Ludvík Baran

Periodical
published, title (subtitle)
1948/04/15   Umělecký měsíčník D 48