Miroslav Kukla

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1988   Zdeněk Sýkora
1991   Zdeněk Sýkora
1991   Zdeněk Sýkora: Linie
1993   Vladislav Mirvald
1993   Zdeněk Sýkora (Česká malba 80. a 90. let)
1995   Zdeněk Sýkora: Retrospektiva 1945-95
1996   Česká kresba 5 (Vladislav Mirvald)
1996   Kamil Linhart: Cesta ke kruhu
1998   Zdeněk Sýkora
2000   Zdeněk Sýkora
2008   Vladislav Mirvald
2010   Zdeněk Sýkora: Barva a prostor
2010   Václav Jíra: Recyklace minulosti i přítomnosti
2010   Zdeněk Sýkora: Krajina
2010   Zdeněk Sýkora 90
2015   Zdeněk Sýkora
2015   Vladislav Mirvald: Konstruktivní variace / Constructive Variations
2016   Vladislav Mirvald: Geometrie
2019   Václav Jíra: Poezie z kovošrotu
2020   Zdeněk Sýkora: Moje příroda / My Nature
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1993   Sovinec - Horn (Výstava českých - rakúských - slovenských umelcov)
1995   Orbis Fictus (Nová média v současném umění / New media in contemporary arts)
1998   ...o přírodě... / ...About Nature... (Několik pohledů na současné české výtvarné umění)
2000   Strukturováno: Žáci Kamila Linharta a Zdeňka Sýkory k osmdesátinám svých učitelů (Zdeněk Ladra Václav Malina Jan Samec Aleš Svoboda, Miloš Šejn Anna Vančátová Jaroslav Vančát)
2007   Typický obraz
2017   GAML 20 výstav
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
2001   Jean Marais (Mé dveře jsou dokořán), Doplněk, Brno (Brno-město)
2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/2), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
2008   Zdeněk Sýkora: Prints, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2008   Zdeněk Sýkora: Grafika, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2009   Zdeněk Sýkora: Rozhovory, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2009   Zdeněk Sýkora: Interviews, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1991   Nový rozhovor se Zdeňkem Sýkorou, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 4, 1991/02/21, 1-1
1992   Kaligrafie řádu a náhody (K výstavě Zdeňka Sýkory ve Středoevropské galerii v Husově ul., Praha 28. 2. - 29. 3. 1992), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 7, 1992/04/02, 4-4
1993   Biography, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 218-235
1994   Jiří Kolář (Poesie in Wort und Bild), Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, , , 1994, 296-299
1994   Václav Boštík (Die Weit des Bildes und das Bild der Weit), Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, , , 1994, 354-357
1994   Výtvarné umění 60. a počátku 70. let v Lounech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 18, 1994/09/01, 6-6
1995   Životní dílo malíře Zdeňka Sýkory v Městské knihovně (´Musím se vrátit a podle partitury obraz správně zahrát,´ říká jeden z našich nejznámějších a v zahraničí nejvíce ceněných umělců), Denní telegraf, , , 1995/06/08, 10-10
2006   (Ne) očekávané náhody, Revue Art, , 2, 2006/2, 4-9
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1995   Zdeněk Sýkora
Photography
published, title (subtitle)
nedatováno   Zdeněk Sýkora před svým obrazem
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2011   Vladislav Mirvald: Krajiny, kaňkáže, figury a zátiší
2019   Václav Jíra: Barva, hudba, rytmus
Author's Catalogue List
published, title (subtitle)
2000/02   Miroslav Kukla: Fotografie ke knize Jiřího Žáka Francouzské rozhovory (Klicperovo divadlo Hradec Králové 23.2. - 23.3.2000)
koláž
published, title (subtitle)
1. pol. 40. let   Zátiší s petrolejovou lampou
Picture
published, title (subtitle)
1962   Oblík s Ohří
1962   Ohře
Periodical
published, title (subtitle)
2009/06   Revolver Revue (75/2009)