Josef Janáček

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1996   Slovník Klubu autorů literatury faktu, Klub autorů literatury faktu, _
WWW
published, title (subtitle)
  Josef Janáček (cs.wikipedia.org)