Jaroslava Pešicová

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2004   František Štorek (Carnets oublies), Art D, Grafický ateliér Černý, s.r.o., Praha