Naděžda Funioková

translator

 

sex: female

notes:
Odkaz. forma Funioková, Naďa