Leonardo da Vinci

from - to, institution, city, (notes)
0 - 1482   Florencie, Florencie (Firenze), ()
0 - 0   Miláno (Milano), Milán (Milano), (vyučoval na Akademii)
0 - 1501   kostel S. Annunziata, Florencie (Firenze), (kartón Sv. Anny samotřetí pro obraz hlavného oltáře (ztratil se))
0 - 0   Florentská škola, Florencie (Firenze), ()
0 - 0   dvůr krále Ludvíka XII., _, (dvorní malíř)
0 - 0   Milánská škola, Milán (Milano), ()
1481 - 1482   klášter S. Donato, Florencie (Firenze), (obraz Klanění tří králů (nedokončeno))
1482 - 1499   Miláno (Milano), Milán (Milano), (na dvoře vévody Lodovica Sforzy)
1483 - 1493   kostel S. Francesco, Milán (Milano), (obraz Madona ce skalách)
1495 - 1498   klášter S. Maria delle Grazie, Milán (Milano), (obraz Poslední večeře)
1499 - 1506   Florencie, Florencie (Firenze), ()
1507 - 1513   Miláno (Milano), Milán (Milano), ()
1509 - 1509   Miláno (Milano), Milán (Milano), (řídil dekorační práce u příležitosti vjezdu francouzského krále Ludvíka XII:)
1514 - 1514   Vatikán, _, (žil jako host u papeže Lva X.)
1515 - 1515   Miláno (Milano), Milán (Milano), (účastnil se slavnostního vjezdu francouzského krále Františka I.)
1516 - 1519   Francie, _, (odjel s družinou krále Františka I. do Francie jako dvorní malíř)
1516 - 0   dvůr krále Františka I., _, (dvorní malíř)