Jiří Nepasický

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1978   Jiří Nepasický: Grafika
1985   Jiří Nepasický: Kresby
1989   Jiří Nepasický
1992   Jiří Nepasický: Kresby
1993   Jiří Nepasický: Obrazy, kresby, grafika z let 1962-1992
1995   Jiří Nepasický: Tvorba z posledních let
1995   Jiří Nepasický: Večer onoho dne
1995   Jiří Nepasický: Obrazy
2014   Jiří Nepasický: Dole i nahoře
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1969   Obraz 69 (Celostátní výstava současné malířské tvorby)
1969   Výstava mladých ´69
1970   IX Premi internacional dibuix Joan Miro
1973   Výtvarní umělci k 25. výročí Února
1980   Mladé umění Liberecka
1984   Současné umění Liberecka (Malba, kresba, grafika, objekty, šperk, sklo)
1986   Severočeští výtvarníci
1987   Výtvarní umělci Liberecka
1988   Forum '88
1990   Železná plastika
1990   45 let výtvarného umění Severních Čech 1945-1990
1991   Proti zdi (Výstava Proti zdi…)
1992   Minisalon
1992   ZA (Za děti, Za děti postižené mozkovou obrnou, Za dveřmi)
1992   Česká a slovenská kresba (1989 - 1992)
1993   Chrasten (Nové sdružení pražských malířů a hosté)
1994   Mánes Mánesu
1994   Zastavený čas II (Třebíč 1994)
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985)
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996 25. dubna - 29. září 1996)
1996   Přírůstky 1991 - 1995
1996   Současné české umění ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze
1997   Tryskáči
1997   630 cm2 (Mail-art Ostrava 95/97; Katalog výstav v letech 1995 a 1997)
1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
1999   Jubilanti Mánesa 1999
1999   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1999 (V. ročník)
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2000   I. Salon českých, moravských, slezských malířů a sochařů
2001   Možnosti proměny I (České umění 1970-2000 ze sbírek Českého muzea umění v Praze)
2002   X (10 let Galerie Caesar v Olomoucké radnici)
2004   Art Prague (3. veletrh současného umění / 3th International Contemporary Art Fair)
2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2013   Pod Ještědem (Současná výtvarné scéna Liberecka)
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2016   Postava k otvírání / The figure examined
2019   Severočeská sbírka
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1985   Severočeská grafika, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2001   Stanislav Libenský a jeho škola / and His School / et son école, Popi, s.r.o., Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2017   Pozdní texty, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2019   Ztracené květy (Plastiky a umělecká díla druhé poloviny 20. století ve veřejném prostoru v České Lípě), Vlastivědný spolek Českolipska, Česká Lípa (Česká Lípa)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1992   Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002 (IX. Ml - Nou), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1994   V českém uměleckém prostředí..., Mánes Mánesu, , , 1994, 0-0
1994   Liberecký okruh jakožto spirála, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 3, 1994/02/10, 4-
1997   Jiří Nepasický, Listy S.V.U. Mánes, 1, 3, 1997, 32-32
1997   Kresba členů S. V. U. Mánes (Praha, Mánes, dolní výstavní prostory, O kresbě, 10. 9. - 5. 10.), , , , , 0-0
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2001   Jiří Nepasický, obrazy - kresby, Listy S.V.U. Mánes, 5, 1-2, 2001, 20-
2008   Výstava Forum '88, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 21, 2008/10/23, 2-
2011   Krajinou za světlem, světlem ke krajině, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 11, 2011/06/02, 5-
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1993   Jiří Nepasický (kresby - objekty)
2002   Jiří Nepasický: Loď bláznů
2007   Jiří Nepasický: Napadená krajina
2009   Jiří Nepasický: Ecce Terra.. / Ejhle země (obrazy)
2013   Jiří Nepasický: Obrazy
2014   Jiří Nepasický: Dole i nahoře / Down and Up
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1988   Forum 1988 (Možnosti umění v prostoru)
1989   Adriena Šimotová: Obrazy, Jiří Nepasický: Obrazy a kresby, Zdeněk Mézl: Ilustrační a volná tvorba
1991   Lipany poprvé (Kresby, grafika, drobná plastika)
1998   Poesia totale (1897-1997 Dal colpo di dadi alla poesia visuale)
1999   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1999 (V. ročník)
1999   Jubilanti Mánesa 1999
2004   Poesia totale
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2013   Pod Ještědem / Unter dem Jeschken (Současná výtvarné scéna Liberecka / Zeitgenössische bildende szene in Liberec)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1992   Česká kresba (Galerie R)
2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry)
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry
2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry)
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)
2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
Diary
published, title (subtitle)
2004   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2005
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2001   Možnosti proměny I. (České výtvarné umění 1970 - 2000 ze sbírek ČMVU v Praze)
Funeral Card
published, title (subtitle)
2016   Jiří Nepasický
Periodical
published, title (subtitle)
1997   Listy S.V.U. Mánes (O kresbě)
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
2000   Konec světa? (Seznam vystavených děl)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
Press News
published, title (subtitle)
1992   ZA (Za děti Za postižené mozkovou obrnou Za dveřmi)
2001   Stanislav Libenský a jeho škola