Jaroslav Kučera

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1982   Stanislav Vajce: Obrazy a kresby
1987   Karel Vysušil: Grafika, koláže 1983-87
1987   Miloslav Starec: Plastiky, medaile
1988   Zbyněk Novotný: Obrazy
1989   Jiří Sozanský: 1970 - 1989
1989   Liliana Maftei: Obrazy
1990   Aleš Veselý
1992   Aleš Veselý: Point of Limit
1992   Jan Tomáš Fischer (25. XI. 1912 - 7. III. 1957)
1993   Zbyšek Sion: Obrazy 1958-1993
1993   Karel Vysušil: Nové koláže
1994   Josef Váchal
1995   Zdeněk Šputa: Obrazy / Bilder / Paintings
1998   Aleš Veselý: Obsese, realita, utopie (1998)
2000   Zbyněk Novotný: Obrazy
2005   Václav Frýdecký
2005   Josef Hvozdenský: Obrazy, grafika, medaile
2006   Karel Vysušil: Výběr výtvarných děl z let 1958 až 2006
2006   Zdeněk Šputa: Dílo
2007   Renáta Drábková: Ta, která ví
2007   Liliana Maftei (Podivuhodný barevný svět Liliany Maftei)
2007   Josef Achrer: Pěkně nabarvené plátno
2008   Renáta Drábková: Bestiář
2008   Karel Vysušil: Výběr výtvarných děl z let 1957 až 2008 (Grafika a kresby, autorské koláže, obrazy)
2008   Karel Vysušil: Výběr výtvarných děl z let 1958 až 2008 (Grafika a kresby, autorské koláže, obrazy)
2009   Jan Palach (16. - 25. 1. 1969)
2009   František Ronovský: Vzpomínky 1965 - 1970
2010   Josef Žáček
2010   Jaroslav Valečka: Obzory
2010   Jaroslav Valečka
2012   Jaroslav Blažek: Retrospektiva
2012   Pavel Roučka: Huldigung an die fünf Brüder Dientzehofer - die bayerisch-böhmischen Baumeister
2012   Zbyšek Sion
2012   Miroslav Pechánek: Písmo a příběh (Obrazy)
2013   Jitka Štenclová
2014   Jiří Sozanský: 1984 - Rok Orwela
2016   Jitka Štenclová: Přeměny / Transformations
nedatováno   Karel Vysušil
nedatováno   Josef Hvozdenský: Medaile, obrazy, grafika
nedatováno   Stanislav Vajce
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1981   4 tvůrci tapiserie
1987   Miloslav Starec: Plastiky, medaile, Karel Vysušil: Grafika, koláže
1987   Miroslav Hanák: Obrazy, Josef Vajce: Sochy
1988   Umění, architektura, řemesla
1989   16 tapiserií pro Musaion
1991   Český informel (Průkopníci abstrakce z let 1957 - 1964)
1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963)
1994   Collage (Jiří Kolář, Jaroslav Králík, Miloš Noll, Karel Vysušil, Květa Pacovská, Jaroslav Vožniak, Pavla Aubrechtová, Ivan Komárek)
1998   Nové tapiserie z Moravské gobelínové manufaktury
2007   Mikuláš a Emila Medkovi: Souvislosti
2011   Luciferův efekt / The Lucifer Effect (Střetnutí se zlem / Encoutering evil)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1980   Soudobá architektura ČSSR, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1983   Národní divadlo 1983 (Rekonstrukce a dostavba okolí), Pozemní stavby, n.p., České Budějovice (České Budějovice)
1985   České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1990   Vojtěch Hynais, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1991   Hugo Demartini, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1993   Josef Vyleťal, Anomal, Praha
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
1997   Z mapy UNESCO, Nakladatelství Akropolis, Praha
1999   Praha 1900-2000 (Sto roků stověžatého města), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/1), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/2), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2006   Projdi tou branou! (Rozhovory s Alešem Veselým), Torst, Praha
2007   Martin Mainer, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2007   František Ronovský, Vydavatelství a nakladatelství Jaroslav Kučera - Jakura, Praha
2010   Jaroslav Kučera: Černobíle / Black-and-White (Praha 1969-2010 / Prague 1969-2010), Vydavatelství a nakladatelství Jaroslav Kučera - Jakura, Praha
2010   Josef Koutecký osmdesátníkem, Argentum, Kutná Hora (Kutná Hora)
2011   Karel Vysušil: Barvy světa, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2014   Mezera (Mladé umění v Česku 1990-2014), Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
2014   Jaroslav Kučera: Setkání, okamžiky, samoty / Encounters, Moments, Solitudes, Vydavatelství a nakladatelství Jaroslav Kučera - Jakura, Praha
2016   Andrej Bělocvětov (Hudba absolutna / Music of the absolute), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2016   Stařec na čekané, Vydavatelství a nakladatelství Jaroslav Kučera - Jakura, Praha
2017   Jaroslav Kučera: Tiché dialogy / Silent Dialogues, Vydavatelství a nakladatelství Jaroslav Kučera - Jakura, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1984   Nové budovy Národního divadla, Umění a řemesla, , 2, 1984, 28-32
1995   Jazzová sekce (Prostor uměleckých aktivit), Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 83-89
Postcard
published, title (subtitle)
1995   Alena Beldová: Černobílé dějiny
1996   Arés
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (1)
2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (3)
2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (4)