El Lisickij

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1964   Sovětská knižní grafika, Výtvarná práce, 12, 1, 1964/02/15, 2-
1965   Camilla Grayová: Velký experiment (Ruské umění 1863-1922 (Recenze)), Výtvarné umění, 15, 8, 1965/10/30, 386-389
1966   Kniha o sovětské architektuře, Výtvarná práce, 14, 10, 1966/05/26, 9-
1967   Zu dieser Ausstellung, Konstruktive Tendenzen aus der Tschechoslowakei, , , 1967, -
1967   Odkaz sovětské revoluční avantgardy, Výtvarná práce, 15, 22, 1967/11/02, -
1967   Konstruktivismus v užité grafice sovětské avantgardy, Výtvarná práce, 15, 23, 1967/11/16, -
1968   Avantgarda východní Evropy 1910 - 1930 (Kronika), Výtvarné umění, 18, 3, 1968/06/30, 135-136
1968   Bojoval jsem proti umění o umění , Výtvarná práce, 16, 5, 1968/03/27, 9-
1969   Tsjechische constructivisten tonen niveau bij ´Pluymen´, De Gerderlander, , , 1969/09/06, 0-0
1969/09/19   Tsjechische kunst zonder ideologische oververhitting, Nieuwe Rotterdamse, , , 1969/09/19, 0-0
1971   Výstava světového plakátu v NG, Výtvarná práce, 19, 1, 1971/01/05, 2-
1976   Sovětský konstruktivismus, Umění, 24, 4, 1976, 289-302
1982   Ruské a sovětské umění 1900-1930 II., Výtvarná kultura, 6, 3, 1982, 22-29
1994   Avangarde und Stalin-Stil, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, , , 1994, 27-37
1994   Mejerchoľd und die sowjetische Avantgarde, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, , , 1994, 104-111
1994   Überblick über den Bericht zum Konstuktivismus, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, , , 1994, 202-202
2009   Listování - Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 22, 21, 2009/10/22, 16-