Inge Kosková Popelková

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2004   Léthé ve snu ((Básně)), Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Yvonna Boháčová (Vzpomínkový sborník), Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
2002   Vertikální nostalgie (Olomoucká literární a umělecká scéna 90. let a současnosti), Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)