Rudolf Adámek

* 9. 5. 1882, Kutná Hora (Kutná Hora), Česká republika (Czech Republic)
1. 3. 1953, Praha, Česká republika (Czech Republic)
restaureteur, illustrator, graphic artist, painter, typographer

 

sex: male

word:
Symbolista.Od poloviny 10. let 20. století tvořil pod vlivem kubismu. V jeho dílech se objevuje silný prvek mysticismu.

Toman, Prokop: Nový slovník čs. výtvarných umělců. Díl l. Praha 1947, s. 7
Nová encyklopedie českého výtvarného umění. A-M. Praha 1995, s. 18
Členové Krasoumné jednoty v Kutné Hoře 1835-1910. Kutná Hora 2000 [Katalog výstavy]

zdroj - www.svkkl.cz

1888 signatury českých a slovenských výtvarných umělců