Josef Baruch

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1954   Výstava grafických prací akad. malíře Jožky Barucha
1992   Jožka Baruch
2001   Jožka Baruch: Grafika a bibliofilské tisky
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1921   Loutkářská výstava
1921   I. výstava uměleckého průmyslu československého
1923   II. výstava uměleckého průmyslu československého
1926   III. výstava uměleckého průmyslu československého
1926   IV. výstava uměleckého průmyslu československého
1938   III. Zlínský salon
1940   Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940
1940   Národ svým výtvarným umělcům
1942   Národ svým výtvarným umělcům v Praze
1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst)
1954   Členská výstava (Srpen 1954)
1982   Současná bibliofilie a příležitostné tisky
1985   Tapiserie - umění a řemeslo
1996   České ex libris (Počátky a vývoj knižní značky do 70. let)
1997   Od renesance po modernu (1900-1945)
2007   České exlibris 1920-1945
2010   100 let Domu umění města Brna
2011   Moravská národní galerie: 194 let od založení
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2004   Koliba, Slezská univerzita, Opava (Opava)
2011   Tiché revoluce uvnitř ornamentu (Studie z dějin uměleckého průmyslu a dekorativního umění v letech 1880-1930), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2013   Národní styl: Kultura a politika, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997 (I. A - Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1998   Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska, Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, p. o., Valašské Meziříčí (Vsetín)
2000   Slovník českých autorů knih pro chlapce (a nejen pro ně), Nakladatelství Ostrov, Praha
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2010   Plakáty brněnského Domu umělců z let 1910-1930, 100 let Domu umění města Brna, , , 2010, 59-69
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1967   Dílo Petra Bezruče v grafikách Jožky Barucha
2012   Jožka Baruch: Balada i pohádka
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2010   19. aukce
Postcard
published, title (subtitle)
nedatováno   Jožka Baruch: Pod Radhoštěm
Occassional Print
published, title (subtitle)
nedatováno   Jožka Baruch: 1892 - 1966 (Akademický malíř, grafik a spisovatel)