Dana Raunerová

* 5. 4. 1955, Cheb (Cheb), Česká republika (Czech Republic)
pedagogue, painter, illustrator

 

nationality: Czech
sex: female

word:
Ve vlastní tvorbě se věnuje malbě, kresbě, drobné užité grafice, designu dekorací především pro děti, ilustraci, navrhování i výrobě šitých aj. dekorací, krosnových loutek, figurín, ale i scénografii a navrhováním dekorů na porcelán. Příležitostně se zabývá i fotografií.
Své obrazy a kresby vystavovala na více než stovce místech doma i v zahraničí.
Věnuje se i psaní drobných literárních útvarů - poetických textů a poezie pro děti. Tuto tvorbu prezentuje v rámci svých výstav i jako součást učebnic, omalovánek aj.
zdroj - zamecek.cz, 2013/02
-
V letech 1974 – 1978 studovala výtvarný obor na PF v Plzni, po studiích se věnovala pedagogické práci na různých typech výtvarných škol. Od r. 1997 působí jako odborná profesorka na SSUPŠ Zámeček (figurální kresba, malba, ilustrace, navrhování). Věnuje se kresbě, malbě a ilustraci, vytváří prostorové výtvarné návrhy a prvky pro různé interiéry, spolupracuje s Divadlem dětí Alfa.
Tvorba Dany Raunerové je definována dynamickou až vitalistickou hravostí a otevřeností výtvarné struktury i obsahového sdělení. Autorka se vyjadřuje expresivní malbou, založenou na spontánním kresebném gestu a živém, zářivě tónovaném koloristickém pojetí. Kompozice pracuje s otevřeným, vzdušným prostorem, vizuální realita je transformována do pádného, abstraktivního expresivistického gesta, jež mnohdy záměrně evokuje morfologii dětského kresebného záznamu. Důležitou úlohu hrají groteskní akcenty na rovině formy i obsahu, někdy i narativně motivované nebo opatřené literárním podtextem. Tyto karikaturní, a groteskní prvky těží z bezprostřední sugestivity a svěžesti spontánního dětského projevu a jeho specifického grafického gesta – autorka má pro ně mimořádnou empatii; do sebe uzavřený, vážný svět malby se díky tomuto pojetí až radikálně otevírá spontaneitě ryze pozitivních emocí a tvůrčí hry, expresivní traktace malby je v souvislosti s jasnou barevností současně často nositelem lyrické hodnoty. Tuto polohu vyjadřuje i práce získaná do Artotéky města Plzně. Obdobně jsou pojaty i kresby a ilustrace, ve kterých autorka může uplatnit ve větší míře určitou literární licenci a vkládat do výtvarné výpovědi i odkazy na vlastní svoji literární citlivost. V posledních letech se pracuje Dana Raunerová rovněž s digitální fotografií (Přibližné autoportréty aneb něco mezi mnou a vším). Fotografie je tu chápána jako možnost zkoumání sebe sama. V řadě variací vlastní tváře pracuje autorka opět s lyrickými i groteskními akcenty v expresivních spontánních modifikacích sebe sama.
artotekaplzen.cz, 23.6.2018