Ladislav Kuklík

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1980   Slovník lásky (Verše Josefa Peterky, Petra Skarlanta, Karla Sýse, Josefa Šimona a Jiřího Žáčka), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1983   A co básník, Československý spisovatel, Praha
2008   Lásky a nevěry (Výbor z milostné poezie), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
Album
published, title (subtitle)
nedatováno   Spiele