umění (Výstava na počest 60. výročí založení KSČ)
1994   Mezery v historii 1890–1938 (Polemický duch Střední Evropy – Němci, Židé, Češi)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2008   Fenomén Ještěd / Phenomenon Ještěd / Phänomen Ještěd, Fenomén Ještěd, s.r.o., Liberec (Liberec)
2008   Socha a město Liberec 1969, Spacium, o.p.s., Liberec (Liberec)
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci