Josef Janáček

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   Státní archivní škola při FF UK, Praha (Filozofická fakulta, ),