Ljuba Kosmoděmjanská

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1951   Příběh o Zoje a Šurovi, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha