Braco Dimitrijević

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2011   Přehlídka druhé avantgardy „východní Evropy“, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 14-15, 2011/07/14, 8-8