Martin Hruška

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   České vysoké učení technické, Praha (Elektrotechnická fakulta, ),
? - ?   Průmyslová škola elektrotechnická, Liberec (Liberec) ,
1976 - 1982   Akademie múzických umění, Praha (Filmová fakulta, fotografie),