Adéla Matasová

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2006   Daniel Pešta: Creme de la creme
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2005   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague 1885-2005, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1970   Lo sviluppo dell´arte cecoslovacca..., 50 e uno grafici cecoslovacchi, , , 1970, 0-0
1971   Inleiding (De tentoonstelling pretendeert...), Werken van Tsjechoslowaakse Grafici 1960-1970, , , 1971, 0-0
1988   Forum 1988?, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 14, 1988/09/27, 3-0
1989   Největší výstava grafiky u nás (Mánes '89), Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 3, 1989/02/07, 5-
1991   Šedá konzerva, Mladá fronta Dnes, , , 1991/06/25, 4-4
1994   Proměnlivá místa Sedm instalací z Prahy Minisalon (The World Financial Center New York), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 26, 1994/12/22, 16-16
2002   Zlínský salon ukazuje renesanci malby (V Domě umění na na zámku ve Zlíně je vystaven výběr prací současných výtvarníků), Lidové noviny, , , 2002/06/28, 22-22
2002   Třetí Nový zlínský salon jako zrcadlo doby, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 18, 2002/09/12, 1-
2010   Vše je tak pomalé, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23, 1, 2010/01/07, 12-
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2006   Daniel Pešta: Crème de la crème
Text
published, title (subtitle)
2002   Politik-um / New Engagement