Josef Ehm

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1961   Karel Pokorný
1961   Jan Lauda 1898 - 1959 (Životní dílo)
1970   Václav Levý: Sochařské dílo
1971   Karel Pokorný: Výbor z díla
1974   Karel Škréta 1610-1674
1976   Jaroslav Kotas: Tvorba z let 1970-76
1981   Národní umělec Břetislav Benda
1990   Mikuláš Medek: Obrazy (Výběr z tvorby)
1990   Mistr Týnské kalvárie (Pražská řezbářská dílna předhusitské doby)
1999   Jaroslav Fragner: Náčtry a plány
2003   Ladislav Sutnar: Prague - New York (Design in Action)
2003   Ladislav Sutnar: Praha - New York (Design in Action)
nedatováno   Karel Škréta 1610-1974
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1958   Pravěk Československa
1960   Bilance 1960
1965   Jihočeská pozdní gotika 1450-1530
1966   Antika a její tradice / L'Antique et ses traditions
1966   Renesanční umělecké řemeslo (ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze)
1968   Hluboká 1968: Umění 1900-1968 (Obrazy, plastika, grafika, 2. díl)
1974   B. S. Urban, A. S. Urbanová
1981   České malířství a sochařství 1900-1980
1989   Josef Sudek sběratel českého moderního umění (Dar Boženy Sudkové Roudnické galerii)
2000   The Last Flowers of the Middle Ages (From Gothic to the Renaissance in Moravia and Silesia)
2000   Ultimi fiori del Medioevo (Dal Gotico al Rinascimento in Moravia a nella Silesia)
2001   Sen o říši krásy / Dream of the Empire of Beauty (Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic / The Collection of Jiří Karásek of Lvovice)
2003   Ejhle světlo
2006   Du Bon du Coeur (Poklady francouzského středověkého umění v českých a moravských sbírkách)
2006   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, architektura, design)
2019   Vrchovina, krabatina, mrchovina (Solitéři Vysočiny)
nedatováno   Le verre de Boheme
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1936   Kostel svatého Jiří na hradě Pražském, Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
1936   Do posledního dechu, Družstevní práce, Praha 1
1942   Josef Václav Myslbek, Grafické umělecké závody V. Neubert a synové, Praha
1947   Karlův most, Pražské nakladatelství Václava Poláčka, Praha
1948   Skleněný sen Ludviky Smrčkové, Aventinum (poválečné nakladatelství Dr. Otakara Štorcha-Mariena), Praha
1948   Krásy plná, slávou i kletbou bohatá... Praho!, Družstevní práce, Praha 1
1952   J. V. Myslbek, Orbis, Praha
1954   Tradice a kultura československé výroby, Orbis, Praha
1954   Vzpomínky na Prahu, Orbis, Praha
1956   Karel Pokorný, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1957   Mozart and Prague, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1958   Prahou včerejška i dneška, Orbis, Praha
1959   Jan van Goyen (Úvahy o krajinářství), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1959   Die Barockskulptur in Böhmen, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1960   Malířovy toulky po Evropě, Cejlonu a Indii, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1960   Česká města, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1961   O moderním umění, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1962   České gotické sochařství 1350-1450, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1962   Československý balet, Orbis, Praha
1963   Národní galerie (České sochařství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1964   Václav Levý, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1965   Hledání zlatého věku, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1966   Prag (Das tausendjährige hunderttürmige Prag in Stadtwanderungen - ein intimer Führer durch Prags Schönheiten, Denkmäler, Sehenswürdigkeiten und romantische Winkel), Sportovní a turistické nakladatelství, Praha
1967   Vincenc Beneš, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1967   Canada and Czechoslovakia, Orbis, Praha
1967   Pouť Prahou (Dějiny a umění), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1971   Umění baroku v Čechách, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1972   České gotické umění, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1972   Helada králů, Orbis, Praha
1972   Procházky Prahou, Nakladatelství Olympia, Praha
1973   Pražské interiéry, Orbis, Praha
1974   Český barok, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1974   Praha (v 88 barevných fotografiích), Orbis, Praha
1974   Památky pravěku na území ČSSR (Od lovců mamutů ke státu Přemyslovců), Orbis, Praha
1975   Paměť měst (Městské památkové rezervace v českých zemích), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1976   Ferdinand Brokof, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1977   České gotické umění, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
1981   Paměť měst (Městské památkové rezervace v českých zemích), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1983   Praha (1000 let stavby města), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1985   Sochař Josef Wagner, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   Králevic, král, císař (Vyprávění o Karlu IV.), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1985   Praha, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1986   Ferdinand Brokof, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1989   Klíče k sochám (Čtení o sochách a sochařích), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1996   Český kubismus, Brána, s.r.o., Praha
1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, II. Brno), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/1), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/2), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2002   Můj manžel sochař Karel Hladík (Život, dílo, dokumenty, vzpomínky), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2003   Fotografie vidí povrch / La photographie reflete l´aspect des choses, Torst, Praha
2009   Velké dějiny zemí Koruny české (Architektura), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2014   The Case of the Missing Statue: A Historical and Literary Study of the Stalin Monument in Prague, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2014   Případ Stalin (Historická a literární studie stalinova pomníku v Praze), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2018   Snad nesbíráte obrazy? (Cesty soukromého sběratelství moderního umění v českých zemích v letech 1948-1965), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1979   Obrazy Jaroslav Kotase (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 3, 4, 1979, 56-57
2008   Hana a její muži, Artemis a Dr. Faust, , , 2008, 77-88
architektonická realizace
published, title (subtitle)
  Rekonstrukce a dostavba Karolina
Work
published, title (subtitle)
1954   Podobizna Otakara Jeremiáše
Postcard
published, title (subtitle)
nedatováno   Bohumil Kubišta (1884-1918): Zátiší s vázami (Západočeská galerie v Plzni)
Periodical
published, title (subtitle)
1955/03/20   Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců)
1955/11/20   Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců)
1957/10/10   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1958/09/01   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1959/01/10   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1959/02/20   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1959/07/30   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1964/10/31   Výtvarné umění
Guide
published, title (subtitle)
1959   Lednice
1960   Národní divadlo
1976   Pražský hrad
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
1956   Josef Václav Myslbek 1848-1922
nedatováno   České sochařství 19. a 20. století II.
nedatováno   České sochařství 19. a 20. století I.
nedatováno   Francouzské sochařství 19. a 20. století
nedatováno   Alšova jihočeská galerie (Pozdní gotika 1450-1530)
Collection of Reproductions
published, title (subtitle)
1975   Pražský hrad