Martin Hruška

Book
published, title (subtitle), notes, publisher, city
1996   Josef Kemr (Český Don Quijote), typografie, Petrklíč, Praha
1997   Olga, , Petrklíč, Praha
1997   Kosmovy staré pověsti ve světle dobových pramenů (Antické a biblické motivy), typografie, Petrklíč, Praha