zamecek.cz

Dana Raunerová

* 5. 4. 1955, Cheb (Cheb), Česká republika (Czech Republic)
Painter, Illustrator, Pedagogue

 

nationality: Czech
sex: female

NK AUT: jo20000082738
VIAF: 84120684

Dana Raunerová

Ve vlastní tvorbě se věnuje malbě, kresbě, drobné užité grafice, designu dekorací především pro děti, ilustraci, navrhování i výrobě šitých aj. dekorací, krosnových loutek, figurín, ale i scénografii a navrhováním dekorů na porcelán. Příležitostně se zabývá i fotografií.
Své obrazy a kresby vystavovala na více než stovce místech doma i v zahraničí.
Věnuje se i psaní drobných literárních útvarů - poetických textů a poezie pro děti. Tuto tvorbu prezentuje v rámci svých výstav i jako součást učebnic, omalovánek aj.
zdroj - zamecek.cz, 2013/02
-
V letech 1974 – 1978 studovala výtvarný obor na PF v Plzni, po studiích se věnovala pedagogické práci na různých typech výtvarných škol. Od r. 1997 působí jako odborná profesorka na SSUPŠ Zámeček (figurální kresba, malba, ilustrace, navrhování). Věnuje se kresbě, malbě a ilustraci, vytváří prostorové výtvarné návrhy a prvky pro různé interiéry, spolupracuje s Divadlem dětí Alfa.
Tvorba Dany Raunerové je definována dynamickou až vitalistickou hravostí a otevřeností výtvarné struktury i obsahového sdělení. Autorka se vyjadřuje expresivní malbou, založenou na spontánním kresebném gestu a živém, zářivě tónovaném koloristickém pojetí. Kompozice pracuje s otevřeným, vzdušným prostorem, vizuální realita je transformována do pádného, abstraktivního expresivistického gesta, jež mnohdy záměrně evokuje morfologii dětského kresebného záznamu. Důležitou úlohu hrají groteskní akcenty na rovině formy i obsahu, někdy i narativně motivované nebo opatřené literárním podtextem. Tyto karikaturní, a groteskní prvky těží z bezprostřední sugestivity a svěžesti spontánního dětského projevu a jeho specifického grafického gesta – autorka má pro ně mimořádnou empatii; do sebe uzavřený, vážný svět malby se díky tomuto pojetí až radikálně otevírá spontaneitě ryze pozitivních emocí a tvůrčí hry, expresivní traktace malby je v souvislosti s jasnou barevností současně často nositelem lyrické hodnoty. Tuto polohu vyjadřuje i práce získaná do Artotéky města Plzně. Obdobně jsou pojaty i kresby a ilustrace, ve kterých autorka může uplatnit ve větší míře určitou literární licenci a vkládat do výtvarné výpovědi i odkazy na vlastní svoji literární citlivost. V posledních letech se pracuje Dana Raunerová rovněž s digitální fotografií (Přibližné autoportréty aneb něco mezi mnou a vším). Fotografie je tu chápána jako možnost zkoumání sebe sama. V řadě variací vlastní tváře pracuje autorka opět s lyrickými i groteskními akcenty v expresivních spontánních modifikacích sebe sama.
artotekaplzen.cz, 23.6.2018

Dana Raunerová

zamecek.cz
 

Dana Raunerová

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1973 - 1978   Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň (Plzeň-město), Pedagogická fakulta, výtvarný obor, Šteffel Josef, *1928

Dana Raunerová

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Česká Bříza (Plzeň-sever), Česká Bříza (Plzeň-sever), bydliště - Česká Bříza 64
???? - ????   Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
???? - ????   Základní umělecká škola Jagellonská, Plzeň (Plzeň-město), Jagellonská
1997 - ????   Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček, s.r.o., Plzeň (Plzeň-město), Pod Vinicemi 82

Dana Raunerová

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   osobnosti (Plzeňský kraj), *
???? - ????   P89, *
???? - ????   Tvůrčí skupina P'89, *1990
???? - ????   Týn 2000, *
???? - ????   Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, *1990

Dana Raunerová

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1992/08/17 - 1992/08/30   Dana Raunerová: Obrazy, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1992/09/26 - 1992/11/15   Dana Raunerová: Obrazy, kresby, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2005/08/23 -   Dana Raunerová: Nahlížení, Galerie Západočeské energetiky, Plzeň (Plzeň-město)
2005/10/11 - 2005/11/27   Dana Raunerová: Nebe je v tobě, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2011/04/28 - 2011/06/12   Dana Raunerová: Nebe je v tobě, aneb láska až na půdu, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1987/10/24 - 1987/11/22   Trienále 14/35, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1989   Mladé profily, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1990/07/29 - 1990/09/14   Pocta Vincentovi. Výtvarníci Vincentu van Goghovi, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1991/09/06 - 1991/09/29   14 Westböhmischen Künstler, Städtische Galerie Schwarzes Kloster, Freiburg im Breisgau
1996/10/13 - 1996/11/30   Zpřítomnění, Přírůstky galerie z let 1987 - 1994, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
1996/10/30 - 1996/11/24   Bienále kresby Plzeň 1996, Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
1998/11/12 - 1998/12/06   Středoevropské bienále kresby Plzeň '98, Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
2000/11/01 - 2000/11/25   II. středoevropské bienále kresby Plzeň 2000, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2002   II. Salon českých, moravských, slezských malířů a sochařů, Litoměřice (Litoměřice), Litoměřice (Litoměřice)
2004/11/18 - 2004/12/30   Od záchvěvu k erupci. Karel Frauknecht a dynamická malba v Plzni, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/04/07 - 2005/05/15   Figura a místo, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/08/12 - 2006/09/24   Obraz pro Cheb / Bild für Cheb, Špejchar, Cheb (Cheb)
2006/09/29 - 2006/10/22   Plzeňská pěna / Pilseni hab / Pilsner Schaum, Pécsi galéria, Pécs
2006/12/01 - 2006/12/31   KOULE 2006, galerie sam83, Česká Bříza (Plzeň-sever)
2007   Plzeňská pěna / Pilseni hab / Pilsner Schaum, Galerie Maerz, Linec (Linz)
2007/02/22 - 2007/04/01   Deset let Artotéky města Plzně, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007/12/01 - 2008/01/15   Cesta 32, galerie sam83, Česká Bříza (Plzeň-sever)
2010/03/26 - 2010/05/02   Pilsener Schaum, Schloss Lamberg, Steyr
2011/05/15 - 2011/06/26   Nablízko a nadostřel, Sýpka Klenová, Klenová (Klatovy)
2011/09/22 - 2011/11/20   Plzeňská pěna, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2011/11/29 - 2012/02/26   Plzeňská pěna. Současná výtvarná scéna Plzně a okolí, Dům umění, Zlín (Zlín)
2012/06 - 2012/08   Vor Medúzy, Diecézní muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
2015/12/03 - 2016/01/10   20 let Artotéky města Plzně, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2017/06/18 - 2017/08/06   Dva břehy řeky Léthé: Charonovo poselství / The Two Banks of the River Léthé: The Message of Charon, Sýpka Klenová, Klenová (Klatovy)
2021/03/28 - 2021/08/22   Všemi směry: Devadesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)

Dana Raunerová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Dana Raunerová: Obrazy, kresby, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2005   Dana Raunerová: Nebe je v tobě, aneb láska až na půdu (Kresby, obrazy, fotografie, texty, divadlo, tvorba pro děti), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2011   Dana Raunerová: Nebe je v tobě, aneb láska až na půdu (Obrazy, kresby, tvorba pro děti), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Trienále 14/35 (VII. národní přehlídka tvorby mladých neprofesionálních výtvarníků), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1989   Mladé profily (Volná tvorba západočeských výtvarníků), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1990   Pocta Vincentovi (Výtvarníci Vincent van Goghovi 1853 - 1890...1990), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1991   14 Westböhmischen Künstler
  1996   Bienále kresby Plzeň 1996, Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, Plzeň (Plzeň-město)
  1996   Zpřítomnění (Přírůstky galerie z let 1987-1996), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1998   Středoevropské bienále kresby Plzeň '98, Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, Plzeň (Plzeň-město)
  2000   II. středoevropské bienále kresby Plzeň 2000, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2002   II. salon českých, moravských, slezských malířů a sochařů, Občanské sdružení Salva Guarda, Litoměřice (Litoměřice)
  2004   Jiřímu Paterovi k poctě..., Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2004   Od záchvěvu k erupci (Karel Frauknecht a dynamická malba v Plzni), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2006   Plzeňská pěna / Pilseni hab / Pilsner Schaum, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2007   Artotéka města Plzně: 10 let (1996 - 2006), Odbor kultury Magistrátu města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2011   Nablízko a nadostřel, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2012   Vor Medúzy, Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček, s.r.o., Plzeň (Plzeň-město)
  2015   20 let Artotéky města Plzně (Výběr z kolekce současného výtvarného umění v majetku města Plzně (1996-2016)), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2021   Všemi směry / In All Directions (Devadesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová / The Nineties from the Klatovy/Klenová Gallery´s Collections), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Vizitkář západočeských spisovatelů a výtvarníků, Knihovna města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2003 (XII. Por – Rj), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2005   Slovníček autorů Plže, Sdružení Pro libris, Plzeň (Plzeň-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Nebe je v tobě (Plzeň, YPČ galerie - Výstavní síň 13, 11. 10. - 27. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Dana Raunerová: Obrazy, Sdružení výtvarných umělců při Galerii mladých, Praha
  1992   Dana Raunerová: Obrazy, kresby, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2005   Dana Raunerová: Nebe je v tobě, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2006   KOULE 2006
  2006   Obraz pro Cheb / Bild für Cheb
  2007   Cesta 32
  2017   Dva břehy řeky Léthé: Charonovo poselství, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Dana Raunerová: Nahlížení (obrazy), Galerie Západočeské energetiky, Plzeň (Plzeň-město)

Dana Raunerová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Dana Raunerová: Nebe je v tobě, aneb láska až na půdu (Kresby, obrazy, fotografie, texty, divadlo, tvorba pro děti), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2008   Jan Schýbal: Poločas rozpadu (Fotografický dokument), Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
  2011   Dana Raunerová: Nebe je v tobě, aneb láska až na půdu (Obrazy, kresby, tvorba pro děti), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Vizitkář západočeských spisovatelů a výtvarníků, Knihovna města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)

Dana Raunerová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Dana Raunerová: Obrazy, kresby, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2005   Dana Raunerová: Nebe je v tobě, aneb láska až na půdu (Kresby, obrazy, fotografie, texty, divadlo, tvorba pro děti), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)

Dana Raunerová

institution, city  
Artotéka města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)