Vladimír Birgus

* 5. 5. 1954, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek), Česká republika (Czech Republic)
art historian, pedagogue, photographer, curator

 

signature: VB, vb
nationality: Czech
sex: male
web: www.birgus.com

Vladimír Birgus
Londýn
1976
černobílá fotografie

Vladimír Birgus
Istanbul
1977
černobílá fotografie

Vladimír Birgus
Oxford
1978
černobílá fotografie

Vladimír Birgus
Štýrský Hradec
1990
černobílá fotografie

Vladimír Birgus
Kirgizie
1981
černobílá fotografie

Vladimír Birgus
Leningrad
1982
černobílá fotografie

word:
Vladimír Birgus mnohostranně ovlivňuje dění v české fotografii jako fotograf, publicista, historik fotografie, pedagog a organi¬zátor mnoha výstav. Tento neúnavný propagátor české fotografie je autorem a spoluautorem řady knih a více než 45 samostatných výstav a jedním z mála našich teoretiků a historiků fotografie, kteří pronikli na mezinárodní scénu. Již tři desetiletí rozvíjí svůj cyklus subjektivně dokumentárních fotografií Cosi nevyslovitelného. Přestože nikdy nearanžuje a spoléhá jen na nalézání přízračných okamžiků mnohdy zdánlivě zcela obyčejných scén, v nichž se spojuje reálno se surreálnem, rád pracuje se symbolikou, pečlivě volí výslednou kompozici, využívá tonálních a barevných kontrastů velkých ploch i drobných detailů, do obrazu nezřídka zapojuje i stíny, ale divákovi v konečném vyznění ponechává tolik důležitý svobodný prostor pro vlastní výklad. Jeho nejednoznačné příběhy jsou obrazové, nikoliv literární. Mívají několik rovin. Jsou o autorových a přeneseně o našich pocitech a náladách, často jsou o samotě uprostřed davů, ale jsou i o skrytých touhách, o našem niterném stavu, který nosíme s různou intenzitou ve svých duších.
Tomáš Pospěch