Ludvík Baran

from - to, institution, city, (notes)
1947 - 1950   Středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Praha, ()
1951 - 0   Akademie múzických umění, Praha, (filmová fakulta)
1960 - 0   Československá televize, Praha, ()